Typy firem v USA

LLC single-member

Daně – LLC single-member nepodává žádné daňové výkazy, příjmy a výdaje začlení do svého daňového přiznání společník

Právní status –  LLC vydává obchodní podíly a zaručuje společníkům omezené ručení

LLC multi-member

Daně – daně nejsou placeny na úrovni společnosti, ale daňová povinnost „přechází“ na společníků (tzv. Pass through taxation principle), podává daňové výkazy

Právní status –  LLC vydává obchodní podíly a zaručuje společníkům omezené ručení

Daně – dvojí zdanění (i na úrovni společnosti a ještě jednou je příjem zdaněn, když se vyplácejí dividendy společníkem), zdání prodeje akcií je výhodnější než zdanění podílů v LLC.

Právní status –  Corp. vydává akcie a zaručuje společníkům omezené ručení

Inc. / Incorporated – daně a právní status – stejné jako C-Copr.

Ltd. / Limited – daně a právní status – stejné jako C-Copr.

Daně – daně nejsou placeny na úrovni společnosti, ale daňová povinnost „přechází“ na společníků (tzv. Pass through taxation principle). Společníci mají oproti LLC úlevy na Medi-Care / Social Security tax, což se však týká pouze rezidentů v USA. Zahraniční osoba – nerezident US má zákaz stát se společníkem společnosti

Právní status –  Corp. vydává akcie a zaručuje společníkům omezené ručení

GP je General Partneship nebo Partnership.

Daně – stejné jako multi-member LLC

Právní status – Partnership NEposkytuje omezené ručení společníků

Daně a právní status – stejné jako multi-member LLC
Daně a právní status – jeden typ společníku – limited partners – stejné jako multi-member LLC a druhý typ společníku – stejné jako GP / Partnership

V USA existuje řada typů firem (LLC nebo Corp. (C Corp., S Corp), LP) které mají rozdílné právní a daňové vlastnosti. V USA se dělí firmy podle toho zda zdaňují své příjmy a výdaje, a dále podle toho zda vydávají obchodní podíly nebo akce a zda mají omezené ručení následovně:

Celá kategorizace firem se komplikuje tím, že LLC a Corp. si mohou při založení nebo následně na začátku každého roku zvolit svůj daňový status. Tím vzniká velké množství kombinací typů firem.

Daně v USA

Federální daně (daň z příjmu). Progresivní sazba od 10% -35%. Pásma jsou jiné pro LLC a C-Corp.
Státní daně z příjmu (obdoba komunálních daní z příjmu). Sazba od 0% (Florida) – 10% (New York). Některé státy nemají státní daň.
Sales tax (daň z obratu, obdoba DPH). Sazba od 0% – 10%. Některé státy nemají sales tax. Sales tax se obvykle vztahuje pouze na služby.
Franchise poplatky (úřední poplatky, každoroční poplatek obchodnímu rejstříku).
Registered Agent je jiný název pro Registered Office, nebo pro sídlo. Každá společnost musí mít sídlo v státe kde je založená a platit ho každý rok. Sídlo muže mít společnosti i u jednatele doma.

Nejlepší stát pro založení firmy v USA

Velmi oblíbenými pro založení a provoz LLC jsou státy New York a Florida. Oblíbený je také Delaware. Mezi tyto výhody patří nízké úřední poplatky a rychlost založení a vybavení dokumentů.

Při podnikání nebo koupi nemovitosti přímo v USA, je lepší založit si firmu přímo ve státě, kde vyvíjíte aktivity.

Anonymita společníků a jednatelů LLC

V některých státech USA (např. Delaware, New York, Colorado) mají společníci a jednatelé společnosti LLC relativně vysokou anonymitu, tj nejsou registrováni v americkém obchodním rejstříku. Je třeba zdůraznit, že se to týká pouze společnosti typu LLC a ne ve všech státech (např. Florida zveřejňuje údaje o jednatelů LLC). Pokud máte zájem založit si LLC a postoupit na ni podíly ve Vaší firmě nebo vlastnictví nemovitosti, tak nás kontaktujte ohledně Vašich dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře.

Každoroční povinnosti, poplatky a daně

Kromě zakládání společností poskytujeme i další služby, které budete potřebovat.

Například, federální daňové přiznání (nebo při LLC formulář o rozdělení zisku a ztrát mezi společníky) musí být podáno do 15. března za C-Corp a do 15. Dubna za LLC a fyzické osoby.

Výška poplatků za registered agent / registered office, t.j. sídlo a za každoroční obnovovací poplatky na obchodní rejstřík je ve formuláři.

Založení firmy v USA

V USA jsou běžné benefity pro zaměstnance jen pokud jsou smluvně ujednány.
Viditelný rozdíl mezi dělením daně je v USA mezi federální a státní. Povinnost v USA EIN pro společnost (entity identification number), anebo SSN/ITIN pro FO; kladen důraz na placení daně a „čistý“ daňový status, nedoplatek na dani znamená zhoršení kreditní historie subjektu a s tím spojené negativní dopady (neprodloužení/ neudělení visa atd). V Evropě jsou pouze daně v rámci jednotlivých členských států Unie.
Mzda se vyplácí dle smluvního ujednání.
Dle smlouvy, běžně 8 hodinová základní pracovní doba.
Dovolená jak ji zná zákoník práce ČR v USA neexistuje. Důraz je kladen na smluvní ujednání v pracovní smlouvě.
Medicare tax – platí společník LLC sám za sebe, za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, za společníky Corp odvádí společnost.
Daň a daňové přiznání se odvádí v USA jednou ročně.
DPH v USA neexistuje. Povinnost platit Sales tax ze služeb a někdy i z tovaru (odvádí se z objemu financí získaného prodejem tovaru konečnému zákazníkovi), dále se platí Income tax (daň z příjmu – federální a státní).

Zaměstnancem může být cizinec, no musí mít adekvátní visový status:

E visa – tzv. investorské visa – min. 50% podíl společníka v LLC a nutnost být v procesu investice anebo nutnost aby společnost investovala už vložený kapitál do LLC (minimální výše investice závisí od předmětu podnikání, nicméně dle našich zkušeností za nejnižší investovanou částku považujeme 60 000,-USD)

L1 visa – tzv. investorské visa – pro manažery, kteří jsou vysláni do USA za účelem zřízení kanceláře české pobočky v USA – LLC, Corp. – zaměstnanecký vztah mezi ČR spol – a vyslaným manažerem anebo mezi ČR manažerem a LLC po vyslání ČR společností.

Manažer musí za poslední tři po sobě bezprostředně předcházející roky pracovat na pozici manažera jeden rokbez přerušení; musí mít schopnosti být na manažerské funkci – řídit zaměstnance, kvalifikaci, výsledky v řízení společnosti (rozdíl oproti definici manažera LLC v korporačním právu USA)

Jednatelem LLC a C-Corp může být cizinec, u S Corp nikoli.
Výplata dividend společníkům – nerezidentům USA – bude podléhat zdanění ve smyslu dvoustranné dohody mezi USA a Českou republikou o zamezení dvojího zdanění.
V USA rozlišujeme daň federální a daň státní. Sazba daně se rozpadá mezi kategorie v závislosti od výšky příjmu. Dále je společnost v USA povinna platit daňovou licenci a roční poplatek na obchodní rejstřík.
Založení společnosti včetně registered agent a registered office na 12 měsíců si vzaduje 24 hodin. Obstarání výpisu z obchodního rejstříku s apostilou na převod obchodních podílu nebo otevření bankovního účtu a navíc obstaraní EIN si vyžaduje od 7-30 dní.
Je to jedno při C Corp. Při LLC ale připadají v úvahu i vízové otázky a otázky možnosti setrvat v USA, podnikat a být zaměstnán, pro cizince, pak některé typy víz, zejména E2 a EB5, vyžadují, aby společníkem americké společnosti byla přímo fyzická osoba.
Není povinný audit, stačí účetní a daňový poradce.
Sídlo v USA by mělo být tam, kde se skutečně vykonává činnost, protože tam bude potřeba platit daně a daňovou licenci.

Pro provozování podnikatelské činnosti v sektoru Real estate development mate na výběr mezi 2 typy společností, a to LLC nebo Corp (C Corp., S Corp).

Rozdíly mezi jednotlivými společnostmi jsou:

  • LLC – flexibilita v řízení společnosti jednateli, kteří, podobně jako je tomu v ČR, rozhodují o obchodním vedení společnosti, můžeme mluvit o tzv. day to day business.
    – Daňová otázka: daně nejsou placeny na úrovni společnosti ale daňová povinnost „přechází“ na společníky (tzv. pass through taxation principle).
  • S Corp – úlevy na Medi-Care/ Social Security tax; tato společnost však v sobě zahrnuje řadu nevýhod, ku př.: zahraniční osoba – nerezident US – zákaz stát se společníkem společnosti, zákaz C Corp anebo LLC být společníkem společnosti
  • C Corp – možnost různých druhů akcí / podílů, zdaňování na úrovni společnosti

Na základě našich zkušeností Vám doporučujeme založit v USA pro účely shora zmiňovaného předmětu podnikání LLC anebo C Corp společnost.

Společnost LLC v USA

Limited Liability Company spojuje výhody daňové transparentnosti (neplacení daní) a omezeného ručení, veřejných obchodních společností a akciových společností. Hlavní [...]

Doporučujeme Vám i partnerský web Ready Made firmy v USA

Online přístupy k registrům společností v USA

California ~ Delaware ~ Florida ~ Georgia ~ Indiana ~ Iowa ~ New York ~ Oregon ~ Washington ~ Washington D. C. ~ Wyoming