Apostila

Přečtěte si aktuální novinky na téma apostilla, najdete zde praktické návody jak získat apostille

Případy kdy apostila není nutná

Případy kdy apostila není nutná Stává se, že nastane situace, kdy i přesto, že se oba státy v seznamu nacházejí nebude nutné Apostille zajišťovat. Třeba si však dávat pozor na některé výjimky. Častokrát se totiž setkáváme s dvoustrannými smlouvami o právní pomoci mezi státy, v oblastech občanských a trestních. Na základě těchto dokumentů není nutné [...]

Od |2020-03-02T17:43:55+01:002 března, 2020|Apostila|0 komentářů

Postup při apostilaci veřejných listin

Apostila se vydává v úředním jazyce státu, ve kterém byly dokumenty a veřejné listiny vystavené, může ovšem být i dvojjazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Z tohoto důvodu je třeba zajistit i překlad soudním překladatelem veřejné listiny. Doporučujeme pořídit si fotokopii veřejné listiny, kterou chcete apostilovat a originál si nechat pro vlastní potřeby. Fotokopie [...]

Od |2018-10-25T11:03:18+02:0017 července, 2014|Apostila|0 komentářů

Orgány příslušné k apostilaci veřejné listiny

Dokument opatřen vyšším ověřením lze na Ministerstvu zahraničních věcí ověřit formou tzv. apostily. Listiny vydané justičními orgány a notářem ověřuje Ministerstvo spravedlnosti. Ostatní listiny ověřuje orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal. Apostilaci na Ministerstvu zahraničních věcí provádí pracoviště legalizace odboru konzulárních činností (Hradčanské náměstí č. 5, Praha 1). Apostilaci veřejních listin se vyřizuje [...]

Od |2018-10-25T11:04:27+02:0017 července, 2014|Apostila|0 komentářů

Apostilace a vyšší ověření veřejných listin

Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin byla přijata dne 5. října 1961 v Haagu (dále jen "Úmluva"). Přistoupením k úmluvě se zjednodušilo používání veřejných listin (například oddací list, rodný list , rozhodnutí soudu a jiné) vydaných orgány jednoho smluvního státu na území jiného smluvního státu, přičemž hodnověrnost konkrétní listiny nebo dokumentu osvědčuje apostilní [...]

Od |2018-10-25T15:48:56+02:0015 července, 2014|Apostila|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Apostilace a vyšší ověření veřejných listin

Co je to Apostille?

Apostille (apostila) je zvláštní doložka umístěna na konci dokumentu nebo veřejné listiny, která prokazuje hodnověrnost otisku razítka, podpisu a funkce osoby, která listinu podepsala, s cílem jejího následného využití v zahraničí. Veřejnou listinu opatřenou apostilou lze použít bez dalšího ověření v kterémkoliv smluvním státě Haagské úmluvy a před kterýmkoli jeho orgánem. Za veřejné listiny [...]

Od |2018-10-25T15:50:01+02:0015 července, 2014|Apostila|1 komentář

Apostilovaný výpis společnosti

Chtěli byste získat Apostilovaný výpis vaší anglické společnosti? My vám ho  zařídíme. Tento výpis se skládá z certificate of incorporation (dokument o založení společnosti), stanov společnosti a v poslední řadě výpis jednatele/u a společníků. Pokud vás zajímá cena těchto ověřených (apostilovaných) dokumentů, tak věnujte pozornost těmto řádkům. Existují výpisy z obchodního rejstříku a trestního rejstříku. Každý [...]

Od |2018-10-26T10:48:11+02:0023 listopadu, 2012|Apostila|0 komentářů

Apostila (Apostille)

Apostila aneb anglicky Apostille je doložka, která prokazuje pravost podpisu. Připojuje se k oficiálním listinám. V jistých ohledech aspotila zastupuje superlegalizaci. Díky ověření listiny apostilou bude moct být tento dokument použit v zahraničí. Státy které jsou na seznamu Haagské úmluvy se dohodly, že v případě “výměny” listin, nemusí být dokument soudně ověřený zastupitelským úřadem v [...]

Od |2018-10-26T10:49:58+02:0022 listopadu, 2012|Apostila|0 komentářů

Správní poplatky za ověření

Nic není zadarmo a tak za ověření a opatření listiny Apostilou zaplatíte poplatek, kterého výše se odlišuje od státu, kde žádáte apostilu nebo legalizaci. Podáváte-li ověření listiny dopisem, tak je nutné k dopisu na získání apostillu přiložit kolkovou známku nebo v zahraničí šek vydaný místní bankou. Podáváte-li ověření listiny osobně, tak správní poplatek za apostil uhradíte [...]

Od |2019-06-20T11:31:17+02:0020 listopadu, 2012|Apostila|0 komentářů

Příslušné orgány s právem ověřit listinu apostilou

Příslušné orgány, které mají právo opatřit ověřovanou listinu apostilou:  listiny vydávané justičními orgány, včetně listin vydávaných nebo ověřovaných notáři (Ministerstvo spravedlnosti ČR)  listiny jsou vydávané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány (Ministerstvo zahraničí věcí ČR) Dávejte si pozor, kde listinu ověřenou apostilou hodláte použít. V každém státě, kde tuto ověřenou listinu hodláte použít, [...]

Od |2018-10-26T10:52:29+02:0019 listopadu, 2012|Apostila|0 komentářů

Ověřování doložkou apostille

Česká republika není v úmluvě od počátku své existence, ale až od roku 1999. Díky této úmluvě je veškeré ověřování veřejných listin mnohem jednodušší a rychlejší. V českém textu je také obsažený vzor doložky obsahující ověření apostilou. Apostila je zvláštní doložka k ověřovací listině, která nahradila superlegalizaci 5. října 1961. Ověřování cizích veřejných listin apostilou se používá [...]

Od |2018-10-26T10:53:34+02:0019 listopadu, 2012|Apostila|0 komentářů