Při zdanění licenčních poplatků nebo franšízových poplatků může nastat několik situaci.

Zdanění 35%

Zdanění licenčních poplatků sazbou 35% dochází, pokud firma platí licenční poplatek zahraniční firmě, která má sídlo ve státě, který nemá uzavřenou mezistátní smlouvu o zamezení dvojího zdanění (např. Offshore). Tehdy je licenční poplatek daňovým výdajům, ale firma musí z něj platit srážkovou daň až 35%, což je mnohem více než běžná daňová sazba daně z příjmů.

Zdanění 10%

Zdanění licenčních poplatků sazbou 10% dochází, pokud firma platí licenční poplatek zahraniční firmě, která má sídlo ve státě, který má uzavřenou mezistátní smlouvu o zamezení dvojího zdanění (např. Členské státy EU nebo USA). Tehdy je licenční poplatek daňovým výdajům, ale firma musí z něj platit srážkovou daň obvykle 10%, což je méně než běžná daňová sazba daně z příjmů.

Zdanění 10%

Zdanění licenčních poplatků sazbou 0% dochází, pokud firma platí licenční poplatek zahraniční firmě, která v ní má minimálně 10% majetkový podíl (tedy jsou propojeny firmy matka dcera) a má sídlo v členském státě EU. Tehdy je licenční poplatek daňovým výdajům, a firma nemusí z něj platit srážkovou daň. Při majetkově propojených firmách z různých států v však dochází k problému převodních cen , tj výška daňových výdajů je omezená. Při propojených firmách existuje všeobecně známé pravidlo pro stanovení výše licenčních poplatků – the classic 25% Rule in valuing IP . Podle tohoto pravidla by měl být licenční poplatek ve výši 25% hrubého zisku společnosti. Je to však jen rule of thumb, v USA to bylo již několika rozsudky vyvrácené a je i dost článků, které toto pravidlo neuznávají, protože každá ochranná známka nebo patent je jiný, specifický a nedá se jejich hodnota zobecnit. Pokud by se propojené firmy nechtěli držet tohoto pravidla, měli by stanovit výši licenčního poplatku podle tržní ceny jak by to bylo mezi nepropojenými osobami. K tomu by bylo třeba určit hodnotu ochranné známky, která se vypočítavá různými způsoby / např. ohodnocení známky na základě budoucích výnosů, na základě vynaložených nákladů, na základě srovnání s jinými ochrannými známkami atd.

Dále, zdanění licenčních poplatků sazbou 0% dochází, pokud firma platí licenční poplatek jiné domácí firmě. Tehdy je licenční poplatek daňovým výdajům, a firma nemusí z něj platit srážkovou daň.

FORMULÁŘ A POPLATKY

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]