Příslušné orgány, které mají právo opatřit ověřovanou listinu apostilou:

  1.  listiny vydávané justičními orgány, včetně listin vydávaných nebo ověřovaných notáři (Ministerstvo spravedlnosti ČR)
  2.  listiny jsou vydávané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány (Ministerstvo zahraničí věcí ČR)
FORMULÁŘ A POPLATKY

Dávejte si pozor, kde listinu ověřenou apostilou hodláte použít. V každém státě, kde tuto ověřenou listinu hodláte použít, musí být opatřena překladem (většinou se jedná o anglický překlad).

Ti z vás, kteří si vyžadují přeložení listin již v České republice, doporučujeme dát soudnímu tlumočníkovi k překladu až listinu, která je opatřena ověřovací doložkou neboli Apostille“.

Apostila zjednodušuje proces předložení listin v zahraničí.