Daňová soustava v Maďarsku sestává z více druhů daní, zejména z:

  • daně z příjmu,
  • daně z přidané hodnoty,
  • korporátní daně,
  • místní podnikatelské daně.

Daň z příjmu

Daň z příjmu je v Maďarsku nastavena paušálně na úroveň 15%. Kromě daně jsou však z příjmu strhávány i odvody, a to např. zdravotní odvody či odvody do penzijního fondu. Celkové daňové zatížení, tj daně společně s odvody, se pohybuje na úrovni 33,5%.

Korporátní daně

Daňová sazba byla v roce 2017 sjednocena na společnou výšku 9% – nejnižší v EU. V případě, že daňový poplatník je maďarským rezidentem, platí daň z příjmu, který dosáhl celosvětově. Pokud daňový poplatník není rezidentem v Maďarsku, jako základ daně slouží příjmy spojené s aktivitami v Maďarsku. Dividendy nejsou předmětem zdanění, pokud nejsou přijaty od kontrolované zahraniční společnosti.

Daň z přidané hodnoty

Generální sazba DPH je v Maďarsku na úrovni 27% – nejvyšší v EU -, ale kromě ní se uplatňují i ​​dvě snížené sazby DPH: první na úrovni 5% se vztahuje na mléko, drůbeží maso, čerstvá vejce, knihy atd., Druhá na úrovni 18% se týká mléčných výrobků, kukuřice, komerčních ubytovacích služeb atd.

Místní podnikatelská daň

Daňový základ pro podnikatele s činnostmi trvalého charakteru, které jsou prováděny v jurisdikci místní samosprávy, tvoří čistý výnos z prodeje snížený o náklady na prodané zboží, hodnotu zprostředkovaných služeb atd. Podnikatelům, jejichž činnosti mají dočasný charakter (prováděny nejméně 30 dní, ale ne více než 180 dní), vzniká daňová povinnost ve výši 5 000 forintů denně. Implementaci a případné další daňové příplatky závisí na rozhodnutí lokálních vlád.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem