Firma v USA typu LLC Limited Liability Company spojuje výhody omezeného ručení a nezdanění zisků na úrovni společnosti. Společnost LLC nepodléhá zdanění, a proto je skvělou možností pro celosvětové nebo lokálně podnikání v EU, v Asii nebo v USA nebo k držení akcií, podílů v sro nebo vlastnění nemovitostí. LLC se dá využívat i v rámci korporátní struktury nebo holdingu při podnikání a investicích. LLC má pověst serióznosti, kredibility a vysokou reputaci v mezinárodním obchodě.

Hlavní znaky LLC Limited Liability Company

Limited Liability Company (LLC) nabízí ochranu před osobní odpovědností za obchodní dluhy, stejně jako akciové společnosti. Nicméně, na rozdíl od akciové společnosti, která musí platit daně, při LLC zisky a ztráty z podnikání přecházejí na jejích společníků a majitelů, kteří je podávají na svých osobních daňových přiznáních, stejně jako kdyby byly společníky ve veřejné obchodní společnosti nebo by byly živnostníky. Navíc, zatímco založení LLC je těžší než založení živnosti, používat LLC je výrazně jednodušší, než akciové společnosti.

Daně a LLC

Daně z příjmu

Jednoosobová LLC

Víceosobové LLC

Rozdělení zisku mezi společníky / členy LLC

Daně z celého distributive share

1065

Společníci LLC (také nazýváni akcionáři) ani členové představenstva (také nazýváni jednatelé nebo manažeři) neodpovídají za dluhy nebo bankrot LLC (pokud nejednají podvodně nebo extrémně nezodpovědně), tj dochází k oddělení soukromého a firemního majetku.

Tak jako akcionáři akciové společnosti, tak i všichni společníci LLC jsou chráněni před osobní odpovědností za obchodní dluhy a škody. To znamená, že pokud podnik sám o sobě nemůže zaplatit úvěry od věřiteli nebo dodavatelské úvěry, tak věřitel nemůže legálně sáhnout na dům, auto, nebo jiný osobní majetek společníka LLC. Vzhledem k tomu, se na splácení obchodních dluhů použije pouze majetek LLC, společníci LLC mohou ztratit pouze ty peníze, které do společnosti investovaly. Tento znak se často nazývá „omezené ručení“ (Limited liability).

Společníci LLC jsou chráněni omezením osobní odpovědnosti při mnohých jejich obchodních transakcích, avšak tato ochrana není absolutní. Tyto výjimky nejsou specifické pro LLCs – stejné výjimky platí pro Ltd. Majitel LLC může nést osobní odpovědnost, pokud:

– osobně a přímo někomu způsobí újmu na zdraví
– osobně převezme ručení nebo záruku za bankovní úvěr nebo obchodní dluhy, u nichž je LLC v prodlení
– neodvede daně vybírané srážkou ze mzdy zaměstnanců
– záměrně dělá něco podvodné, nezákonné, nebo neuvážené, což způsobuje újmu společnosti nebo někomu jinému, nebo
– nedodržuje oddělení majetku a smluv LLC od svého vlastního majetku a smluv, tj nejedná za LLC jako za samostatný právní subjekt.

Tato poslední výjimka je nejdůležitější. Pokud společníci nebudou považovat LLC za samostatné podnikání, může soud rozhodnout, že LLC ve skutečnosti neexistuje a prohlásí, že její společníci opravdu podnikají jako jednotlivci, kteří jsou osobně zodpovědní za své úkony.

Aby k prolomení omezeného ručení nedošlo, ujistěte se, že vy a ostatní společníci:
– Jednatel transparentně a zákonným způsobem. Neskrývejte ani Nezkreslujte významné skutečnosti, nebo stav vašich financí u dodavatele, věřitele nebo jiných třetích osob.
– Dostatečně financujte svou LLC. Investuje peníze do podnikání tak, aby si LLC věděla poradit s předvídatelnými náklady a závazky.
– Oddělte majetek LLC od soukromého podnikání. Získejte federální identifikační číslo zaměstnavatele, otevřete si běžný účet určený pouze pro podnikání LLC, a držte vaše osobní finance mimo účetních knih LLC.
– Vytvořte si stanovy („operating agreement“). Se stanovami propůjčuje důvěryhodnost samostatné existenci vašeho LLC.
– Doplňkové pojištění odpovědnosti: Business Insurance

Doplňkové pojištění odpovědnosti může chránit váš osobní majetek v případě, pokud jej ručené omezení nechrání. Například, pokud jste masžna terapeutka a omylem zraníte klientovi záda, takové pojištění odpovědnosti by to mělo pokrýt. Pojištění dokáže také pokrýt váš osobní majetek v případě, pokud vaše omezení ručení „limited liability“ je ignorováno soudem.

Kromě ochrany osobního majetku v takových situacích může pojištění chránit i majetek LLC před soudním řízením. Nicméně vaše LLC není chráněna, pokud nebude platit své závazky a dluhy: Komerční pojištění obvykle nechrání osobní nebo firemní majetek před nesplacenými pohledávkami bez ohledu na to, zda jste se za ně osobně zaručili, nebo ne.

Majitelé většiny malých LLCs se také podílejí na řízení činnosti, tedy všichni ze společníků jednají za LLC jako její jednatelé. Jejich pozice se nazývá „člen vedení“ (managing member).

Někdy se využívá alternativní řídící struktura – trochu nešikovně se jí říká „manažer řízení“ (manager management), ve kterém se určí pouze jeden nebo více společníků LLC (nebo dokonce třetí osoba), která převezme odpovědnost za jednání za LLC a její řízení. Nonmanaging společníci (někdy rodinní příslušníci, kteří investovali do společnosti LLC), se nepodílejí na řízení a pouze získávají podíl na zisku LLC. Společníci nebo manažeři jednající za LLC („managing member“) působí jako zástupci LLC.

Každá LLC musí mít sídlo a adresu pro doručování ve státě, v němž je založena. Služby poskytování sídla a adresy na doručování tak přeposílání pošty si můžete objednat při založení společnosti LLC nebo následně po založení přes kontaktní formulář.

Společnost LLC nemá povinnost vytvářet minimální základní kapitál nebo základní kapitál. Pokud si nezvolíte jinak, tak společnost Vám založíme se základním kapitálem $ 100.

Název LLC musí obsahovat slova Limited Liability Company, nebo jejich zkratku LLC.

V některých státech USA (např. Delaware) mají společníci a jednatelé LLC relativně vysokou anonymitu, tj nejsou registrováni v americkém obchodním rejstříku.

Pokud máte zájem založit si LLC a vstoupit na ni podíly ve společnosti sro nebo nemovitosti, tak nás kontaktujte ohledně Vašich dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nejlepší podmínky pro založení a provoz LLC poskytují státy New York a Florida. Oblíbený je také Delaware. Mezi tyto výhody patří nízké úřední poplatky a rychlost založení a vybavení dokumentů. Delaware má 0% státní daň na veškeré příjmy, které plynou od zákazníků z jiných států, avšak tato výhoda se LLC netýká, protože LLC nepodléhá ani federálnímu ani státnímu zdanění. Při podnikání nebo koupi nemovitosti přímo v USA v některém z největších států jakými jsou Florida, New York nebo Kalifornie, je lepší založit si společnost LLC přímo ve státě, kde vyvíjíte aktivity. Pokud máte zájmu se dozvědět více než podnikat v USA a jaké úřední a případné daňové povinnosti Vám mohou vzniknout, tak nás kontaktujte přes kontaktní formulář.

Pokud chcete založit LLC, musíte podat žádost o založení „articles of organization“ (tzv „osvědčení o společnosti“, certificate of Incorporation nebo „osvědčení o vzniku“) úřad obchodního rejstříku v jednom ze států USA dle Vašeho výběru. Tento úřad obchodního rejstříku je často nazýván divize pro společnosti, která je obvykle součástí tajemníka úřadu vlády příslušného státu USA. Poplatky se zde pohybují od cca 100 $ až 800 $ za založení. V současnosti můžete v každém státě USA vytvořit LLC pouze s jednou osobou.

Mnoho států poskytuje vzorový jednostránkový formulář pro stanovy společnosti, na který je nutné zadat jen několik základních údajů o LLC, jako je jméno a adresa a kontaktní informace na osobu (obvykle nazývaného „registered agent“), která převezme právní dokumenty jménem LLC. Některé státy USA vyžadují také seznam jmen a adres společníků LLC.

Kromě articles of organization, je nutné připravit i písemné stanovy společnosti LLC („operating agreement“). Tyto nemusíte podávat spolu s articles of association, ale to neznamená, že se bez nich obejdete. Stanovy představují klíčový dokument, protože stanovují jednotlivé práva a povinnosti společníků LLC, jejich podíly na podniku a zisku.

Podle zákonů mnoha států USA, pokud vaše stanovy neříkají jinak, pokud chce jeden člen odejít z LLC, společnost se zrušuje. V takovém případě musí společníci LLC splnit zbývající obchodní závazky, splatit všechny dluhy, rozdělit si jakýkoliv majetek a zisky mezi sebou, a pak se rozhodnou zda chtějí založit novou LLC nebo zda budou pokračovat v podnikání se zbývajícími členy.

Stanovy společnosti mohou takovému problému zabránit, pokud v nich začleníte ustanovení upravující obecné zásady pro případ odchodu společníka nebo jeho smrti.

Formulář