Nepřímé daně jsou příjmem státního rozpočtu, jsou součástí ceny zboží nebo služeb a tím snižují příjem kupujícího. Mezi nepřímé daně v Polsku patří: DPH, spotřební daň a daň z hazardu.

Předmětem DPH v Polsku jsou činnosti, které zahrnují:

  • Úplatné poskytování zboží a služeb na území státu
  • Vývoz zboží
  • Dovoz zboží
  • Pořízení zboží v rámci států EU za úplatu
  • Dodání zboží v rámci EU

V Polsku existují tři daňové sazby pro DPH:

  • 23% je základní sazba, která se vztahuje na většinu zboží a služeb
  • 8% a 5% snížená sazba daně se týká zboží, které souvisejí s ochranou zdraví a na zemědělské produkty
  • 0% zvýhodněná sazba daně platí pro export nebo import zboží v rámci EU

Registrace plátce na DPH se realizuje prostřednictvím ředitele finančního úřadu místě příslušného pro plátce daně, který musí předložit přihlášku k registraci DPH v Polsku. Přihlášku k registraci je povinen poplatník předložit před zahájením první činnosti, nebo před skončením platnosti osvobození od DPH v Polsku. Plátci DPH, kteří jsou osvobozeni od DPH mohou podat dobrovolně přihlášku k registraci na DPH. Zdaňovací období v Polsku je měsíční, nebo čtvrtletní, přičemž toto období si určuje plátce DPH.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem