Jednou z našich nejvyhledávanějších služeb je překlad textů – Garancii spokojenosti našich zákazníků jsou nejen příznivé ceny a rychlé a flexibilní dodací termíny, ale také jednoduchý objednací systém. Našich odborných dodavatelů přísně vybíráme s jediným cílem – poskytnout našim klientům špičkovou a ověřenou kvalitu.

Zároveň tak dokážeme bez problémů zajistit všechny odborné překlady z následujících oblastí:

Při překladech smluv, dohod, zákonů, novel zákonů, právních vysvětlení či různých norem a jiné dokumentace z právní oblasti kooperujeme se skutečnými právníky disponujícími bohatou praxí v oboru.
Kvalitní překlad textů z oblastí jako je bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví či hospodářství a obchod vám dokáže výrazně napomoci při hledání obchodních kontaktů právě díky srozumitelnosti vašich finančních podkladů v rodném jazyce vašeho potenciálního business partnera. Věnujeme se překladu marketingových plánů, finančních výkazů, účetních závěrek a širokého spektra dalších dokumentů z oblasti podnikového hospodářství.

Úřední překlad (tzv. “Soudní”, resp. Ověřený překlad) je prováděn výhradně prostřednictvím státem schválený úřední překladatele, který je zároveň zapsán v Seznamu znalců, tlumočníků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Nakolik je podle uvedeného zákona úřední překlad definován jako znalecký úkon, v souladu se zákonem je tak každý náš odborný překladatel kvalifikovaný odborník, zákonem oprávněn k výkonu překladatelské činnosti.

Pozor! V případě úředního překladu musí být tento pevně svázán s originálem dokumentu, případně s notářem ověřenou kopií.

Zákon stanoví pro úřední překlad také povinnost tzv. překladatelské doložky, v níž se úřední překladatel identifikuje a přímo v níž se vyznačí obor, ve kterém je oprávněn provádět výkon překladatelské činnosti, pořadové číslo a datum vytvoření překladu. Pod tímto číslem je úřední překlad následně zaznamenán v překladatelském deníku. Úřední překladatel doplní překlad o zmíněnou povinnou překladatelskou doložku a orazítkuje jej otiskem své úředního razítka se státním znakem České republiky.

Úřední překlady nejčastěji požadují různé státní úřady v České republice i v zahraničí a to z různorodých příčin, ale zvláště v souvislosti s následujícími úředními dokumenty:

 • dokumenty nezbytné pro účely dovozu motorových vozidel
 • rodný list
 • různé vysvědčení
 • oddací list
 • výpis z Obchodního rejstříku, popř. živnostenský list
 • výpis z trestního rejstříku
Specifickou kategorii překladů, které mohou být využívány při oficiálním styku se státními orgány a institucemi či velvyslanectvími, a které mohou například požadovat i zahraniční zaměstnavatelé, tvoří úředně ověřené překlady. Pokud vystupujete jako fyzická osoba, takový překlad budete potřebovat iv jiných případech, například při dovozu automobilu ze zahraničí, v případě, že se ucházíte o studium na zahraniční škole, pokud se v zahraničí plánujete oddat resp. jste se už vzali, nebo pokud chcete změnit svůj trvalý pobyt. V případě právnických osob jsou úřední překlady nezbytné například v případě účasti ve veřejné soutěži či při uzavírání významných smluv a dohod, kde je nezbytná garance stoprocentní shody znění originálního a přeloženého dokumentu. Tyto překlady jsou oprávněni vystavovat pouze státem zmocněni veřejní překladatelé, kterým byla na základě náročných státních zkoušek udělena příslušná kulatá razítko a jsou zapsáni v Seznamu znalců, tlumočníků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Uvedeným skutečnostem odpovídá i vyšší cena úředního překladu.

Nejčastěji našim klientům zajišťujeme překlady:

 • certifikátů
 • daňových přiznání
 • diplomů různých druhů a kategorií
 • dokladů týkajících se odborné způsobilosti
 • faktur a kupních smluv
 • odhlášky
 • rodného listu
 • oddacího listu
 • technického průkazu (odhlášení)
 • účetní závěrky
 • úmrtního listu
 • prohlášení o shodě
 • výpisů z obchodního rejstříku
 • výpisů z trestního rejstříku
 • výpisu známek
 • vysvědčení různých kategorií
 • smlouvy (všechny typy)

Opravdu potřebuji úřední překlad?

(Úředně ověřený překlad = překlad s razítkem = soudní překlad = úřední překlad = ověřený překlad) Než si úřední překlad objednáte ověřte si, že instituce, které ho plánujete předat, od vás úředně ověřený překlad s razítkem skutečně vyžaduje.

Než si objednáte soudní překlad

V případě, že si plánujete ověřený překlad poprvé, velmi rádi vám zodpovíme případné dotazy, které byste si před objednáním potřebovali ujasnit, proto nás určitě neváhejte kontaktovat na telefonních číslech naší kanceláře. Pokud se rozhodnete o osobní objednání překladu ujistěte se, že ještě před návštěvou překladatelské agentury znáte odpovědi na některé důležité otázky

Návody, manuály, normy a technické výkresy, školení, příručky, technické texty, dokumentace – dokážeme pokrýt všechny obory a hospodářská odvětví, zejména strojírenský, letecký, gumárenský, elektrotechnický, průmysl informačních technologií a, přirozeně, automobilový průmysl. Garantujeme nejvyšší odbornost v přístupu k vašim materiálem.
Překlad lékařských zpráv, písemných informací o farmaceutických produktech či zdravotní dokumentace. Postaráme se také o překlady textů z oblasti veterinární medicíny a medicínských textů, ochotně poskytneme poradenství také ohledně odborné terminologie.

S jakým dokumentem se překlad bude vázat?

Úřední překlad je nutné vždy pomocí trikolory svázat s originálním dokumentem, který se takto překládal. Děje se tak z jednoduchého důvodu, a to aby úřední překladatel mohl v překladatelské doložce čestně prohlásit, že přiložený překlad odpovídá znění originálu a svým podpisem a otiskem své úředního razítka tuto skutečnost potvrdit.

Obvykle existují 3 možnosti, s čímž lze překlad svázat:

 1. s obyčejnou kopií originálního dokumentu
 2. s notářsky ověřenou kopií originálního dokumentu
 3. se samotným originálním dokumentům

Detailní popis jednotlivých variant:

Preklad

 • 0,00 Kč
 • 0,00 Kč

1. Vázání s obyčejnou kopií originálního dokumentu

S obyčejnou kopií lze soudní překlad svázat tehdy, pokud není požadována notářsky ověřená kopie, resp. samotný originální prokládaný dokument. V takovém nejjednodušším případě bude zcela postačovat, když příslušné dokumenty naskenované zašlete na naši e-mailovou adresu, my je následně vytiskneme a svážeme s úředním překladem. Tento si pak můžete osobně převzít v naší kanceláři, resp. vám ho rádi zašleme prostřednictvím poštovní služby nebo kurýra.

2. Vázání s úředně ověřenou kopií originálního dokumentu

Notářsky ověřenou kopii originálního dokumentu lze se soudním překladem svázat v případě, že se jedná o cenný originální dokument, který je třeba zachovat v původním stavu, resp. je nezbytný pro další účely. Notářsky ověřený opis pořizuje notář. Nezapomeňte, že v případě, že hodláte úřední překlad používat mimo České republiky, požádejte notáře o ověření pro účely použití v zahraničí. Hlavní rozdíl spočívá ve skutečnosti, že na účel použití v zahraničí musí být dokument podepsaný samotnou osobou notáře, nemůže tedy být nahrazen svým zaměstnancům, resp. koncipientem, jak bývá zvykem u běžných notářských osvědčeních.

V případě, že potřebujete ověřit cizojazyčný originální dokument, musíte se také obrátit na služby notáře, který cizojazyčné dokumenty ověřuje v daném cizím jazyce. Takto osvědčené kopie jsou vhodné na vázání s úředním překladem. Například pokud máte notářsky ověřený rodný list a potřebujete jeho úřední překlad do německého jazyka, budeme od vás jako požadovat jeho notářsky ověřený opis, jelikož i příslušný otisk notářského razítka podléhá povinnosti překladu do německého jazyka.

3. Vázání ze samostatným originálem dokumentu

Při vázání úředního překladu s originálem dokumentu je nutné mít na paměti, že tento originál se prodírkujeme a navždy se svazuje s úředním překladem. Je možné, že originální dokument by vám po svázání a předání příslušným institucím mohl chybět, proto se například soudní překlad diplomu s originálem nikdy nesvazuje. Zpravidla se úředním překladem zvyknou vázat takové dokumenty, které lze dát opakovaně vystavit, opatřit příslušnou razítkem, podepsat a podobně (např. Výpis z trestního rejstříku).

POZOR: je nutné předem se informovat u instituce, které plánujete úřední překlad předkládat, s čím požaduje, aby byl soudní překlad svázán (což je třeba předložit na svázání s překladem). Tato skutečnost nezávisí od nás (překladatele či agentury), tuto informaci budeme potřebovat, abyste nám předali vy.