C-Corp hlavní znaky

C-Corp může mít tři druhy zkráceného označení i Ltd., Corp. nebo Inc. Z právního a daňového hlediska je C-Corp. obdobný typ společnosti jako akciová společnost. Je skvělou možností pro rozšíření podnikatelských aktivit směrem do USA nebo na přijetí investice od externích investorů, investičních andělů nebo od venture fondů. Má pověst serióznosti, kredibility a vysokou reputaci v mezinárodním obchodě, vůči Slovenské banky jako i daňovým a jiným úřadem.

Daňové zatížení C-Corp. je méně výhodné než u LLC, LP, LLP nebo Partnership, protože při Ltd. dochází ke zdanění zisků na úrovni společnosti a také na úrovni společníků. Na první úrovni dochází ke zdanění zisků, které společnost dosáhla. Na druhé úrovni dochází ke zdanění dividend, které společníci od společnosti přijmou.

Struktura FEDERÁLNÍ daně pro C-Corp je následující:
  1. sazba 15% ze zdanitelného příjmu do $50,000
  2. sazba 25% ze zdanitelného příjmu od $50,000 do  $75,000
  3. sazba 35% ze zdanitelného příjmu nad $75,000

Federální daň z příjmů musí platit všechny firmy v USA, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou založeny v Delaware na Floid nebo jiném výhodném státě. Kromě toho většina jednotlivých států v USA, např. New York, California, Texas, vyžaduje i placení státní daně ve výši kolem 8-9% a obecní / městské daně kolem 1-2%.

Na druhé úrovni kromě toho následně dochází ke zdanění C-Corp., Když firma zisky vyplatí ve formě dividend. V tomto druhém kroku jsou zdaněny i dividendy na úrovni společníků a to sazbou obvykle 15% (rezidenti USA nebo EU) nebo 30% (do offshore). Společnost C-Corp se musí registrovat na daňových úřadech v USA av jednotlivých státech USA, kde vykonává činnost a odvést daň ze zisku, který dosáhla prostřednictvím pravidelnějších nebo trvalejší činností v daném státě, resp. zemi. Pokud potřebujete služby přípravy daňového přiznání, tak nás kontaktujte přes kontaktní formulář.

Pro více informací navštivte i porovnání mezi LLC a C-Corp. nebo samostatnou stránku LLC.

Společníci a jednatelé Ltd. jsou registrováni ve veřejně přístupných obchodních rejstřících a jejich indentita je veřejně známá.
Název společnosti Ltd. musí obsahovat slova Limited, Corporation, Incorporated, nebo jejich zkratku Ltd., Corp. nebo Inc.
Každá Ltd. musí mít sídlo a adresu pro doručování ve státě, v němž je založena. Služby poskytování sídla a adresy na doručování tak přeposílání pošty si můžete objednat při založení společnosti Ltd. nebo následně po založení přes kontaktní formulář:
Společníci Ltd. (také nazýváni akcionáři) ani členové představenstva (také nazýváni jednatelé nebo manažeři) neodpovídají za dluhy nebo bankrot společnosti Ltd. (pokud nejednají podvodně nebo extrémně nezodpovědně), tj dochází k oddělení soukromého a firemního majetku.
Corp. má z daňového hlediska v USA dvě formy. Jedna forma této společnosti se označuje C-Corp. a druhá forma S-Corp. Společnost typu S-Corp podléhá stejnému daňovému režimu jako LLC, ale její společníky mohou být pouze rezidenti USA (občané nebo držitelé zelené karty).

Formulář

[widgets_on_pages id=“USA-CTA“]

Společnost LLC v USA

Limited Liability Company spojuje výhody daňové transparentnosti (neplacení daní) a omezeného ručení, veřejných obchodních [...]