Pokud zvažujete založit si společnost v USA, máte na výběr z více možností – LLC, S-Corp nebo C-Corp. V případě, pokud nejste občanem USA nebo nemáte v USA trvalý pobyt, můžete si založit jedině společnost LLC nebo C-Corp.

Pro lepší pochopení rozdílů mezi LLC a C-Corp., je na úvod vhodné zmínit, že ve Spojených státech amerických se použije třístupňová daňová soustava:

 • federální daň z příjmu (sazba je od 0 do 35%)
 • státní daň z příjmu (sazba je od 0 do 10%)
 • daň z prodeje (sazba je od 0 do 10%)
Při C-Corp platíte daň z příjmů korporací a také daň z dividend. Obyčejné dividendy jsou zdaňovány jako běžný příjem, kvalifikované se zdaňují ve výši 0%, 15% nebo 20%. V případě C-Corp je možné minimalizovat dopad dvojího zdanění, a to například snížením daňového základu.

Struktura daně pro C-Corp je následující:
 1. sazba 15% ze zdanitelného příjmu do $ 50,000
 2. sazba 25% ze zdanitelného příjmu od $ 50,000 do $ 75,000
 3. sazba 35% ze zdanitelného příjmu nad $ 75,000

Pokud má například C-Corp zisk $ 60,000, tak platí 10% daň z $ 50,000 a pak už jen 25% -ní daň ze zbývajících $ 10,000.

Výhodou C-Corp je, že vlastník nebo zaměstnanec korporace může být součástí Medical reimbursement Plan a výdaje na zdravotní péči, které nehradí zdravotní pojišťovna proplácí C-Corp bez další dani, povinnosti.

Při LLC společnosti neplatíte daň na úrovni společnosti, pouze na úrovni společníků, čili platíte pouze daň z příjmů FO a můžete si uplatnit nezdanitelné minimum až do $ 12,000. Pokud se společníci LLC společnosti pobývají v USA, musí kromě toho zaplatit i odvody, které jsou ve výši 15% z čistého příjmu (self-employement tax)

Při LLC společnosti jsou daňové pásma nižší než u C-Corp.

Struktura daně je následující:
 1. sazba 10% z příjmu do $ 8,925
 2. sazba 15% z příjmu od $ 8,925 do $ 36,250
 3. sazba 25% z příjmu od $ 36,250 do $ 87,850
 4. sazba 28% z příjmu od $ 87,850 do $ 183,250
 5. sazba 33% z příjmu od $ 183,250 do $ 398,350
 6. sazba 35% z příjmu od $ 398,350 do $ 400,000
 7. sazba 39.6% z příjmu nad $ 400,000
Pokud podávají daňové přiznání manželé spolu, výše daně je následující:
 1. sazba 10% z příjmu do $ 17,850
 2. sazba 15% z příjmu od $ 17,850 do $ 72,500
 3. sazba 25% z příjmu od $ 72,500 do $ 146,400
 4. sazba 28% z příjmu od $ 146,400 do $ 223,050
 5. sazba 33% z příjmu od $ 223,050 do $ 398,350
 6. sazba 35% z příjmu od $ 398,350 do $ 450,000
 7. sazba 39.6% z příjmu nad $ 450,000

Dalším rozdílem mezi C-Corp a LLC společností kromě sazby daně, je začátek fiskálního roku – při LLC se začátek fiskálního roku shoduje se začátkem kalendářního roku, přičemž korporace C-Corp si může sama určit začátek fiskálního roku libovolně.

C-Corp bývají méně často podrobeny auditu jako LLC společnosti. Nicméně pokud by se během kontroly zjistilo, že daňové zatížení je vyšší než samotná hodnota korporace, C-Corp může vyhlásit bankrot. Vlastníci však mohou opustit zbankrotovala korporaci a vyhnout se tak placení daňového dluhu. V případě LLC toto není možné a vlastníci společnosti by se placení daňového dluhu nevyhnuli.

Formulář

Společnost LLC v USA

Limited Liability Company spojuje výhody daňové transparentnosti (neplacení daní) a omezeného ručení, veřejných obchodních [...]