Česká republika není v úmluvě od počátku své existence, ale až od roku 1999. Díky této úmluvě je veškeré ověřování veřejných listin mnohem jednodušší a rychlejší. V českém textu je také obsažený vzor doložky obsahující ověření apostilou.

Apostila je zvláštní doložka k ověřovací listině, která nahradila superlegalizaci 5. října 1961.

Ověřování cizích veřejných listin apostilou se používá právě tehdy, když země patří do haagské Úmluvy, ale nemá s Českou republikou sjednáno osvobození od ověřování prostřednictví dvoustranných mezinárodních smluv.

FORMULÁŘ A POPLATKY

Stačí, když se ověřovací listina doloží ověřovací doložkou – Apostilou. Tím pádem už žádné jiné ověřování na úřadech není nutné.

Příklad:  Apostilou(Apostille) se opatřují rodné listy, vystavené Čechům narozeným v zahraničí.