Proč ochranná známka

Ochranná známka je označení, které lze graficky znázornit a které tvoří zejména slova, včetně osobních jmen, písmena, číslice, kresby, tvar zboží nebo jeho obal, případně jejich vzájemné kombinace, pokud je takové označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Právě schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence je hlavním účelem ochranné známky, jejímž prostřednictvím dochází k definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost se tak stává v očích spotřebitelů důvěryhodnější a spolehlivější, čímž se upevňuje Vaše pozice na trhu. Ochranná známka by měla být součástí každého kvalitního firemního portfolia, jelikož taková ochranná známka může být hodnotným obchodním aktivem společnosti.

Česká ochranná známka Vás jako její majitele opravňuje k její výlučné používání ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je zapsána v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Majitel ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®. Taktéž je oprávněn ochrannou známku převést, poskytnout právo na její užívání prostřednictvím licenční smlouvy nebo dát ochrannou známku do zálohu. Tato práva z ochranné známky jsou předmětem ochrany pouze na území státu případně regionu, pro který byla známka registrována nebo kde byla používána, tedy v případě české ochranné známky by to bylo území Česka.

Platnost zápisu ochranné známky je deset let ode dne podání přihlášky s možností obnovení platnosti na dalších deset let na základě žádosti majitele nebo zástavního věřitele. Služby nebo výrobky na které se vztahuje ochranná známka jsou uvedeny ve třídách, jejichž počet byl stanoven na 45.

Co je obsahem naší služby

Na základě Vaší objednávky, ve které je třeba zaslat i znění nebo ukázku použití požadovaného označení a charakteristiku zboží a / nebo služeb na které se označení má vztahovat, Vám umíme zajistit:

 • Profesionální, přesný a komplexní rozbor Vámi vybrané ochranné známky zkušeným právníkem
 • Odpověď na Vaši schopnost zaregistrovat ochrannou známku
 • Příprava žádosti právníkem a podání na Úřad průmyslového vlastnictví
 • Uplatnění práva přednosti
 • Následný dohled nad žádostí během celého řízení o zápisu ochranné známky
 • Vypracování vyjádření přihlašovatele v případném řízení o námitkách
 • Komunikace a koordinace s Úřadem průmyslového vlastnictví během celého řízení o zápisu ochranné známky

Jak dlouho trvá vyřízení 6 až 12 měsíců

Doplňkové služby

 • Obnova zápisu individuální ochranné známky do tří tříd tvarů a služeb
 • Obnova zápisu individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data
 • Mezinárodní zápis ochranné známky
 • Ochranná známka v EU
 • Ochranná známka v Číně
 • Ochranná známka v USA
 • Předběžný patent v USA
FORMULÁŘ A POPLATKY