Kromě zakládání společností v zahraničí, poskytujeme i služby převodu firem, změny jednatelů a případně i jiné změny, např. změny sídla, názvu, zvýšení a snížení základního kapitálu apod.

Změny ve firmách provádíme v následujících Jurisdikce:

– USA (všechny státy)
– Spojené království (Anglie a Skotsko)
– Hong Kong
– Německo
– Polsko
– Česko
– Slovensko

Po každé změně Vám můžeme zajistit nový výpis z obchodního rejstříku av případě potřeby jej opatřit apostilou .

K nejčastějším změnám ve firmách patří:
– Změna obchodního jména
– Změna sídla
– Rozšíření nebo zúžení předmětů podnikání (živností)
– Změna statutárního orgánu (jednatele, členy představenstva)
– Změna osoby společníků
– Změna osobních údajů společníků a statutářů
– Zvýšení nebo snížení základního kapitálu
– Převod obchodního podílu
– Vstup společnosti do likvidace
– Fúze a rozdělení společností

V ceně je zahrnuta odborná konzultace, vyhotovení všech potřebných dokumentů, jakož i podání návrhu na zápis změny ve společnosti do obchodního rejstříku. Cena nezahrnuje notářský poplatek za ověření pravosti podpisu nebo notářské zápisy.

Anglie
Delaware, NY (jiné státy USA)
Hong Kong
Cena
Změna jednatele
od 5.000,- Kč
Změna akcionáře / společníkaod 5.000,- Kč
Změna sídlaod 5.000,- Kč
Zvýšení základního kapitáluod 5.000,- Kč
Snížení základního kapitáluod 5.000,- Kč
Změny společenské smlouvy a stanovod 5.000,- Kč
Převod obchodních podílůod 5.000,- Kč
Jiné změnyod 5.000,- Kč