K dlouhodobému pobytu v USA je nutný některý z druhů zvláštních víz:

  • E2 – podnikatelské,
  • H1B – pracovní,
  • L1 – manažerské,
  • EB5 – investorské.

Nejoblíbenějším typem víz jsou E2 visa na nově zřízenou společnost. Nevýhodou H1B pracovních víz je potřeba mít důvěryhodného zaměstnavatele – sponzora, přičemž počet pracovních víz je limitován kvótou 50.000 víz. Problémem L manažerských víz je potřeba prokázání, že existují zaměstnanci kterých manažer bude řídit. Předpokladem EB5 investorských víz je potřeba investice od 500.000-1.000.000 USD.

Napište nám
Druh vízCELKEM (CZK)
včetně DPH
H-1B
L1
E2
95 000 CZK
EB5195 000 CZK
B110 000 CZK
Konzultace2 900 CZK
Hlavní předpokladyE2: Investice od 60.000 USD Firma v USA by měla postupně najímat další zaměstnance, zvyšovat zisk společnosti atd.

EB5: Investice od 500.000 / 1mln USD. Vytvoření 10 nových pracovních míst

L1A/L1B:
L1A: Do 1 kalendárního roku musí bít firma v USA “active and operating”, jinak po roce visa Vašemu zaměstnanci nebudou prodloužena. Váš zaměstnanec v USA by měl postupně najímat další zaměstnance, zvyšovat zisk společnosti atd. Firma musí reálně existovat, potřebujete mít reálné kanceláře, co se prokazuje nájemní/kupní smlouvou a fotkama nemovitosti (kanceláří).
L1B: speciální kvalifikace.

H1B: Masters diplom z USA (českej Ing. Nebo Mgr. Nestačí), speciální kvalifikaci, kterou nemají občané v USA, kvóta 70.000 ročně, možno žádat jenom 1.4. každý rok
Trvání víz / pobytuE2: Tento typ víz možno obnovovat neomezeně.

EB5: Investor, manžel/ka a děti do 21 let mají zelenou kartu od počátku.

L1A/L1B: Tento typ víz možno obnovovat až do limitu 7 let (L1B jenom 5 let) a následně musí držitel víz opustit USA na nejméně rok.

H1B: Tento typ víz možno obnovovat až do limitu 5 let a následně musí držitel víz opustit USA na nejméně rok.
Pracovní možnosti rodinných příslušníkuE2: Manžel/ka investora a děti do 21 let se mohou v USA zaměstnat.

EB5: Manžel/ka investora a děti do 21 let mají zelenou kartu.

L1A/ L1B: Manžel/ka investora a děti do 21 let se mohou v USA zaměstnat.

H1B: Manžel/ka investora a děti do 21 let se NEmohou v USA zaměstnat
Možnost konvertovat v zelenou kartuE2: Po dobu trvání těchto víz NEmůže držitel požádat o zelenou kartu v USA.

EB5: Má od počátku zelenou kartu

L1A/L1B: Po dobu trvání těchto víz může držitel požádat o zelenou kartu v USA.

H1B: Po dobu trvání těchto víz může držitel požádat o zelenou kartu v USA.

L1A visa – česká společnost bude mateřskou společností LLC a zaměstnanec mateřské společnosti bude rozbíhat chod dceřiné firmy v USA jako intracompany transferee.  Tento typ víz možno obnovovat až do limitu 7 let a následně musí držitel víz opustit USA na nejméně rok. Po dobu trvání těchto víz může držitel ovšem požádat o zelenou kartu v USA. Manžel/ka investora a děti do 21 let se mohou v USA zaměstnat. Do 1 kalendárního roku musí bít Vaše firma v USA „active and operating“, jinak visa Vašemu zaměstnanci nebudou prodloužena; tzn., že pokud budou visa Vašemu zaměstnanci udělena, budou udělena na dobu 1 roku. Po roce bude nutno žádat o další prodloužení. Váš zaměstnanec v USA by měl postupně najímat další zaměstnance, zvyšovat zisk společnosti atd. Pokud bude zaměstnanec rozbíhat chod firmy v USA, musí firma reálně existovat, potřebujete mít reálné kanceláře, co se prokazuje nájemní/kupní smlouvou a fotkama nemovitosti (kanceláří).

L1B visa – česká společnost bude mateřskou společností LLC a zaměstnanec mateřské společnosti bude mít speciální kvalifikaci potřebnou v dceřiné firmy v USA jako intracompany transferee. Tento typ víz možno obnovovat až do limitu 5 let a následně musí držitel víz opustit USA na nejméně rok. Po dobu trvání těchto víz může držitel ovšem požádat o zelenou kartu v USA. Manžel/ka investora a děti do 21 let se mohou v USA zaměstnat.

E2 visa – investorské víza na 2 až 5 let s možností neomezeného prodlužovaní . Jeden z vlastníků  nové LLC v USA investuje do ní své peníze. Manžel/ka investora a děti do 21 let se mohou v USA zaměstnat. Po dobu trvání těchto víz nemůže držitel požádat o zelenou kartu v USA.

H1B visa – zaměstnanecké víza na 1-6 let. Manžel/ka investora a děti do 21 let se NEmohou v USA zaměstnat. Po dobu trvání těchto víz může držitel požádat o zelenou kartu v USA.prokazující kvalifikaci, zkušenosti, schopnosti zaměstnance, který o visa bude žádat, a prokázat, že uvedenou kvalifikaci osoby v USA běžně nemají.

Konkrétní situace

OTÁZKA: V USA založíme firmu, a půjdeme tam na ESTU, rozjet firmu – schůzky s klienty, propagace zboží na výstavách (budeme mít zaměstnance – brigádníka, vždy na dva dny na výstavě. Brigádník bude prodávat na výstavě zboží, my ho budeme pouze na výstavě hlídat a hledat klienty na výstavě – tedy my prodávat nebudeme).

Firma v USA koupí zboží od firmy v ČR. Výstavy jsou cca každý víkend – v různých státech.

Po 3 měsících se vrátíme do Evropy a po jednom měsíci pojedeme zpět do USA (2x asi problém nebude, ale obávám se, že po třetí nebe čtvrté už nás imigrační úředníci na letišti nemusí pustit). Pak bychom žádali o B1 víza.

ODPOVĚĎ: pokud budete pouze provádět jednorázové obchodní transakce nebo obchodní, kontrolní, zaměstnavatelů aktivity, které se druhově nebo typově neopakují, resp. nemají věcný nebo časový souvislost, tak to můžete udělat i v rámci režimu ESTA nebo v režimu B1 / B2 turistických nebo obchodních víz. Pokud by šlo o aktivity nad tento rámec, tak je zde riziko, že by to imigrační úředníci mohli považovat za překročení vízového režimu. Dalším rizikem jsou opakované vstupy, přičemž je jedno jestli vstupujete na ESTA nebo B1 / B2 víza. Abyste toto riziko zcela eliminovali, tak potřebujete E2 investiční víza nebo L1 manažerské víza, které umožňují opakované vstupy a neomezeně dlouhý pobyt na dva roky s možností prodlužování vždy na další dva roky.