Sazba DPH

Základní sazba daně je v České republice aktuálně ve výši 21%, snížená sazba daně ve výši 15%. Plátcem daně se stává osoba, která dosáhla za nejvíce 12 po sobě jdoucích předcházejících měsíců obrat ve výši 1 000 000 Kč.

Uplatnění vrácení DPH

Při uplatňování vrácení DPH, připravíme a provedeme celý postup na úspěšné vrácení daně. Náš tým Vás zastoupí a provede všechny úkony, které je třeba provést. Od 1.1.2010 je možné požádat o vrácení daně z jiných členských států pouze elektronicky a to prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy ČR. O vrácení daně může požádat plátce daně, který má sídlo nebo provozovnu v České republice av období na vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu v jiném členském státě.

Daň z přidané hodnoty je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejsložitějších typů daně. DPH je nepřímou daní, kterou platíme všichni u většiny zboží, které nakupujeme, ale odvádí ji prodejce.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem