Apostila aneb anglicky Apostille je doložka, která prokazuje pravost podpisu. Připojuje se k oficiálním listinám. V jistých ohledech aspotila zastupuje superlegalizaci.

Díky ověření listiny apostilou bude moct být tento dokument použit v zahraničí. Státy které jsou na seznamu Haagské úmluvy se dohodly, že v případě “výměny” listin, nemusí být dokument soudně ověřený zastupitelským úřadem v zemi vzniku listiny, ale jeho konečné ověření se provádí v zemi, ve které byla listina vystavena.

FORMULÁŘ A POPLATKY

Apostila se vydává v úředním jazyce státu, ale je potřeba aby byl tento dokument přeložen také do druhého jazyka. Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný věřejný překlad.

Seznam Haagské úmluvy k apostille naleznete na naší stránce.