Základní typy daní v USA:

– Federální daně (daň z příjmu)
– Státní daně z příjmu (obdoba komunálních daní z příjmu)
Sales Tax (daň z obratu, obdoba DPH)
– Franchise poplatky (úřední poplatky, každoroční poplatek obchodnímu rejstříku)

V USA jsou tři druhy daně. Federální daň z příjmu v USA (od 0-35% progresivní daň a je to jako daň na úrovni EU). Státní daně z příjmu (od 0-10% a je to jako daň na úrovni Spojeného království, Německa, Česka, Slovenska, atd.). Sales Tax – obdoba DPH ale nedají se dělat odpočty, neboť se účtuje pouze u spotřebitele – účtuje se obvykle pouze na zboží – sazba je 0-10%.

Pro účely daní rozeznáváme v USA subjekty následovně:
– Právnické osoby, které se dále člení na C-Corp., S-Corp., LLC, partnership a disregarded entity.
– Fyzické osoby

Příjmy fyzických osob, rezidentů v USA i právnických osob založených v USA, podléhají federální dani v sazbách od 10 – 35% v závislosti na výši příjmu.

Kromě toho je třeba řešit i otázky zamezení dvojího zdanění, pokud společnost působí ve více zemích.

C-Corp.

Ltd., Inc., Corp., které společně označujeme C-Corp. musí vždy podávat daňové přiznání v USA (ale i z tohoto pravidla existují výjimky).

Při C-Corp platíte daně na úrovni společnosti a pak když je chcete vyplatit ven pro společníky, tak platíte ještě i daň z dividend.

Daň platí C-Corp. v daňových pásmech progresivní.

 • Ze zisku od 0-50000 USD platí 15%
 • Ze zisku od 50000-75000 platí 25%
 • 75,000 – 100,000 – 34%
 • 100,000 – 335,000 – 39%
 • 335,000 – 10,000,000 – 34%
 • 10,000,000 – 15,000,000 – 35%
 • 15,000,000 – 18,333,333 – 38%
 • 18,333,333 – 35%

Pokud má C-Corp zisk 60.000 USD, tak platí efektivně pouze 15% z prvních 50.000 USD a pak už jen 25% ze zbývajících 10.000 USD, a to pouze ze zisku po nákladech.

S-Corp.

S-Corp mohou mít pouze občan v USA nebo osoba s trvalým pobytem v USA. Pro zahraniční osoby zbývá jen LLC nebo C-Corp.

LLC

LLC (Limited Liability Company) neplatí daň na úrovni společnosti vůbec, pouze na úrovni společníků, tedy pouze jednou. Na úrovni společníků se podává daň z příjmů fyzické osoby, kde se zahrne i ztrátu nebo zisk, který dosáhla LLC společnost jako příjem z podnikání. Pokud má LLC jednatelé nebo zaměstnance, kteří trvalejší pobývají v USA nebo pokud společnost má v USA kanceláře nebo sklady, tak společníci takové společnosti musí podat daňové přiznání v USA. Ve chvíli, kdy LLC společnost začne na území USA podnikat prostřednictvím zaměstnanců nebo kanceláří, jejím majitelem vznikne “stálá provozovna”, nebo “skutečné místo vedení” v USA a tím jim vznikne i povinnost zdanit v USA příjmy získané díky zaměstnancům, kancelářím a jiným aktivitám v USA. Pokud společnost nemá jednatelé, zaměstnance, sklady ani kanceláře v USA, tedy podniká mimo USA, tak společníci musí podat daňové přiznání za příjmy společnosti, pouze pokud jsou společníci občané USA nebo dlouhodoběji pobývají v USA. Pokud společníci podávají daňové přiznání v USA, tak si obvykle mohou uplatnit nezdanitelné minimum kolem cca 12 000 USD.

Na rozdíl od C-Corp jsou pro fyzické osoby společníky daňová pásma mnohem menší. Kromě toho, pokud podávají manželé daňové přiznání spolu, tak výše daňových pásem se přibližně zdvojnásobí.

Je třeba upozornit, že pásma jsou pro fyzické osoby menší než při C-Corp (což je nevýhodnější oproti C-Corp) ale sazby jsou v nich nižší (což je zase výhodnější).

 • 10% až do výše $ 8,925
 • 15% od $ 8,925 až do výše $ 36,250
 • 25% $ 36,250 – $ 87,850
 • 28% $ 87,850 – $ 183,250
 • 33% $ 183,250 – $ 398,350
 • 35% $ 398,350 – $ 400,000
 • 6% $ 400,000 +

Daňové pásma pro manžele, kteří podávají daňové přiznání spolu, což může být výhodné například pokud manželka nemá žádný příjem neboť se například toho času stará o děti.

 • 10% up to $ 17,850
 • 15% $ 17,850 to $ 72,500
 • 25% $ 72,500 to $ 146,400
 • 28% $ 146,400 to $ 223,050
 • 33% $ 223,050 to $ 398,350
 • 35% $ 398,350 to $ 450,000
 • 6% $ 450,000 +

Pokud by se společníci zdržovali v USA, u společnosti LLC musí kromě toho platit i odvody, které jsou v USA kolem 15% z čistého příjmu až po všech nákladech (nikoliv z hrubého příjmu) – tzv self-employment tax – social security a medicare.

Fyzické osoby a zaměstnanci

Nejčastější situací, kdy fyzické osoby a zaměstnanci přicházejí do styku s daněmi v USA je uplatnění vratek daní z USA nebo vypracování a podání daňového přiznání. Obě tyto služby si u nás můžete objednat přes kontaktní formulář.

Státní daně se v různých státech liší. Například v Kalifornii je to 8,84%. Nicméně platí se pouze z příjmů získaných díky zaměstnancům, kancelářím a dalším aktivitám v Kalifornii.

Obvykle se tato daň platí ve státě, ve kterém má společnost zaměstnanců a kanceláře a ne v tom, ve kterém byla založena. Pokud je například společnost založená ve státě Delaware, své zákazníky má na Floridě, ale kanceláře a zaměstnanců ve státě Kalifornie, tak musí platit státní daně v Kalifornii. V případě, že má společnost kanceláře i ve státě New York, musí své příjmy rozdělit na dvě části – na příjmy dosažené díky zaměstnancům a kancelářím v Kalifornii a příjmy dosažené díky kancelářím ve státě New York. Pak tyto příjmy zdaní sazbami jednotlivých států a každému z nich odvede příslušnou část daně.

V některých státech, jako jsou například Aljaška, Texas, zda Florida, se tato daň neplatí vůbec.

Formulář

 • 0,00 Kč

Daně pro firmy v USA za 2017

25 července, 2017|0 komentářů

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.)  Federální daň příjmu z (ze = zisku příjmy - výdaje) 15% 0 - $50,000 25% $50,000 - $75,000 34% $75,000 - $100,000  39% $100,000 – $335,000 34% $335,000 - $10,000,000  [...]

Společnost LLC v USA

8 dubna, 2012|0 komentářů

Limited Liability Company spojuje výhody daňové transparentnosti (neplacení daní) a omezeného ručení, veřejných obchodních společností a akciových společností. Hlavní znaky LLC společnosti (Limited Liability Company) Limited Liability Company (LLC) nabízí ochranu před osobní odpovědností [...]

Jako jsou zdanění společníci LLC

26 března, 2012|0 komentářů

Společníci LLC přiznávají příjem a ztráty LLC na svých vlastních daňových přiznáních (tax Returns). Limited Liability Company (LLC) není samostatný daňový subjekt jako Ltd. nebo corporation. Daňové úřady (v USA se daňový [...]

Daňové otázky při podnikání v USA

11 března, 2012|0 komentářů

Máte softwarovou firmu a prodáváte do zahraničí nebo přímo do USA, vyvíjíte a prodáváte počítačové aplikace nebo mobilní aplikace v zahraničí, prodáváte přes Apple AppStore nebo přes Android Store, jste programátorem [...]

Právní a daňové aspekty firmy v USA

10 března, 2012|0 komentářů

Při internetových projektech, venture projektech, ale i při podnikání obecně, chtějí podnikatelé snížit své náklady na minimum. Z toho důvodu se často snaží založení společnosti co nejvíce oddálit. Dříve či později však nastane moment, kdy [...]

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem