Seznam firem na prodej

Prodej ready-made firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem na prodej

Založení k.s. – komanditní společnosti

Komanditní společnost je osobní společností, která umožňuje spojení schopných podnikatelů, kteří působí jako komplementáři, s pasivními společníky nebo investory, kteří jsou komandisté, a kteří se nechtějí podílet na vedení společnosti. Komplementáři ručí za závazky společnosti neomezeně, tj. celým svým osobním majetkem a jejich podíly na zisku společnosti nejsou zdaněny na úrovni společnosti, ale zavedou se pouze do osobního daňového přiznání komplementáře. Komanditisté ručí jen do výše svého nesplaceného kapitálového vkladu, tj. neručí za dluhy a závazky společnosti, ale jejich podíl na zisku společnosti je zdaněn na úrovni společnosti a pokud se na ně vztahuje daň z dividend a podílů na zisku, tak potom i na jejich osobní úrovni, tj. dvojnásobné zdanění, přičemž ne vždy k tomuto druhému zdanění dochází, když se daň z dividend a podílů na zisku nepoužije.

 Komanditní společnost nabízí několik výhod:

  • část zisků připadajících na komanditistů se zdaňuje na úrovni společnosti a část zisků připadajících na komplementáře se nezdaňuje na úrovni komanditní společnosti,
  • řídit a zastupovat komanditní společnost mohou pouze komplementáři,
  • vklad každého komanditisty musí být ve výši alespoň 250 EUR, přičemž však vklad vám můžeme pomoci ošetřit tak, abyste ho nemuseli platit v hotovosti,
  • komplementáři nemají zákonnou vkladovou povinnost,
  • společníky mohou být fyzické i právnické osoby,
  • založení s.r.o. trvá obvykle krátce (často 9 – 14 prac. dní).

Komanditní společnost – další charakteristiky:

  •  komanditní společnost nemůže založit jedna fyzická osoba ani jedna právnická osoba, vždy musí mít minimálně dva společníky.

Co musí obsahovat obchodní jméno komanditní společnosti?

Obchodní jméno komanditní společnosti musí obsahovat označení komanditní společnost, případně zkratku „kom.spol.“, nebo „ks“. Pokud se objeví v obchodním jménem komanditní společnosti jméno komandistu, ručí za závazky neomezeně, i když jinak práva komplementáre nezískává.

Nejznámější komanditní společnosti: AHOLD, ks.

Seznam firem na prodej

Prodej ready-made firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem na prodej