Založení firmy ve Francii

Formulář a poplatky

Typy firem ve Francii

Tento typ firmy je obdobou společnosti s ručením omezeným (Société A Responsabilité Limitée). Minimální výše základního kapitálu je 1 €. Musí být založena minimálně dvěma společníky.
Tento typ firmy je obdobou akciové společnosti (Société Anonyme). Minimální výše základního kapitálu je 37.000 €.
Tento typ firmy je obdobou zjednodušené akciové společnosti (Société par actions simplifiée). Minimální výše základního kapitálu je 37.000 €.
Tento typ firmy je obdobou komanditní společnosti (Société en commandite simple). Musí být založena minimálně dvěma společníky.

Daně ve Francii

Sazba daně z příjmu je 33%
Sazba DPH je 20%. Na některé kategorie zboží se vztahují snížené sazby 10%, 5,5% a 2,1%.
Sazba daně z dividend je 30%. Sazba daně z licenčních poplatků je 33%.
Každoroční poplatky na obchodní rejstřík a sídlo.

Formulár a poplatky