E2 Visa

E2 Visa2020-06-19T17:06:18+02:00

Co je to E-2 Visa USA?

E2 Visa je speciální kategorie nepřistěhovalecké víza do USA, která umožňuje zahraničním investorům začít nový obchod v USA, řídit firmu a žít v USA, pokud je firma je aktivní. Pokud dostanete E2 vízum, vaše rodina bude automaticky dostávat e-2 „závislé víza“ a váš manžel / manželka bude moci pracovat v USA po získání pracovní autorizační karty.

Jak získat E2 Visa investorské víza?

Musíte investovat! Nejen, že budete muset investovat, ale také musíte být aktivně zapojeni ve vašem podnikání. Nejprve musíte vytvořit LLC společnost, kde musíte vlastnit alespoň 50% vlastnictví. Za druhé, musíte být státním příslušníkem smluvní země, která podepsala smlouvu s USA.

Jaká je požadavek minimální investice?

Podle zákona neexistuje žádný požadavek minimální investice. Nicméně, doporučujeme našim klientům investovat nejméně 50.000 USD. Samozřejmě, že záleží na povaze vašeho podnikání, zda 50K bude dostatečné nebo ne. Mějte na paměti, že čím více budete investovat, tím méně je třeba investovat na začátku. To znamená, že můžete investovat 70% z celkové výše plánovaných investic.
Klikněte sem a dozvíte se více E2 investorkých vízech a podmínkách investice.

Jak dlouhý je proces žádosti o E2 Visa?

Proces obvykle trvá 2-3 měsíce, než dostanete schválení E2 Visa. Výhodou E2 visa je, že žádost můžete podat v domovské zemi na americkém velvyslanectví. To znamená, že nepotřebujete žádný souhlas USCIS, jak se to dělá u jiných typů víz. Pokud jste v USA, můžete požádat přímo na USCIS změnou svého právního postavení. Doporučujeme požádat o vízum v domovské zemi, kde dostanete vízovou razítko a můžete volně cestovat následující 2 roky. Pokud změníte stav v USA, budete muset v určitém okamžiku cestovat do domovské země, abyste získali vízovou razítko. Takže pokud chcete ušetřit čas a peníze, získejte souhlas na konzulátu USA a můžete cestovat.

Jaké jsou další požadavky E2 víza?

 1. 50 000 USD investice.
 2. Obchodní společnost.
 3. Vrácení daní z minulých let, musí být předloženy.
 4. Právní zdroje vaší investice musí být zdokumentovány.
 5. Musíte být zapojen do aktivního a skutečného podnikání.
 6. Musíte aktivně řídit podnik.
 7. Podnikání nesmí být zanedbatelné.

Kolik tento proces stojí?

Právní poplatky za program E2 se mohou lišit v závislosti na velikosti vaší firmy a rozsahu prací. Mějte na paměti, že právní poplatky začínají kolem 6,500.00 USD za investora.

Co náklady zahrnují?

 1. Začlenění vaší obchodní společnosti.
 2. Detailní a komplexní obchodní plán.
 3. Komplexní podání vaším jménem – právní zastupování před USCIS a konzulátu USA.
 4. Právní a obchodní poradenské služby.
 5. Daňové poradenské služby.

A co moje rodina?

Vaše rodina může automaticky požádat o E2 vízum spolu s vámi. Dostanou „závislé“ E2 Visa na základě vašeho schválení E2 víza.

Prvotní investice 50 000 USD se rozumí investice do společnosti během jakého období po příchodu do USA?

Investor musí do společnosti v USA vložit podstatnou investici.

Prvotní investice do společnosti v USA musí být provedena před podáním žádosti o přidělení E2 víz (nebo na účet úschov právních zástupců pokud firma ještě nemá účet v USA). Nicméně investice nemusí být mine před podáním žádosti o víza. Stačí když investice bude použita v průběhu dvou let následujících po získání víz, např. na dopravní prostředky, telefonické zařízení a služby, kancelářské vybavení nebo jiné pro chod firmy důležité vybavení.

Investice do společnosti pro účely žádosti o udělení E2 víz do USA musí být podstatná a musí být provedena buď v období před podáním žádosti o E2 víza nebo budete potřebovat v rámci žádosti o E2 víza do USA prokazovat imigračnímu úřadu schopnost / připravenost investovat do nově založené společnosti nebo do již existující společnosti. 51% investic by mělo být ve formě „cash equity“.

Investor vlastní min. 50% podíl na společnosti.

Investor se musí na řízení společnosti aktivně účastnit = řídit ji a rozvíjet ( „direct and develop“).

Na základě jakých kritérií se posuzuje firma po prvních 2 letech působení v USA tak abychom dostali povolení na další 2 roky?

Společnost, do které bude investováno, musí být „v dobré víře“, tzn. že bude mít skutečné místo podnikání (kanceláře, sklady atd), bude aktivní (vyrábějící výrobky nebo poskytující služby) a bude produkovat více financí než by byl minimální příjem pro Vaši rodinu.

K obnovení víz po dvou letech vždy velmi pomáhá pokud má firma zaměstnanců, kteří jsou občany USA.

Jako důkaz, že společnost je v dobré Fida slouží:

– Daňové identifikační číslo (EIN)
– Daňová přiznání, pokud byly podány
– Počet zaměstnanců
– Současná a předpokládaná mzda zaměstnanců ve společnosti
– Organizační struktura společnosti
– Výpisy z bankovních účtů společnosti, faktury, telefonní čísla na vedoucích pracovníků / ředitelů společnosti
– Účetní dokumentace

Jsou nějaké závazné podmínky pro zaměstnání domácích? Mohu v prvním období být pouze já sám zaměstnancem?

Společnost v USA by měla vytvořit pracovní místa pro občany USA a, pokud má schopnost, i pro občany některé ze zemí Dohody s USA o E2 vízech.

Zaměstnanci z některé ze zemí Dohody s USA o E2 vízech musí mít speciální schopnosti nebo musí být podstatný pro vedení společnosti = klíčový management.

Jaké jsou podmínky pro znalost angličtiny, případně je potřebný test?

Test pro E víza není podstatný. Předpokládá se aktivní znalost angličtiny na úrovni běžné komunikace.

Napište nám