V Německu jsou nejčastějším typem firmy Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) a UhG Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt). Základní kapitál Uhg je 1 EUR (cca 27 Kč). Základní kapitál GmbH musí být minimálně 25.000 EUR (cca 678 000 Kč). Zakladatelem může být i jedna osoba. Pro založení nebo převod Uhg nebo GmbH se vyžaduje sepsání notářského zápisu. Kromě toho jsou v Německu oblíbené i GmbH & Co. KG, což je komanditní společnost (obdoba anglické Limited Partnership) ale společník s neomezeným ručením je GmbH. Dále v Německu existují méně časté typy firem AG, KG a OHG. Aktiengesellschaft (AG) je obdobou anglické Ltd, její minimální základní kapitál je € 50,000 (cca 1 355 000 Kč), založit ji může jedna osoba a na založení nebo převod se vyžaduje notářský zápis.Kommanditgesellschaft (KG) je obdobou anglické Limited partnership. Offene Handelsgesellschaft (OHG) je obdobou anglické Partnership.

Formulář a poplatky

Daně

Daň z příjmů právnických osob – Körperschaftsteuer

Německé firmy platí daň z příjmů právnických osob ve výši 15% (po připočtení solidárního příplatku 15,83%). Daňové přiznání je třeba podat do 31.5. každého roku, přičemž tato lhůta může být na základě žádosti prodloužena. Záloha na daň z příjmů právnických osob se platí čtvrtletně. Firma se sídlem nebo skutečným místo vedení v Německa má neomezenou daňovou povinnost.

DPH v Německu – Umsatzsteuer

Sazba DPH je v Německu je 19%. Snížená sazba DPH je 7% a platí pro potraviny, noviny a knihy.

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží, poskytnutí služby na území Německa, dovoz zboží do Německa nebo do rakouských oblastí Jungholz a Mittelberg, pořízení zboží podnikatelům z členského státu EU v rámci podnikání a nabytí dopravního prostředku z jiného členského státu. Registrace na DPH je povinná pokud obrat v loňském roce dosáhl 17 500 € (cca 475 000 Kč) a v následujícím roce obrat zřejmě přesáhne 50 000 € (cca 1 355 000 Kč). V Německá je kromě povinné registrace na DPH možná dobrovolná registrace na DPH.

Bankovní účet

Německá firma si může otevřít účet primárně v Německu ale i v jiných členských zemích EU.

Poplatky a náklady v následujících letech po založení firmy v Německu:

Cena za účetnictví je 3000 Kč za rok

Cena za přípravu a podání daňových přiznání cena je 1000 Kč.

Cena za přípravu a podání DPH přiznání je 1500 Kč.

Na lhůty zaplacení každoročních poplatků a podání daňových přiznání Vás vždy předem upozorníme.

Formulář a poplatky

Založení firmy v Německu