Patent

Získat patent není vůbec jednoduché. Podívejme se co všechno k tomu potřebujete.

Co vás čeká a nemine na patentovém úřadě

Podařilo se vám rozpracovat nový nápad či myšlenku, věnovali jste svůj čas vynalezení a je váš vynález využitelnými v oblasti průmyslu? Pokud na všechny tři otázky odpovídáte "ano" a jste vynálezcem, gratulujeme - právě jste splnili tři základní předpoklady pro udělení patentu a s ním spojenou zákonnou ochranu vašeho duševního vlastnictví a přichází čas [...]

Od |2018-10-24T13:46:22+02:008 prosince, 2016|Patent|0 komentářů

Patentová ochrana a její rozsah

V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití jiným osobám, ani uvádět na trh výrobky, na které se patent vztahuje tak nesmí nikdo bez výslovného souhlasu majitele patentu. [...]

Od |2018-10-25T10:25:15+02:009 srpna, 2016|Patent|0 komentářů

Předběžný a úplný průzkum patentové přihlášky

Předběžný a úplný průzkum přihlášky, právo přednosti a řízení před úřadem Podaním přihlášky splňující požadované náležitosti, vznikne přihlašující právo přednosti. Aplikované do praxe to znamená, že až do momentu případného rozhodnutí o zamítnutí ze strany Úřadu neexistuje možnost, že dojde k udělení patentu na stejný resp. funkčně zaměnitelný vynález dalšího přihlašovatele. [...]

Od |2018-10-25T10:29:52+02:009 srpna, 2016|Patent|0 komentářů

Proces podání přihlášky o patent na vynález

Proces podání přihlášky o patent na vynález Pro zahájení řízení pro udělení patentu pro vynález je na začátku třeba podat u Úřadu písemnou přihlášku v 2 vyhotoveních. Osoba oprávněná přihlášku podat je vždy osoba, které přísluší takzvané “právo na řešení”. Touto osobou je zpravidla osoba, která vynález svým tvůrčím úsilím vytvořila (původce [...]

Od |2018-10-25T10:37:08+02:009 srpna, 2016|Patent|0 komentářů

Postup při získávání patentů a podmínky pro jejich udělení

Postup při získávání patentů a podmínky pro jejich udělení Ochranu vynálezů ve formě patentů řídí v oblasti legislativy týkající se průmyslových vzorů Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví České republiky (dále jen “Úřad”), který svým rozhodnutím patent vydá. Až na základě rozhodnutí Úřadu je příslušný vynález zákonem patentově chráněný. [...]

Od |2018-10-25T10:42:32+02:009 srpna, 2016|Patent|0 komentářů

Reforma amerického patentového práva

Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku 1952. První verze tohoto zákona se do Kongresu dostala již v roce 2005. Původním záměrem zákonodárců byla především snaha reformovat nároky z [...]

Od |2018-10-26T11:35:22+02:0010 dubna, 2012|Patent|0 komentářů

Patenty a poplatky, cena, typy, zvýšení hodnoty firmy, konkurence

Patenty a poplatky, cena, typy, zvýšení hodnoty firmy, konkurence Pokud uvažujete o expanzi do zahraničí nebo o vstupu externího investora, tak Vás už určitě i napadlo si patentovat některou z Vašich technologií, invencí nebo know-how. Při prvotních úvahách o patentu si však určitě kladete otázky typu kolik to bude stát, jaké typy [...]

Od |2018-10-26T11:41:37+02:0022 března, 2012|Patent|0 komentářů

Obchodní tajemství jako alternativa k patentu

Obchodní tajemství jako alternativa k patentu Při transakcích s obchodními partnery v USA, Anglii nebo Asii, zda při přijímání investic od investičních andělů nebo venture fondů, je třeba si položit otázku, zda si vůbec ochraňovat, kdy přikročit k ochraně a kolik bude stát ochrana idejí, nápadů, duševního vlastnictví, technologických řešení a patentů. [...]

Od |2018-10-26T11:44:01+02:0011 března, 2012|Patent|0 komentářů