Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby.

FORMULÁŘ A POPLATKY
Mám zájem

Ochranná známka

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji s příponami jako Google Store, Google Cases apod. na co z toho se bude vztahovat ochrana?

Ochranná známka se bude vztahovat primárně na slovo Google. Sice ne tak silně, ale ochrana se bude vztahovat i na celé spojení Google Case a Google Store, tedy na celé spojení chráněné i nechráněné části slovního spojení. Nechráněná část slovního spojení samotě nebude chráněna skoro vůbec nebo zcela vůbec. Například slovo „store“ z důvodu své obecnosti nebude chráněno. Ale zvláštní slovo, například „Shoppe“ nebo „Shopify“ by mohly jistou míru ochrany dosáhnout i samostatně.

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]