Skupinové zdanění se rozumí tím, že jedná rezidentní společnost daní své dceřiné společnosti. Rezidentní společnost musí vlastnit – ať přímo či nepřímo – nejméně 75 % nominální hodnoty kapitálu dceřiny společnosti. Taková skupina je nazývána jako „75 % skupina“. Existuje také jiná skupina pro účely zdanění, kde mateřská společnost musí vlastnit více než 50 % vlastního jmění.

Ve Velké Británii je možné vytvořit tzv. konsorcium z britských rezidentních společností, kde každá vlastní více než 5 % a dohromady 75 % kapitálu obchodní nebo holdingové společností.

Mám zájem

Založení firmy v Anglii

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Tato definice konsorcia je platná jen pro anglické daňové účely, pro jiné účely existuje jiný typ.

Holdingové společností vlastní alespoň 90 % podíl svých dceřiných společností.

Od roku 2000 mohly skupinové slevy užívat i konsorcia, ale díky jednoho případu, který nastal v roce 2009, byly tyto slevy zrušeny. A tak výhod konsorcia mohou využívat pouze rezidenční společností z Velké Británie.(v minulosti mohly tyto slevy využívat všechny společností na světě)

Každá založená anglická společnost ze skupiny je považovaná za samostatnou entitu. V praxi je ale vždy jedna společnost jmenovaná za odpovědnou za daňové povinnosti skupiny.