Daň z příjmů fyzických osob

V Polsku jsou zavedeny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob. V případě, že roční příjem je do 85 528 PLN, tak je příjem zdaněn sazbou 18%. Pokud roční příjem přesahuje tuto část, tak je zdaněn 32% sazbou. V Polsku je možné uplatnit si daňovou slevu na každé dítě, které studuje a je mladší než 25 let do výše 1 112 PLN.

Daň z příjmů právnických osob

V současnosti je sazba daně z příjmů právnických osob v Polsku 19%. Daň musí platit všechny společnosti, které mají své sídlo na polském území nebo místo skutečného vedení na tomto území.

Daně v Polsku

V Polsku poskytujeme služby přípravy a podávání daňových přiznání, uplatnění vratek daní jakož i registrace k dani. Poskytujeme táke služby založení firmy v Polsku a prodej Firma v Polsku. Kromě toho pro nastavení licenčních poplatku poskytujeme registrace ochranné známky a pri úkonech v zahraničí nebo užití polských listin také vybavení Apostille.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem