Mnoho tuzemských osob – ať už fyzických nebo právnických se rozhoduje, zda se zaregistrovat za plátce DPH. V následujícím článku Vám přehledně vysvětlíme, kdo je povinen registrovat se k DPH, jak lze požádat o dobrovolnou registraci a také se podíváme na případně výhody a nevýhody s tím spojené.

Povinnost zaregistrovat se za plátce DPH má každá povinná osoba, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, a pokud nemá takové místo, ale má v tuzemsku bydliště nebo se v tuzemsku obvykle zdržuje, a zároveň dosáhne obratu 49 790 € za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Za účelem správného pochopení, kdo musí se musí registrovat k DPH, je nutné vysvětlit kdo je povinná osoba. Za osobu povinnou rozumí každý subjekt, který vykonává nezávisle jakoukoliv ekonomickou činnost, bez ohledu na účel nebo výsledky této činnosti. Jsou to především fyzické a právnické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost, jakož i jinou ekonomickou činnost, z níž dosahují příjmy.

Povinná osoba však může požádat o dobrovolnou registraci k DPH i před dosažením obratu 49 790 €. Každou žádost daňový úřad avšak posuzuje individuálně, v závislosti na vykonávané činnosti žadatele – povinné osoby. Stačí, když povinná osoba hodnověrně prokáže, že má záměr vykonávat hospodářskou činnost v blízké budoucnosti. To znamená, že při dobrovolné registraci k DPH se za ekonomickou činnost považuje i samotná příprava na budoucí zdanitelné obchody.

Pojďme se nyní blíže podívat na to, pro koho je výhodné požádat o dobrovolnou registraci k DPH. Jedním z důvodů pro registraci je, že plátci mají nárok na odpočet DPH v případě, že:

  • nakupují zboží, materiál nebo služby od plátců DPH
  • jejich odběrateli jsou také plátci DPH

 

Na druhé straně, důvodem proč někteří podnikatelé nechtějí být registrováni je, že nemusí být zbytečně zatížení administrativou a poplatky. Díky nižší ceně poskytovaných služeb nebo zboží mohou být neplátcům významnou konkurencí na trhu vůči podnikatelům, kteří jsou registrováni k DPH.

Našim klientům umíme zajistit kromě registrace k DPH i daňové poradenství. Rádi Vám poradíme i v oblasti účetnictví a obchodních spoločností.Okrem evropských destinací máme zkušenosti is offshore jurisdikcemi, jakými jsou například Belize, St. Vincent, Hong Kong a Dubaj. Zaměřujeme se na poskytování nadstandardních služeb pro klienty vyžadující kvalitu a spolehlivost. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem