ZALOŽENÍ S.R.O. – HLAVNÍ VÝHODY

Společnost s.r.o. nabízí oproti podnikání na živnost mnoho výhod. Mezi ně patří: společníci ani jednatelé neodpovídají za dluhy nebo bankrot společnosti svým osobním majetkem, vyžaduje nízké minimální základní kapitál (1 Kč), které vám můžeme pomoci ošetřit tak, abyste ho nemuseli platit v hotovosti, může ji založit i jedna fyzická nebo právnická osoba, založení s.r.o. znamená důvěryhodnější image jako živnost, založení s.r.o. trvá obvykle krátce (často 9 – 14 prac. dní).

VLASTNOSTI SPOLEČNOSTI S.R.O.

S.r.o. je nejčastější volba podnikatele, proto je společnost sro nejrozšířenější,zisky společnosti s.r.o. podléhají dani z příjmů, tj. platí se daň ze zisků, které dosáhne (na rozdíl od společnosti vos),společníky mohou být fyzické i právnické osoby.

POROVNÁNÍ: Založení s.r.o. bez nás a s námi

Svěřit založení sro nám znamená, že Vám odpadá celý seznam starostí. Uvádíme srovnání činností, které budete muset udělat bez nás a které s námi.

Založení s.r.o. „na vlastní pěst“:

 • uděláte zdlouhavé studium, abyste zjistili, které dokumenty jsou potřebné, aby Vám živnostenský úřad, finanční úřad a obchodní rejstřík zápis nezamítli
 • pracně najdete nebo si koupíte vzory dokumentů podle nejnovější právní úpravy, která se stále mění
 • všechny dokumenty pečlivě a bez chyby vyplníte
 • zaplatíte soudní poplatky, které jsou dvojnásobné, pokud nepoužíváte elektronický podpis pro tyto účely
 • koupíte kolky a zajdete na živnostenský úřad podat ohlášení živnosti
 • počkáte přes týden a zase zajdete na živnostenský úřad vyzvednout si živnostenské oprávnění
 • navštívíte soud, pod který spadáte, podáte návrh na založení společnosti sro
 • celé ty týdny budete doufat, že jste nikde neudělali chybu a nebudete muset dokumenty nebo podání opravovat, resp. zda Vám žádost zamítli a nenávratně nepřijdete o všechny peníze, které jste vynaložili na všechny ty poplatky

Založení s.r.o. s námi:

 • objednáte založení s.r.o. telefonicky, emailem nebo přes tento online objednávkový formulář – založit sro
 • provedete úhradu za založení s.r.o. předem platební kartou nebo bankovním převodem
 • pošleme Vám všechny potřebné dokumenty, které nám podepsané pošlete zpět
 • zajistíme, abyste minimální základní kapitál potřebný k založení sro (5 000 EUR) nemuseli platit v hotovosti
 • založíme Vaši společnost a pošleme Vám všechny dokumenty, které jako majitel budete potřebovat na uzavírání smluv, otevírání bankovních účtů a vystupování vůči soudům, daňovým úřadům a jiným státním orgánům
 • … to všechno už za 9-14 pracovních dnů
 • V případě pokud se rozhodnete skončit své podnikání, odkoupíme od Vás vaši firmu.

Pokud nechcete ztrácet svůj cas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.

Doporučuji Vam prodej ready made firem

V Čechách si můžete vybrat z více typů firem: s.r.o., a.s., k.s. a v.o.s.

V Čechách je nejpopulárnější formou společnosti s.r.o. Společnost s.r.o. je obdoba německé GmbH nebo polské Sp. z o.o.. Na její založení se vyžaduje notářský zápis. Na změny jednatele a jediného společníka se obvykle notářský zápis nevyžaduje. Při změně sídla, názvu nebo počtu společníků se obvykle vyžaduje notářský zápis.

Kromě toho je v Čechách i akciová společnost, a.s., ale její založení a provoz je mnohem dražší než společnosti s.r.o.. Akciová společnost je obdobou německé AG nebo anglické Ltd. Kromě toho v Čechách existuje i komanditní společnost, obdoba anglické LP nebo německé KG. V Čechách existuje i VOS, obdoba anglické Partnership nebo německé OHG.

Založení – dokumenty a předpoklady

Založení firmy v Čechách trvá 14-21 dnů od podepsání dokumentů. Firmu v Čechách může založit jedna nebo více fyzických či právnických osob.

Jednatelé i společníci mohou být cizí státní příslušníci a nepotřebují na to žádné povolení k pobytu v případě pokud jsou občany členského státu EU nebo OECD. Jednatelé při jmenování osvědčit svůj podpis u notáře na souhlasu se jmenováním do funkce. Společníci musí při převodu podílů osvědčit svůj podpis na smlouvě o převodu podílů. Jednatelé musí při jmenování předložit výpis z rejstříku trestů jejich domovské země. Pokud domovská země nevydává výpis z rejstříku trestů, tak se nahradí čestným prohlášením o bezúhonnosti.

Před založením musí mít firma v Čechách otevřený bankovní účet a její základní kapitál musí být splaceny na tento bankovní účet. Minimální vklad každého společníka v s.r.o. musí být 1 CZK a minimální výše základního kapitálu je 1 CZK.

Omezené ručení

České firmy sro a as poskytují omezené ručení společníků do výše nesplaceného základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku. Při úplném splacení základního kapitálu společníci ani jednatelé neodpovídají za dluhy společnosti Je však třeba upozornit, že společnost jako taková odpovídá svým věřitelům za závazky celým svým majetkem

Daně v Čechách

Daň z příjmu. Sazba daně z příjmu právnických osob v Čechách je ve výši 19%.

DPH. Sazba DPH v Čechách je ve výši 21% ze základu. Registrace pro DPH v Čechách trvá okolo jednoho měsíce.

Daňová licence nebo každoroční poplatky obchodnímu rejstříku se v Čechách neplatí.

Bankovní účet

České s.r.o. si mohou otevřít účet kromě Čech, na Slovensku tak ve většině zemí světa, včetně offshore.

Poplatky a náklady v následujících letech:

Cena za účetnictví je 3 000 Kč za rok.

Cena za přípravu a podání daňových přiznání cena je 100 Kč.

Cena za přípravu a podání DPH přiznání je 1500 Kč.

Na lhůty zaplacení každoročních poplatků a podání daňových přiznání Vás vždy předem upozorníme.

Pravidelně publikujeme spravy ze světa firem a financí

Kdy vzniká společenství vlastníků?

15 srpna, 2013|0 komentářů

Ze zákona začíná společenství vlastníků právě tehdy, když dům má alespoň 5 bytových jednotek a vyskytují se v něm minimálně tři různí vlastnící bytových jednotek. Toto společenství vzniká od doby, kdy bude doručena listina s doložkou [...]

Nyní mám základní kapitál společnosti s.r.o 100 000,- Kč a podle nového zákona musí být 200 000,- Kč, co teď?

15 srpna, 2013|0 komentářů

V tuto chvíli nemůžete navýšit základní kapitál pouze o 50 000,- Kč, ale musíte se dostat na hranici zákonného základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Jinak kapitál navyšovat nemůžete a musíte si ponechat základní kapitál, který máte. [...]