Firma v USA typu LLC Limited Liability Company spojuje výhody omezeného ručení a nezdanění zisků na úrovni společnosti. Společnost LLC nepodléhá zdanění, a proto je skvělou možností pro celosvětové nebo lokálně podnikání v EU, v Asii nebo v USA nebo k držení akcií, podílů v sro nebo vlastnění nemovitostí. LLC se dá využívat i v rámci korporátní struktury nebo holdingu při podnikání a investicích. LLC má pověst serióznosti, kredibility a vysokou reputaci v mezinárodním obchodě.

Hlavní znaky LLC Limited Liability Company

Limited Liability Company (LLC) nabízí ochranu před osobní odpovědností za obchodní dluhy, stejně jako akciové společnosti. Nicméně, na rozdíl od akciové společnosti, která musí platit daně, při LLC zisky a ztráty z podnikání přecházejí na jejích společníků a majitelů, kteří je podávají na svých osobních daňových přiznáních, stejně jako kdyby byly společníky ve veřejné obchodní společnosti nebo by byly živnostníky. Navíc, zatímco založení LLC je těžší než založení živnosti, používat LLC je výrazně jednodušší, než akciové společnosti.

Daně a LLC

Daně z příjmu

Jednoosobová LLC

Víceosobové LLC

Rozdělení zisku mezi společníky / členy LLC

Daně z celého distributive share

1065

Společníci LLC (také nazýváni akcionáři) ani členové představenstva (také nazýváni jednatelé nebo manažeři) neodpovídají za dluhy nebo bankrot LLC (pokud nejednají podvodně nebo extrémně nezodpovědně), tj dochází k oddělení soukromého a firemního majetku.

Tak jako akcionáři akciové společnosti, tak i všichni společníci LLC jsou chráněni před osobní odpovědností za obchodní dluhy a škody. To znamená, že pokud podnik sám o sobě nemůže zaplatit úvěry od věřiteli nebo dodavatelské úvěry, tak věřitel nemůže legálně sáhnout na dům, auto, nebo jiný osobní majetek společníka LLC. Vzhledem k tomu, se na splácení obchodních dluhů použije pouze majetek LLC, společníci LLC mohou ztratit pouze ty peníze, které do společnosti investovaly. Tento znak se často nazývá „omezené ručení“ (Limited liability).

Společníci LLC jsou chráněni omezením osobní odpovědnosti při mnohých jejich obchodních transakcích, avšak tato ochrana není absolutní. Tyto výjimky nejsou specifické pro LLCs – stejné výjimky platí pro Ltd. Majitel LLC může nést osobní odpovědnost, pokud:

– osobně a přímo někomu způsobí újmu na zdraví
– osobně převezme ručení nebo záruku za bankovní úvěr nebo obchodní dluhy, u nichž je LLC v prodlení
– neodvede daně vybírané srážkou ze mzdy zaměstnanců
– záměrně dělá něco podvodné, nezákonné, nebo neuvážené, což způsobuje újmu společnosti nebo někomu jinému, nebo
– nedodržuje oddělení majetku a smluv LLC od svého vlastního majetku a smluv, tj nejedná za LLC jako za samostatný právní subjekt.

Tato poslední výjimka je nejdůležitější. Pokud společníci nebudou považovat LLC za samostatné podnikání, může soud rozhodnout, že LLC ve skutečnosti neexistuje a prohlásí, že její společníci opravdu podnikají jako jednotlivci, kteří jsou osobně zodpovědní za své úkony.

Aby k prolomení omezeného ručení nedošlo, ujistěte se, že vy a ostatní společníci:
– Jednatel transparentně a zákonným způsobem. Neskrývejte ani Nezkreslujte významné skutečnosti, nebo stav vašich financí u dodavatele, věřitele nebo jiných třetích osob.
– Dostatečně financujte svou LLC. Investuje peníze do podnikání tak, aby si LLC věděla poradit s předvídatelnými náklady a závazky.
– Oddělte majetek LLC od soukromého podnikání. Získejte federální identifikační číslo zaměstnavatele, otevřete si běžný účet určený pouze pro podnikání LLC, a držte vaše osobní finance mimo účetních knih LLC.
– Vytvořte si stanovy („operating agreement“). Se stanovami propůjčuje důvěryhodnost samostatné existenci vašeho LLC.
– Doplňkové pojištění odpovědnosti: Business Insurance

Doplňkové pojištění odpovědnosti může chránit váš osobní majetek v případě, pokud jej ručené omezení nechrání. Například, pokud jste masžna terapeutka a omylem zraníte klientovi záda, takové pojištění odpovědnosti by to mělo pokrýt. Pojištění dokáže také pokrýt váš osobní majetek v případě, pokud vaše omezení ručení „limited liability“ je ignorováno soudem.

Kromě ochrany osobního majetku v takových situacích může pojištění chránit i majetek LLC před soudním řízením. Nicméně vaše LLC není chráněna, pokud nebude platit své závazky a dluhy: Komerční pojištění obvykle nechrání osobní nebo firemní majetek před nesplacenými pohledávkami bez ohledu na to, zda jste se za ně osobně zaručili, nebo ne.

Majitelé většiny malých LLCs se také podílejí na řízení činnosti, tedy všichni ze společníků jednají za LLC jako její jednatelé. Jejich pozice se nazývá „člen vedení“ (managing member).

Někdy se využívá alternativní řídící struktura – trochu nešikovně se jí říká „manažer řízení“ (manager management), ve kterém se určí pouze jeden nebo více společníků LLC (nebo dokonce třetí osoba), která převezme odpovědnost za jednání za LLC a její řízení. Nonmanaging společníci (někdy rodinní příslušníci, kteří investovali do společnosti LLC), se nepodílejí na řízení a pouze získávají podíl na zisku LLC. Společníci nebo manažeři jednající za LLC („managing member“) působí jako zástupci LLC.

Každá LLC musí mít sídlo a adresu pro doručování ve státě, v němž je založena. Služby poskytování sídla a adresy na doručování tak přeposílání pošty si můžete objednat při založení společnosti LLC nebo následně po založení přes kontaktní formulář.

Společnost LLC nemá povinnost vytvářet minimální základní kapitál nebo základní kapitál. Pokud si nezvolíte jinak, tak společnost Vám založíme se základním kapitálem $ 100.

Název LLC musí obsahovat slova Limited Liability Company, nebo jejich zkratku LLC.

V některých státech USA (např. Delaware) mají společníci a jednatelé LLC relativně vysokou anonymitu, tj nejsou registrováni v americkém obchodním rejstříku.

Pokud máte zájem založit si LLC a vstoupit na ni podíly ve společnosti sro nebo nemovitosti, tak nás kontaktujte ohledně Vašich dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nejlepší podmínky pro založení a provoz LLC poskytují státy New York a Florida. Oblíbený je také Delaware. Mezi tyto výhody patří nízké úřední poplatky a rychlost založení a vybavení dokumentů. Delaware má 0% státní daň na veškeré příjmy, které plynou od zákazníků z jiných států, avšak tato výhoda se LLC netýká, protože LLC nepodléhá ani federálnímu ani státnímu zdanění. Při podnikání nebo koupi nemovitosti přímo v USA v některém z největších států jakými jsou Florida, New York nebo Kalifornie, je lepší založit si společnost LLC přímo ve státě, kde vyvíjíte aktivity. Pokud máte zájmu se dozvědět více než podnikat v USA a jaké úřední a případné daňové povinnosti Vám mohou vzniknout, tak nás kontaktujte přes kontaktní formulář.

Pokud chcete založit LLC, musíte podat žádost o založení „articles of organization“ (tzv „osvědčení o společnosti“, certificate of Incorporation nebo „osvědčení o vzniku“) úřad obchodního rejstříku v jednom ze států USA dle Vašeho výběru. Tento úřad obchodního rejstříku je často nazýván divize pro společnosti, která je obvykle součástí tajemníka úřadu vlády příslušného státu USA. Poplatky se zde pohybují od cca 100 $ až 800 $ za založení. V současnosti můžete v každém státě USA vytvořit LLC pouze s jednou osobou.

Mnoho států poskytuje vzorový jednostránkový formulář pro stanovy společnosti, na který je nutné zadat jen několik základních údajů o LLC, jako je jméno a adresa a kontaktní informace na osobu (obvykle nazývaného „registered agent“), která převezme právní dokumenty jménem LLC. Některé státy USA vyžadují také seznam jmen a adres společníků LLC.

Kromě articles of organization, je nutné připravit i písemné stanovy společnosti LLC („operating agreement“). Tyto nemusíte podávat spolu s articles of association, ale to neznamená, že se bez nich obejdete. Stanovy představují klíčový dokument, protože stanovují jednotlivé práva a povinnosti společníků LLC, jejich podíly na podniku a zisku.

Podle zákonů mnoha států USA, pokud vaše stanovy neříkají jinak, pokud chce jeden člen odejít z LLC, společnost se zrušuje. V takovém případě musí společníci LLC splnit zbývající obchodní závazky, splatit všechny dluhy, rozdělit si jakýkoliv majetek a zisky mezi sebou, a pak se rozhodnou zda chtějí založit novou LLC nebo zda budou pokračovat v podnikání se zbývajícími členy.

Stanovy společnosti mohou takovému problému zabránit, pokud v nich začleníte ustanovení upravující obecné zásady pro případ odchodu společníka nebo jeho smrti.

Formulář

Zdanění LLC v USA

Na rozdíl od akciové společnosti se LLC nepovažuje za oddělený daňový subjekt. Daňové úřady (IRS) to nazývají „pass-through subjekt,“ tj daňově transparentní nebo průtokový subjekt, který podléhá stejnému daňovému režimu jako veřejné obchodní společnosti nebo živnost. To znamená, že všechny zisky a ztráty LLC přecházejí na jejích společníků a ti přiznají tyto zisky nebo ztráty na svých osobních daňových přiznáních. Každý společník LLC musí podle čtvrtletních odhadů provést daňové platby do IRS.

Zatímco LLC sama neplatí daně, víceosobové LLCs musí podávat IRS každý rok formulář 1065, který plní informační funkci. Tento formulář, který veřejná obchodní společnost musí také podat, stanovuje podíl na zisku nebo ztrátách každého člena LLC, na jehož základě IRS hodnotí zda společníci LLC správně vykazují své příjmy v daňových přiznáních.

V případě, že LLC podniká na území Spojených států, tedy má v USA zaměstnanců nebo jednatele, nebo má v USA sklady nebo kanceláře, resp. pronajímá v USA nemovitosti, tak i LLC podléhá zdanění v USA. Avšak i v takovém případě LLC neplatí daň na úrovni společnosti, jen na úrovni společníků, čili LLC posune svůj výsledek hospodaření na společníka / čky, zisk nebo ztrátu, a společníci si zisk nebo ztrátu zahrnou do svého daňového přiznání. Společníkem může být i jiná právnická osoba. Při dani z příjmů si FO můžete uplatnit nezdanitelné minimum až do $ 12,000. Pokud společníci LLC bývají v USA, musí kromě toho zaplatit i odvody, které jsou ve výši 15% z čistého příjmu (self-employement tax).

V USA jsou tři druhy daní:
– Federální daň z příjmu (sazba je od 10% do 35%)
– Státní daň z příjmu (sazba je od 0% do 10%)
– Daň z prodeje (sazba je od 0% do 10%)

Pro fyzické osoby je struktura daně společníků LLC následující (toto neplatí pro společníky LLC, který jsou právnické osoby):

sazba 10% z příjmu do $ 8,925
sazba 15% z příjmu od $ 8,925 do $ 36,250
sazba 25% z příjmu od $ 36,250 do $ 87,850
sazba 28% z příjmu od $ 87,850 do $ 183,250
sazba 33% z příjmu od $ 183,250 do $ 398,350
sazba 35% z příjmu od $ 398,350 do $ 400,000
sazba 39.6% z příjmu nad $ 400,000

Společníci LLC přiznávají příjem a ztráty LLC na svých vlastních daňových přiznáních (tax Returns).

Limited Liability Company (LLC) není samostatný daňový subjekt jako Ltd. nebo corporation. Daňové úřady (v USA se daňový úřad nazývá IRS) nazývají „pass-through subject,“ tj daňově transparentní nebo průtokový subjekt a podléhá stejnému daňovému režimu jako veřejná obchodní společnost (Partnership) nebo živnost (joint venture). Všechny zisky a ztráty LLC „projdou“ z LLC na jejích společníků (tzv. Členy), kteří přiznají tyto příjmy nebo ztráty na svých osobních daňových přiznáních, tax Returns. LLC tedy sama o sobě neplatí federální daň z příjmu (federal income taxes). Jedinou kvazi daňovou povinností LLC je, že v některých státech USA, pokud v nich začne podnikat (tj má kanceláře nebo zaměstnanců) musí platit fixní roční poplatky obvykle zvané franchise tax nebo franchise fee.

Pro více informací navštivte i porovnání mezi LLC a C-Corp. nebo samostatnou stránku C-Corp.

Daně z příjmu (Income Taxes)

Daňové úřady USA (již zmíněný IRS) budou zacházet se společníky LLC buď jako se společníky veřejné obchodní společnosti (Partnership) a přerozdělí zisky a ztráty mezi společníky LLC nebo jako se živnostníkům (joint venture), v závislosti na počtu společníků (členů) LLC.

Jednoosobová LLC (Single-owner LLCs)

Daňové úřady USA (IRS) zacházejí pro daňové účely s jednočlennými LLCs jako kdyby jí jediný člen byl živnostník (joint venture), který přímo sám dosahuje veškeré příjmy a výdaje. To znamená, že LLC sama o sobě neplatí daně a nemusí podat daňové přiznání daňovým úřadem (IRS).

Pokud máte trvalý pobyt v USA, máte zelenou kartu nebo jste občanem USA, tak jako jediný společník / vlastník vaší LLC, musíte uvést všechny zisky (nebo ztráty) LLC na formuláři zvaném Schedule C a předložit jej s vaším daňovým přiznáním, které se podává na formuláři 1040 (tj tax return). Dokonce i tehdy, když necháte na bankovním účtu společnosti zisk na konci roku – například na pokrytí budoucích výdajů nebo rozšíření podnikání – musíte platit daň z příjmu (income tax) z těchto příjmů.

Víceosobové LLC (Multi-owner LLC)

S víceosobovou LLC (Multi-owner LLC) Daňové úřady USA (IRS) zacházejí pro daňové účely jako s veřejnou obchodní společností (Partnership). Podobně jako jednoosobová LLCs, ani s víceosobovou (co-owned) LLCs neplatí daně z příjmu. Namísto toho každý společník LLC platí daně za svůj podíl na zisku na svém osobním daňovém přiznání (income tax Returns spolu s formulářem zvaným Schedule E). Podíl na ziscích a ztrátách každého společníka / člena LLC, tzv. distributive share, by měl být stanoven v zakladatelské smlouvě LLC (tzv. operating agreement).

Rozdělení zisku mezi společníky / členy LLC.

Většina stanů (operating agreements) přijatých LLC společnostmi stanoví, že podíl společníka na ziscích a ztrátách (distributive share) se rovná jeho procentnímu podílu v podniku. Například, pokud Michal vlastní 60% z LLC a Julie vlastní zbývajících 40%, tak Michal bude mít nárok na 60% zisků a ztrát LLC a Julie bude mít nárok na 40% zisků a ztrát LLC. Avšak od tohoto rozdělení se lze v stanovách (operating agreement) odchýlit a rozdělit zisky a ztráty způsobem, který není stejný jako vlastnický podíl společníků ve společnosti LLC, je to tzv „special allocation.“

Daně z celého distributive share.

Bez ohledu na to, zda jsou zisky nebo ztráty (distributive share) společnosti rozděleny společníkem, americké daňové úřady IRS zacházejí s každým společníkem, který má občanství, zelenou kartu nebo trvalý pobyt v USA, jako kdyby mu tyto zisky nebo ztráty byly rozděleny, a to za každý rok. To znamená, že každý společník / člen LLC, který má občanství, zelenou kartu nebo trvalý pobyt v USA, musí platit daně ze zisku LLC distributive share, který na něj připadne, ať už LLC vyplatí svým společníkem všechen nebo část zisku nebo ne. Praktický dosah tohoto pravidla je, že i v případě, že i když společníci LLC musí nechat zisky v LLC, aby například nakoupili příští rok zásoby nebo rozšířili podnikání, tak za současný rok musí každý společník LLC, který má občanství, zelenou kartu nebo trvalý pobyt v USA, zaplatit daň z příjmů income tax z podílu na zisku, který na něj připadne.

Podání formuláře o rozdělení zisků, Form 1065 na americkém daňovém úřadě, IRS.

I když více (co-owned) LLC neplatí své daně z příjmu (income taxes), musí podat každý rok na americký daňový úřad, IRS, formulář zvaný Form 1065. Tento formulář, stejný, jaký podává partnership (veřejná obchodní společnost), je informační výkaz, který posuzuje IRS, aby se ujistilo, že společníci LLC hlásí ve svých daňových přiznáních své příjmy správně. LLC je také povinna poskytnout každému členovi LLC Schedule K-1, který podrobně stanoví rozdělení podílu na zisku a ztrátách jednotlivého společníka LLC. Na druhé straně, každý člen LLC hlásí tuto informaci o zisku a ztrátě na vlastním daňovém přiznání, které se podává na formuláři, Form 1040, spolu s přílohou E.

Zvažte volbu zdanění společnosti (corporate taxation)

Pokud bude nutné pravidelně udržovat značnou část zisku ve vaší LLC (tzv. „Retained earnings“), může být výhodnou volbou zdanění společnosti (corporate taxation). Každá LLC si může zvolit, aby se s ní pro daňové účely zacházeno jako se povinnou společností, tj jako s corpotation (limited company, tj ekvivalentem akciové společnosti). Toto dosáhne podáním formuláře Form 8832, Entity Classification Election (volba klasifikace společnosti) a zaznamenáním políčka corporate tax treatment (zacházení jako s akciovou společností) na formuláři a následným zasláním tohoto formuláře na daňový úřad (IRS).

Sazby z daní z příjmů jsou za prvních 75.000 dolarů ze zdanitelného příjmu C-Corp. nižší než jednotlivé sazby daní z příjmů, které se vztahují na většinu majitelů LLC, což může ušetřit peníze vám a vašim spoluvlastníkem na celkových daních.

Odhad a platba daní z příjmů (income taxes)

LLC členové jsou považováni spíše za osoby samostatně výdělečně činné (self-employed business) jako za zaměstnance LLC, takže nejsou předmětem daně vybírané srážkou (tax withholding). Místo toho je každý člen LLC odpovědný za vyhrazení dostatku peněz na zaplacení daně z tohoto členského podílu na zisku. Členové musí odhadnout výši daně, kterou budou dlužit za rok a udělat čtvrtletní platby do IRS (a do příslušné státní daňové agentury, pokud je třeba uhradit státní daň z příjmu (state income tax) – v dubnu, červnu, září a lednu.

Daně, které platí živnostníci osoby samostatně výdělečně činné (self-employment taxes)

LLC členové nejsou zaměstnanci, takže žádné příspěvky na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění nejsou hrazené z jejich mzdy. Namísto toho je většina LLC majitelů povinna platit tyto daně – tzv. „Self-employment taxes“, pokud jsou hrazeny vlastníkem firmy – přímo k IRS.

V současné době platí pravidlo, že každý majitel, který pracuje nebo pomáhá řídit podnik, musí zaplatit tuto daň na vlastní distributive share (pravomocný podíl na zisku). Nicméně, majitelé, kteří nejsou aktivní v LLC – to znamená, že ti, kteří jen investovali peníze, ale neposkytují služby ani nevykonávají správná rozhodnutí pro LLC – mohou být osvobozeni od placení daně samostatně výdělečně činných osob (self-employment tax) ze svého podílu zisku. Předpisy v této oblasti jsou trochu složitější, ale pokud se aktivně podílíte na řízení nebo pracujete ve vaší LLC, můžete očekávat, že budete platit self-employment tax ze všech zisků LLC přidělených vám.

Každý vlastník, který je subjektem self-employment tax hlásí dlužnou částku na seznamu SE, který musí být podán každoročně s daňovým přiznáním. Majitelé LLC (a sole proprietors a partneři) platí dvakrát tolik self-employment tax jako běžní zaměstnanci, protože příspěvky běžných zaměstnanců na self-employment tax odpovídají jejich zaměstnavatelem. (Nicméně, LLC majitelé mají také odečíst polovinu z celkové částky ze svého zdanitelného příjmu, což ušetří pár dolarů za daňové poplatky.) Výška Self-employent tax pro majitele podniků za rok 2012 je 15,3% (13,3% do 29. února, 2012) za prvních 110.100 dolarů z příjmu a 2,9% za každou vyšší částku.

Náklady a odvody

Jak už jistě víte, nemusíte platit daně – income taxes nebo self-employment taxes – z většiny peněz, které vaše společnost utrácí. Můžete si odečíst („odepsat“) své legitimní obchodní náklady (legitimitě business expenses) ze svého příjmu, což může výrazně snížit zisky, které je nutno hlásit do IRS. Způsobilé náklady zahrnují počáteční náklady, automobil a cestovní náklady, náklady na vybavení a reklamní a propagační náklady.
Státní daně a poplatky Většina států zdaňuje zisky LLC stejným způsobem jako IRS: majitelé LLC platí daně státu na jejich osobních přiznáních, zatímco LLC sama o sobě neplatí státní daň.

Dodatečné poplatky v některých státech.

Nicméně několik států účtuje LLC daň na základě výše příjmu LLC, kromě daně z příjmu (income tax), kterou nesou majitelé. Například Kalifornie vybírá daň z LLC, které vydělávají více než $ 250,000 na rok, daň se pohybuje přibližně od $ 900 do 11.000 dolarů.

Roční poplatky v některých státech.

Navíc, některé státy zavedly LLC roční poplatek, který není závislý na příjmu. Ten může být nazýván „franchise tax,“ „annual registration fee“ nebo „renewal fee.“ Ve většině státech je poplatek přibližně 100 dolarů, ale Kalifornie vymáhá od LLCs „minimum franchise tax“ ve výši až $ 800 za rok.

Před vytvořením LLC zjistěte, zda váš stát účtuje samostatnou LLC tax nebo poplatek. Pro více informací navštivte internetové stránky vašeho státního tajemníka, oddělení korporace nebo oddělení příjmů nebo daní.

Založení společnosti v USACelkem
Založení LLC / Ltd./Inc./Corp. / LLP v USA

- Sídlo (1 rok)

- Poplatky

- Apostille na výpis z obchodního rejstříku

- Účet v ČR nebo v ČR (v případě zájmu)

- Registrace k dani z příjmu v USA (EIN)

- Právní dokumentace pro obchodní styk a styk s bankou ke každé společnosti
16.000, - Kč
Právní dokumentace zahrnuje: Společenká smlouva a
úvodní uznesení valné hromady
(potřebné k tomu, aby
společnost mohla vstupovat
do transakcí, otevřít si účet
a přijímat investice)
Daňová registrace v USA 2.500,- Kč
Registrace DPH pro LLC/Ltd./Inc./Corp. společnost v ČR 10.000,- Kč
Daňové přiznání v USA v následujících létechod 3.500,- Kč
Účetnictví v USA v následujících létechod 3.500,- Kč
Apostil přo založení
bankovního účtu přes
českou pobočku
zahraniční banky
od 5.500,- Kč
Sídlo pri založení a v následujících létechod 2.500,- Kč
Soudní poplatky v následujících létechod 2.500,- Kč
Asistence při založení
bankovního účtu
v zahraniční
od 12.500,- Kč