V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití jiným osobám, ani uvádět na trh výrobky, na které se patent vztahuje tak nesmí nikdo bez výslovného souhlasu majitele patentu. Je nutné pamatovat na fakt, že uvedením konkrétního výrobku (samotným majitelem, resp. s jeho výslovným souhlasem) na trh, dochází k určitému vyčerpávání patentových práv. Majitel ve vztahu k danému výrobku není oprávněn zamezit dalšímu nakládání s výrobkem, jako je např. způsob použití, pronájem či následný prodej). V případě, že majitel chce převést patent na jinou osobu, musí tak učinit písemně smluvní formou. Tuto smlouvu je třeba opět doručit Úřadu za účelem zápisu nového majitele do patentového rejstříku. Až od okamžiku zápisu je n nový majitel oprávněn vykonávat patentová práva vůči jiným osobám.

Pokud se poskytnutím jiné osobě majitel patentu rozhodne ekonomický potenciál patentu zpeněžit, ale se svého patentu definitivně zříci, může k němu uzavřít výlučnou / nevýlučnou licenční smlouvu (v případě výlučné licence nesmí tuto vlastník patentu udělit žádné další osobě). Licenční smlouva také musí mít písemnou formu a nabytá práva vůči jiným osobám smí nabyvatel licence aplikovat až po jejím zápisu úřadem do rejstříku.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Patentová ochrana a její rozsah

Srpen 9th, 2016|0 Comments

V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití [...]

Reforma amerického patentového práva

Duben 10th, 2012|0 Comments

Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku 1952. První [...]