Založení firmy v Kanadě

Formulář a poplatky

Typy firem Kanadě

Tento typ firmy je obdobou akciové společnosti.
Tento typ firmy je obdobou komanditní společnosti.
Tento typ firmy je obdobou veřejné obchodní společnosti.

Daně v Kanadě

Sazba daně z příjmu je od 11% do 38% v závislosti od odečitatelných položek, které může firma uplatnit.
Sazba DPH je od 5% do 10% v závislosti od provincie.
Každoroční poplatky na obchodní rejstřík a sídlo.

Formulář a poplatky