Vízum typu K1 je dočasným rodinným vízem do USA, které dovoluje snoubencem či snoubenku amerických občanů přijít do USA a oddat se. Po vydání tohoto typu víza a následné svatbě může zákonný partner požádat o Zelenou kartu jako blízká rodina a zůstat tak ve Spojených státech amerických během doby, dokud nebude tato žádost vyhodnocena.

Na udělení víza K1 musí žadatel žít mimo USA a mít v úmyslu oddat se s americkým občanem do 90 dnů od vstupu na americkou půdu.

US citizen musí vyplnit form I-129f pro svou Fiancee, což slouží jako potvrzení o zásnubách.

Napište nám