Formulář a poplatky

Služba apostilace / superlegalizace dokumentů zahrnuje:
Máte dokument, který je třeba Apostilovat (např. Rodný list, diplom, výpis z obchodního rejstříku) – v tom případě nám jej doneste osobně nebo zašlete poštou na naši adresu.
Nemáte dokument, který je třeba Apostilovat – v tom případě si můžete objednat i naše služby na objednání dokumentu, který má být apostilovaný (např. Vyžádáme výpis z obchodního rejstříku).
Apostillace V Čechách. Pokud jde o apostilaci v Čechách, tak přímo komunikujeme s příslušným úřadem a získáme Apostille na dokument
Apositllace v zahraničí. Pokud jde o získání Apostille ze zahrničí, tak nejprve dokument zašleme do zahraničí a současně začneme komunikovat s příslušným úřadem a získáme Apostille na dokument.
Doručení do místa Vašeho určení. Po získání Apostille pošleme dokument už i s Apostille zpět do místa Vašeho určení, t.j. obvykle Vám.

  • SLEVY

  • při větších počtech nás kontaktujte
  • Cena: 0,00 Kč
  • 0,00 Kč

  • PŘEKLAD

  • 0,00 Kč

Apostila (anglicky Apostille) je doložka, která prokazuje pravost podpisu. Připojuje se k oficiálním listinám. V jistých ohledech zastupuje superlegalizace.

Díky apostilizácii veřejné listiny bude moci být tento dokument použit v zahraničí. Státy které jsou na seznamu Haagské úmluvy se dohodly, že v případě „výměny“ listin, nemusí být dokument soudně ověřený zastupitelským úřadem v zemi vzniku listiny, ale jeho konečné ověření provádí v zemi, v níž byla listina vystavena.

Apostila se vydává v úředním jazyce státu, ale je třeba aby byl tento dokument přeložen i do druhého jazyka. K předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený překlad.

Služba apostilace zahrnuje vybavení apostilu na listinu, kterou nám dodáte. Po uhrazení služby, zašlete dokument, který má být apostilovaný na naši adresu nebo po vzájemné dohodě nám ji dodejte jiným způsobem. Ak dokument nemáte, můžete si objednat službu jeho obstarání.

Případy kdy apostila není nutná

Případy kdy apostila není nutná Stává se, že nastane situace, kdy i přesto, že se oba státy v seznamu nacházejí nebude nutné Apostille zajišťovat. Třeba si však dávat pozor na některé výjimky. Častokrát se totiž [...]

Postup při apostilaci veřejných listin

Apostila se vydává v úředním jazyce státu, ve kterém byly dokumenty a veřejné listiny vystavené, může ovšem být i dvojjazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Z tohoto důvodu je třeba zajistit i překlad soudním [...]

Orgány příslušné k apostilaci veřejné listiny

Dokument opatřen vyšším ověřením lze na Ministerstvu zahraničních věcí ověřit formou tzv. apostily. Listiny vydané justičními orgány a notářem ověřuje Ministerstvo spravedlnosti. Ostatní listiny ověřuje orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal. Apostilaci na [...]

Apostilace a vyšší ověření veřejných listin

Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin byla přijata dne 5. října 1961 v Haagu (dále jen "Úmluva"). Přistoupením k úmluvě se zjednodušilo používání veřejných listin (například oddací list, rodný list , rozhodnutí soudu [...]

Co je to Apostille?

Apostille (apostila) je zvláštní doložka umístěna na konci dokumentu nebo veřejné listiny, která prokazuje hodnověrnost otisku razítka, podpisu a funkce osoby, která listinu podepsala, s cílem jejího následného využití v zahraničí. Veřejnou listinu opatřenou [...]

Apostilovaný výpis společnosti

Chtěli byste získat Apostilovaný výpis vaší anglické společnosti? My vám ho  zařídíme. Tento výpis se skládá z certificate of incorporation (dokument o založení společnosti), stanov společnosti a v poslední řadě výpis jednatele/u a společníků. Pokud [...]

Apostila (Apostille)

Apostila aneb anglicky Apostille je doložka, která prokazuje pravost podpisu. Připojuje se k oficiálním listinám. V jistých ohledech aspotila zastupuje superlegalizaci. Díky ověření listiny apostilou bude moct být tento dokument použit v zahraničí. Státy které [...]

Správní poplatky za ověření

Nic není zadarmo a tak za ověření a opatření listiny Apostilou zaplatíte poplatek, kterého výše se odlišuje od státu, kde žádáte apostilu nebo legalizaci. Podáváte-li ověření listiny dopisem, tak je nutné k dopisu na získání apostillu [...]

Příslušné orgány s právem ověřit listinu apostilou

Příslušné orgány, které mají právo opatřit ověřovanou listinu apostilou:  listiny vydávané justičními orgány, včetně listin vydávaných nebo ověřovaných notáři (Ministerstvo spravedlnosti ČR)  listiny jsou vydávané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány (Ministerstvo zahraničí věcí [...]

Ověřování doložkou apostille

Česká republika není v úmluvě od počátku své existence, ale až od roku 1999. Díky této úmluvě je veškeré ověřování veřejných listin mnohem jednodušší a rychlejší. V českém textu je také obsažený vzor doložky obsahující ověření [...]

Ověřování cizích veřejných listin

V roce 1961 v Holandskem Haagu vznikla úmluva, která ruší požadavky ověřování cizích veřejných listin a nahrazuje jí Apostille. Veřejnými listinami jsou tyto dokumenty:  listiny vydané soudem nebo jiným justičným orgánem  listiny vydané správními [...]

Mám zájem

Máte zájem o apostila?

Neváhejte a kontaktujte nás odoslánim formuláře
Mám zájem