Typy firem v USA

LLC single-member

Daně – LLC single-member nepodává žádné daňové výkazy, příjmy a výdaje začlení do svého daňového přiznání společník

Právní status –  LLC vydává obchodní podíly a zaručuje společníkům omezené ručení

LLC multi-member

Daně – daně nejsou placeny na úrovni společnosti, ale daňová povinnost „přechází“ na společníků (tzv. Pass through taxation principle), podává daňové výkazy

Právní status –  LLC vydává obchodní podíly a zaručuje společníkům omezené ručení

Daně – dvojí zdanění (i na úrovni společnosti a ještě jednou je příjem zdaněn, když se vyplácejí dividendy společníkem), zdání prodeje akcií je výhodnější než zdanění podílů v LLC.

Právní status –  Corp. vydává akcie a zaručuje společníkům omezené ručení

Inc. / Incorporated – daně a právní status – stejné jako C-Copr.

Ltd. / Limited – daně a právní status – stejné jako C-Copr.

Daně – daně nejsou placeny na úrovni společnosti, ale daňová povinnost „přechází“ na společníků (tzv. Pass through taxation principle). Společníci mají oproti LLC úlevy na Medi-Care / Social Security tax, což se však týká pouze rezidentů v USA. Zahraniční osoba – nerezident US má zákaz stát se společníkem společnosti

Právní status –  Corp. vydává akcie a zaručuje společníkům omezené ručení

GP je General Partneship nebo Partnership.

Daně – stejné jako multi-member LLC

Právní status – Partnership NEposkytuje omezené ručení společníků

Daně a právní status – stejné jako multi-member LLC
Daně a právní status – jeden typ společníku – limited partners – stejné jako multi-member LLC a druhý typ společníku – stejné jako GP / Partnership

V USA existuje řada typů firem (LLC nebo Corp. (C Corp., S Corp), LP) které mají rozdílné právní a daňové vlastnosti. V USA se dělí firmy podle toho zda zdaňují své příjmy a výdaje, a dále podle toho zda vydávají obchodní podíly nebo akce a zda mají omezené ručení následovně:

Celá kategorizace firem se komplikuje tím, že LLC a Corp. si mohou při založení nebo následně na začátku každého roku zvolit svůj daňový status. Tím vzniká velké množství kombinací typů firem.

Daně v USA

Federální daně (daň z příjmu). Progresivní sazba od 10% -35%. Pásma jsou jiné pro LLC a C-Corp.
Státní daně z příjmu (obdoba komunálních daní z příjmu). Sazba od 0% (Florida) – 10% (New York). Některé státy nemají státní daň.
Sales tax (daň z obratu, obdoba DPH). Sazba od 0% – 10%. Některé státy nemají sales tax. Sales tax se obvykle vztahuje pouze na služby.
Franchise poplatky (úřední poplatky, každoroční poplatek obchodnímu rejstříku).
Registered Agent je jiný název pro Registered Office, nebo pro sídlo. Každá společnost musí mít sídlo v státe kde je založená a platit ho každý rok. Sídlo muže mít společnosti i u jednatele doma.

Nejlepší stát pro založení firmy v USA

Velmi oblíbenými pro založení a provoz LLC jsou státy New York a Florida. Oblíbený je také Delaware. Mezi tyto výhody patří nízké úřední poplatky a rychlost založení a vybavení dokumentů.

Při podnikání nebo koupi nemovitosti přímo v USA, je lepší založit si firmu přímo ve státě, kde vyvíjíte aktivity.

Anonymita společníků a jednatelů LLC

V některých státech USA (např. Delaware, New York, Colorado) mají společníci a jednatelé společnosti LLC relativně vysokou anonymitu, tj nejsou registrováni v americkém obchodním rejstříku. Je třeba zdůraznit, že se to týká pouze společnosti typu LLC a ne ve všech státech (např. Florida zveřejňuje údaje o jednatelů LLC). Pokud máte zájem založit si LLC a postoupit na ni podíly ve Vaší firmě nebo vlastnictví nemovitosti, tak nás kontaktujte ohledně Vašich dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře.

Každoroční povinnosti, poplatky a daně

Kromě zakládání společností poskytujeme i další služby, které budete potřebovat.

Například, federální daňové přiznání (nebo při LLC formulář o rozdělení zisku a ztrát mezi společníky) musí být podáno do 15. března za C-Corp a do 15. Dubna za LLC a fyzické osoby.

Výška poplatků za registered agent / registered office, t.j. sídlo a za každoroční obnovovací poplatky na obchodní rejstřík je ve formuláři.

Založení firmy v USA