Postup při získávání patentů a podmínky pro jejich udělení

Ochranu vynálezů ve formě patentů řídí v oblasti legislativy týkající se průmyslových vzorů Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví České republiky (dále jen “Úřad”), který svým rozhodnutím patent vydá. Až na základě rozhodnutí Úřadu je příslušný vynález zákonem patentově chráněný.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Patentovatelné vynálezy

Na základě patentového zákona, musí technické vynálezy k udělení patentu vždy splňovat 3 podmínky, a to:

  •  být vynálezem novým
  • zahrnovat činnost vynalézání
  • a zároveň být využitelnými v oblasti průmyslu

Za nový se vynález považuje tehdy, pokud netvoří součást již existujícího stavu techniky, což v praxi znamená, že až do momentu, dokud byla žádost o patent podána, technické řešení, na jehož základě vynález spočívá, nebylo toto řešení jakkoli veřejně dostupné.

Vynález plní podmínku pro zahrnutí tzv. činnosti vynalézání tehdy, pokud pro odborníky z daného oboru vynález nepředstavuje dílo, které pouze vyplývá z již zmíněného existujícího stavu techniky. Hovoříme o tzv. podmínce “nesamozrejmosti”, kterou vynález splňuje. Zjednodušeně lze říci, tento vynález nesmí být výsledek řešení, které by dokázal vytvořit kterýkoli běžný odborník v daném oboru.
Využitelnost vynálezu v průmyslovém uplatnění znamená, že díky vynálezu resp. vynálezem samotný, lze vyrábět, příp. ho využít v kterémkoliv z hospodářských odvětví. Přitom je důležité nezapomínat, že zákon hovoří o možnosti opakující se výroby, resp. opakujícího se využití, tedy ne o neduplikovatelných prototypech či “jednorázové” věci.

Praktické příklady:

1. Ve smyslu výše uvedených podmínek budou za nové chápány i několik let “staré” technická řešení zařízení, které autorská firma dosud zachovávala v tajnosti, protože skutečnost, že takový vynález existuje, nebyla dosud veřejnosti vůbec známa. V protikladu k tomuto se za nový nebude považovat vynález, jak ho ve stejné době a nezávisle od sebe sestrojili komerční firma a skupina nezávislých výzkumníků v případě, že vědci výsledky svých vývojových aktivit zveřejnili např. prostřednictvím internetu. Právě publikací takového technického řešení již vynález není “nový,”, přesto, že jeho “věk” je fakticky vzato mnohem nižší, než v případě prvním.

2. Pokud například technické řešení stávajícího domácího spotřebiče pouze změní jeho vnější geometrické parametry, nebude k udělení patentu splněna podmínka vynálezecké činnosti, protože kterýkoli odborník si bude vědom, že pokud to povaha spotřebiče dovoluje, je takový “vynález” realizovatelný bez dalšího technického bádání.

3. Vynález spoléhající se na využití tzv. “Perpetuum mobile” nebude možno zaregistrovat pro nedostatek využitelnosti v oblasti průmyslu. Tento princip je v reálné ekonomice nevyužitelný protože odporuje fyzikálním zákonům. Zajímavostí je, že k neúspěšným snahám o patentování perpetuum mobile došlo například v bývalém Československu.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Patentová ochrana a její rozsah

Srpen 9th, 2016|0 Comments

V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití [...]

Reforma amerického patentového práva

Duben 10th, 2012|0 Comments

Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku 1952. První [...]