Založení firmy v Nizozemsku

Formulár a poplatky

Typy firem v Nizozemsku

Tento typ firmy je obdobou společnosti s ručením omezeným (Besloten Vennootschap).
Tento typ firmy je obdobou akciové společnosti (Naamloze Vennootschap).
Tento typ firmy je obdobou komanditní společnosti (Commanditaire Vennootschap).
Tento typ firmy je obdobou veřejné obchodní společnosti (Vennootschap Onder Firma).

Daně v Nizozemsku

Sazba daně z příjmu je 20% na zisk do 200.000 € a 25% na zisk přesahující 200.000 €.
Sazba DPH je 21%. Na některé kategorie zboží se vztahuje snížená sazba 6%.
Sazba daně z dividend je 15%.
Každoroční poplatky na obchodní rejstřík a sídlo.

Formulár a poplatky