Daň z příjmu ve Spojeném království

Náš tým zkušených odborníků nabízí profesionální a odborné služby v oblasti daňového poradenství, vedení účetnictví, přípravy daňových přiznání nebo uplatnění vratky daní, které se mohou vyskytnout v případě pokud pracujete nebo podnikáte ve Velké Británii.

V porovnání s ostatními zeměmi Evropy je Velká Británie zemí s nízkou mírou zdanění. Velká Británie poskytuje mnohé daňové výhody a nízké odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.

Podniky, které jsou založeny ve Velké Británii a občané s trvalým pobytem ve Velké Británii zdaňují ve Velké Británii všechny své zisky a příjmy. Firmy založené mimo Velké Británie a občané, kteří nemají trvalý pobyt ve Velké Británii, platí daň jen z příjmu nabytého ze zdrojů ve Velké Británii.

Daňová soustava v Anglii:

Přímé daně v Anglii:

 • Daň z příjmů fyzických osob (Personal Income Tax)
 • Daň z majetku (National Non – Domestic Rate)
 • Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax)
 • Daň z kapitálových zisků (Capital Gains Tax)
 • Obecná daň (Council Tax)
 • Dědická daň (Inheritance Tax)
 • Darovací daň (Gift Tax)
 • Daň z převodu nemovitosti (Stamp duty)

Nepřímé daně v Anglii:

 • DPH v Anglii – Daň z přidané hodnoty (Value Added Tax – VAT)
 • Spotřební daň (Excise Tax)
 • Silniční daň (Road tax)

Daň z příjmů fyzických osob (Personal Income Tax)

Velká Británie využívá systém progresivního zdanění PAYE (Pay As You Earn). Znamená to, že čím více příjmů vyděláte, tím vyšší procento z vašeho platu zaplatíte na daních. Daně se ve Velké Británii mění každý rok v dubnu. Sazba daně z příjmu v Anglii je rozdělena do tří daňových pásem:

 • 20% – při příjmu od £ 0 – £ 31, 785,
 • 40% – příjem od £ 31,786 – £ 150,000,
 • 45% – při příjmu nad £ 150,000.

Kromě toho, existuje ve Velké Británii i tzv. nezdanitelné minimum (Personal Allowance), je to částka, která je osvobozena od daně. Toto nezdanitelné minimu se každý rok mění, stejně jako se mění sazby daní. Daň neplatíte z celé částky, ale z částky, která Vám zůstane po odečtení nezdanitelného minima.

Daň z příjmu Vám odpočítává většinou zaměstnavatel. Zároveň Vám je přiděleno daňové číslo, tzv. Tax Code, prostřednictvím, jehož Váš zaměstnavatel dokáže určit výši daně, kterou Vám má odečíst. Může se stát, že zaměstnavatel odečte vyšší daň než by ve skutečnosti měl, v takovém případě můžete požádat o vrácení přeplatku zaplacené daně.

Daň z příjmů právnických osob (Corporate Income Tax)

Dani z příjmů právnických osob podléhají veškeré příjmy z podnikání a kapitálové výnosy. Výše daně z příjmu je určena vzhledem k typu společnosti. V případě, že je vaše společnost založená ve Velké Británii, tak platíte daň ze všech svých příjmů a výnosů, bez ohledu na to, zda bylo dosaženo ve Velké Británii, nebo mimo ni. Pokud však vaše společnost není založena ve Velké Británii, tak daň se platí pouze z příjmů a zisků nabytých ve Velké Británii.

Sazba daně z příjmů:

 • Daň z příjmu při zisku do 300.000 GBP: 20%
 • Daň z příjmu při zisku nad 300.000 GBP: 21%
 • Sazba DPH: 20%

Před podáním daňového přiznání a placením daně se každá firma musí registrovat na daňovém úřadě Spojeného království (HMRC). Je potřeba, abyste to uskutečnili do tří měsíců od počátku účetního období vaší společnosti, protože v případě nesplnění této povinnosti může firma dostat pokutu.

Formulář

 • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem