Firma v Anglii

/Firma v Anglii
Firma v Anglii2018-09-16T22:01:50+00:00

Typy firem v Anglii:

Anglická firma Limited je z právního a daňového hlediska obdobný typ společnosti jako akciová společnost.
Dalším typem společnosti je LP – Limied Partnership, která je obdobou komanditní společnosti.
Oblíbeným typem společnosti je i LLP, která poskytuje omezené ručení pro všechny společníky a zároveň je daňově transparentní, tedy na úrovni společnosti nepodléhá zdanění.
Mám zájem

 Zdanění firem ve Anglii:

– Daň z příjmu při zisku do 300.000 GBP: 20%
– Daň z příjmu při zisku nad 300.000 GBP: 21%
– Sazba DPH: 20%
Daňové zatížení anglické společnosti Ltd. je méně výhodné než u anglické LLP, protože při Ltd. dochází ke zdanění zisků na úrovni společnosti a také na úrovni společníků. Na první úrovni dochází ke zdanění zisků, které společnost dosáhla. Na druhé úrovni kromě toho následně dochází ke zdanění, když společnost zisky vyplatí ve formě dividend.

Anonymita společníků v Anglii

Společníci a jednatelé anglické společnosti Ltd. jsou registrovaní ve veřejně přístupných obchodních rejstřících a jejich identita je veřejně známá. Stejně tomu je i při anglické společnosti LP a LLP. Anonymitu mají společníci anglické firmy, pokud ji vlastní např. americká LLC.

Firma v Anglii je založena za 24 hodin s výjimkou případů, kdy obchodní jméno obsahuje zakázané slovo nebo je shodné s názvem existující společnosti.

Firma v Anglii musí platit každoroční úřední poplatek Companies House – anglickému obchodnímu rejstříku.

Lhůta pro podání daňového přiznání v Anglii je 12 měsíců po skončení účetního období společnosti. Například, pokud konec účetního období společnosti je 31 prosinec, tak společnost musí podat své daňové přiznání nejpozději do konce prosince následujícího roku.

Lhůta na zaplacení poplatku za registrové sídlo je obvykle každých dvanáct měsíců od založení společnosti.

Název společnosti Ltd. musí obsahovat slova Limited nebo zkratku Ltd.
Každá anglická firma musí mít sídlo a adresu pro doručování v Anglii. Služby poskytování sídla a adresy na doručování tak přeposílání pošty si můžete objednat při založení firmy nebo následně po založení přes kontaktní formulář. Služba sídla pro společnost standardně zahrnuje předplatné na 12 měsíců na přeposílání úřední korespondence poštou, tj korespondence z obchodního rejstříku a daňového úřadu. K této službě je možné doobjednat přeposílání obchodní korespondence a skenování a emailování naskenované korespondence.
Společnost Ltd. nemá povinnost vytvářet minimální základní kapitál nebo základní kapitál. Pokud si nezvolíte jinak, tak společnost Vám založíme se základním kapitálem GBP100.
Společníci Ltd. ani členové představenstva neodpovídají za dluhy nebo bankrot Ltd. (pokud nejednají podvodně nebo extrémně nezodpovědně), tj dochází k oddělení soukromého a firemního majetku.
Na převod obchodních podílů nebo otevření bankovního účtu v mimo Spojené království potřebujete osvědčení o jednatelé a osvědčení existenci společnosti s apostilou, který pro Vás zajistíme.

Formulář

Proč firma v Anglii?
Mám zájem

Založení firmy v Anglii

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Jak otevřít účet pro anglickou firmu

Červenec 23rd, 2014|0 Comments

Anglické společnosti si mohou otevřít účet v Anglii po prokázání Proof of Address některého z jeho jednatelů. Prokázat adresu v UK lze např.. smlouvou o pronájmu bytu, SIPO (utility bill) - čili fakturu za [...]

Jak si otevřít účet v Anglii?

Červenec 23rd, 2014|0 Comments

Založit si účet ve Velké Británii není tak jednoduché jako v Čechách. Cizinci jsou v důsledku zákonu na ochranu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti diskriminováni při otevírání bankovních účtů. Musíte předložit doklad o [...]

Možnost danit skupinově v Anglii

Prosinec 2nd, 2012|0 Comments

Skupinové zdanění se rozumí tím, že jedná rezidentní společnost daní své dceřiné společnosti. Rezidentní společnost musí vlastnit – ať přímo či nepřímo – nejméně 75 % nominální hodnoty kapitálu dceřiny společnosti. Taková skupina je [...]

Sazba daní ve Velké Británii

Listopad 30th, 2012|0 Comments

Společnosti ve Velké Británii zdaňují pouze celkové zisky. Tam kde se neshoduje účetní období se zdaňovacím obdobím, tak jsou zisky rozdělovány mezi zdaňovací období. Finanční zákon pro rok 2012 stanovila výši pro základní sazbu [...]

Jak uplatníme daňové ztráty ve Velké Británii?

Listopad 29th, 2012|0 Comments

Prvně musíme zjistit, z jaké kategorie příjmu tyto ztráty pocházejí. Jestliže společnosti má příjmy z více kategorií, tak je potřeba aby si pro každou daňovou ztrátu v Anglii vedli zvláštní účet. Samozřejmě veškeré ztráty mohou být převáděny [...]

Období zdanění ve Velké Británii

Listopad 27th, 2012|0 Comments

Zdaňovacím obdobím v Anglii je finanční rok od 1.4 do 31.3. Pokud se jedná o účetní období, tak zákon pouze stanoví, že účetní období končí vyhotovením účetní uzávěrky. Dávejte si pozor, aby zdaňovací období [...]

Daně ve Velké Británii

Listopad 26th, 2012|0 Comments

Zákonný rámec daní ve Velké Británii Ve Velké Británii hraje nezanedbatelnou roli zvykové právo. Mezi právní předpisy, v nichž je obsazena úprava anglického zdaňování příjmu právnických osob je v: několik zákonů o daních z příjmů [...]

Zdaňování společností ve Velké Británií

Listopad 23rd, 2012|0 Comments

Rezidentní společností ve Velké Británií zdaňují celosvětový příjem anglická daň z příjmu právnických osob, která je uvalovaná ročně v období od 1.4 do 31.3. Existuje také speciální daňový režim, ale ten se vztahuje na [...]

Vedení účetnictví společností v Anglii

Listopad 13th, 2012|0 Comments

Společnosti v Anglii musí vést účetnictví a předkládat účetní výkazy. Jestliže společnost má obrat do 350.000 GBP, tak si mohou účetnictví vést samy. Účetní výkazy musí být předloženy patřičným úřadům do 10 dnů [...]

MÁM ZÁJEM

Máte zájem o firmu v Anglii nebo o spracovaní daní v Anglii?

Neváhejte nás kontaktovat s Vaší žádostí vyplnením formulářu.
MÁM ZÁJEM
Tato webová lokalita používá soubory cookie a služby třetích stran. Ok