Daňový systém v Německu skládá z přímých daní a nepřímých daní.

Přímé daně v Německu

Přímé daně v Německu tvoří:

Důchodové daně:
– daň z příjmu fyzických osob (Einkommensteuer)
– daň z příjmu právnických osob (Korpeschaftsteuer)
– solidární příspěvek (Solidaritätszuschlag)
– církevní daň (Kirchensteuer)

Majetkové daně:
– daň z nemovitostí (Grundsteuer)
– dědická daň (Erbschaftsteuer)
– darovací daň (Schenkungsteuer)
– daň z převodu nemovitostí (Grundwerbsteuer)
– silniční daň (Kraftfahrzeugsteuer)

Nepřímé daně v Německu

Nepřímé daně v Německu tvoří:
– spotřební daně (Verbrauchsteuern)
– daň z přidané hodnoty (Umsatzsteuer)
– clo

Daň z příjmů fyzických osob – Einkommensteuer

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na příjmy rezidentů i nerezidentů a neomezenou daňovou povinnost má osoba, která má trvalý pobyt v Německu, nebo se tam obvykle zdržuje.

V Německu existují tři různé daňová pásma:
1) pásmo s nezdanitelným příjmem
2) dvě lineárně progresivní pásma
3) dvě proporcionální pásma

Nezdanitelný příjem tvoří v současnosti v Německu 8 004 €.

Příjem v hodnotě:
od 8 005 – 13 469 € podléhá daňové sazbě v rozmezí 14-24%.
od 13 470 – 52 881 € podléhá daňové sazbě v rozmezí 24-42%.
od 52 881 – 250 73 € podléhá daňové sazbě 42%
250 001 € a více podléhá daňové sazbě 45%.

Výpočet daňové povinnosti je v Německu složitější, protože pro každé daňové pásmo je zákonem stanovený vlastní vzorec pro výpočet daně.

V Německu existují čtyři způsoby zdanění daně z příjmů fyzických osob:
– zdanění jednotlivců,
– společné zdanění manželů,
– oddělené zdanění manželů a
– speciálně zdanění pro rok, ve kterém došlo k uzavření manželství.

V Německu se k dani z příjmů fyzických a právnických osob připočítává solidární příplatek a zaměstnanci i zaměstnavatelé jsou povinni odvádět příspěvky na sociální pojištění.

Daň z příjmů právnických osob – Körperschaftsteuer

Sazba daně z příjmů právnických osob je 15%, včetně solidárního příplatku 15,83%. Podobně jako při dani z příjmu fyzických osob se i zde rozlišuje mezi daňovým rezidentem a daňovým nerezidentem. Společnost, která má na území Německa sídlo, nebo skutečné místo vedení disponuje neomezenou daňovou povinností. Základem daně je celkový zisk společnosti, přičemž je možné uskutečnit skupinové zdanění společností, jestli jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Zdanitelným obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání se podává do 31.5. Tato lhůta může být na základě žádosti prodloužena. Záloha na daň z příjmů právnických osob se platí čtvrtletně.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem