Typy firem v Anglii:

Anglická firma Limited je z právního a daňového hlediska obdobný typ společnosti jako akciová společnost.
Dalším typem společnosti je LP – Limied Partnership, která je obdobou komanditní společnosti.
Oblíbeným typem společnosti je i LLP, která poskytuje omezené ručení pro všechny společníky a zároveň je daňově transparentní, tedy na úrovni společnosti nepodléhá zdanění.

 Zdanění firem ve Anglii:

– Daň z příjmu při zisku do 300.000 GBP: 20%
– Daň z příjmu při zisku nad 300.000 GBP: 21%
– Sazba DPH: 20%
Daňové zatížení anglické společnosti Ltd. je méně výhodné než u anglické LLP, protože při Ltd. dochází ke zdanění zisků na úrovni společnosti a také na úrovni společníků. Na první úrovni dochází ke zdanění zisků, které společnost dosáhla. Na druhé úrovni kromě toho následně dochází ke zdanění, když společnost zisky vyplatí ve formě dividend.

Anonymita společníků v Anglii

Společníci a jednatelé anglické společnosti Ltd. jsou registrovaní ve veřejně přístupných obchodních rejstřících a jejich identita je veřejně známá. Stejně tomu je i při anglické společnosti LP a LLP. Anonymitu mají společníci anglické firmy, pokud ji vlastní např. americká LLC.

Firma v Anglii je založena za 24 hodin s výjimkou případů, kdy obchodní jméno obsahuje zakázané slovo nebo je shodné s názvem existující společnosti.

Firma v Anglii musí platit každoroční úřední poplatek Companies House – anglickému obchodnímu rejstříku.

Lhůta pro podání daňového přiznání v Anglii je 12 měsíců po skončení účetního období společnosti. Například, pokud konec účetního období společnosti je 31 prosinec, tak společnost musí podat své daňové přiznání nejpozději do konce prosince následujícího roku.

Lhůta na zaplacení poplatku za registrové sídlo je obvykle každých dvanáct měsíců od založení společnosti.

Název společnosti Ltd. musí obsahovat slova Limited nebo zkratku Ltd.
Každá anglická firma musí mít sídlo a adresu pro doručování v Anglii. Služby poskytování sídla a adresy na doručování tak přeposílání pošty si můžete objednat při založení firmy nebo následně po založení přes kontaktní formulář. Služba sídla pro společnost standardně zahrnuje předplatné na 12 měsíců na přeposílání úřední korespondence poštou, tj korespondence z obchodního rejstříku a daňového úřadu. K této službě je možné doobjednat přeposílání obchodní korespondence a skenování a emailování naskenované korespondence.
Společnost Ltd. nemá povinnost vytvářet minimální základní kapitál nebo základní kapitál. Pokud si nezvolíte jinak, tak společnost Vám založíme se základním kapitálem GBP100.
Společníci Ltd. ani členové představenstva neodpovídají za dluhy nebo bankrot Ltd. (pokud nejednají podvodně nebo extrémně nezodpovědně), tj dochází k oddělení soukromého a firemního majetku.
Na převod obchodních podílů nebo otevření bankovního účtu v mimo Spojené království potřebujete osvědčení o jednatelé a osvědčení existenci společnosti s apostilou, který pro Vás zajistíme.

Formulář

Proč firma v Anglii?
Mám zájem

Založení firmy v Anglii

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Jak si otevřít účet v Anglii?

23 července, 2014|0 komentářů

Založit si účet ve Velké Británii není tak jednoduché jako v Čechách. Cizinci jsou v důsledku zákonu na ochranu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti diskriminováni při otevírání bankovních účtů. Musíte předložit doklad o [...]

Možnost danit skupinově v Anglii

2 prosince, 2012|0 komentářů

Skupinové zdanění se rozumí tím, že jedná rezidentní společnost daní své dceřiné společnosti. Rezidentní společnost musí vlastnit – ať přímo či nepřímo – nejméně 75 % nominální hodnoty kapitálu dceřiny společnosti. Taková skupina je [...]

Sazba daní ve Velké Británii

30 listopadu, 2012|0 komentářů

Společnosti ve Velké Británii zdaňují pouze celkové zisky. Tam kde se neshoduje účetní období se zdaňovacím obdobím, tak jsou zisky rozdělovány mezi zdaňovací období. Finanční zákon pro rok 2012 stanovila výši pro základní sazbu [...]

Období zdanění ve Velké Británii

27 listopadu, 2012|0 komentářů

Zdaňovacím obdobím v Anglii je finanční rok od 1.4 do 31.3. Pokud se jedná o účetní období, tak zákon pouze stanoví, že účetní období končí vyhotovením účetní uzávěrky. Dávejte si pozor, aby zdaňovací období [...]

Daně ve Velké Británii

26 listopadu, 2012|0 komentářů

Zákonný rámec daní ve Velké Británii Ve Velké Británii hraje nezanedbatelnou roli zvykové právo. Mezi právní předpisy, v nichž je obsazena úprava anglického zdaňování příjmu právnických osob je v: několik zákonů o daních z příjmů [...]

Pokud nechcete ztrácet čas, doporučujeme Vám partnerský web prodej ready made firem v Anglii.