[widgets_on_pages id=“Trademark“]

Doménové jméno je označení internetové stránky, na níž je obsah společnosti, internetového obchodů či médií.

Práva k těmto doménám lze připodobnit k právům na označení. V případě, že si jméno domény zaregistrujete, tak je pak vyloučena jakákoliv její další registrace jiným subjektům (firmou). Je ale možné registrovat subjekt pod podobný doménovým jménem nebo jinou doménovou koncovkou.

Stačí zaměnit doménu nejvyššího stupně (srov. Např. „Domena.cz“, „doména.sk“ a „doména.eu“). Podnikatelé si toto hlídají, a snaží se o co možná nejširší ochranu svého doménového jména.

[widgets_on_pages id=“TM-CTA“]

Ochrana doménového jména: Co se týká ochrany doménového jména, tak na to se vztahuje zájmena ustanovení obchodního zákoníku o nekalém soutěžním řízení, dále pak klamavé označení zboží a služeb, parazitování na pověsti.

Doménové jméno shodné s obchodním jménem firmy: Pokud je doménové jméno shodné s obchodním jménem firmy, tak se na toto doménové jméno vztahuje ochrana obchodního jména. V tom případě nesmí nikdo zasahovat do práv firmy. Na toto se vztahuje právě obchodní zákoník. Nikdo nesmí užívat stejné doménové jméno nebo zaměnitelné jméno již existující firmy.

Doménové jméno a ochranná známka: Když si zaregistrujete doménové jméno jako ochrannou známku, tak to je ta nejsilnější ochrana. Doménové jméno je pak chráněno i proti všem doménám, které jsou zaměnitelné a pod takovou doménou nabízejí shodný sortiment zboží jako stránky provozované pod doménou chráněnou ochrannou známkou.

Spory o doménové jméno: Spory o doménové jméno založené na porušení ochranné známky, osobního jména, obchodního jména, značky, loga, jména produktu nebo služby jsou projednávány v rámci soudního řízení.

Pokud si přejete sporu poskytnout právní pomoc, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

[widgets_on_pages id=“TM-CTA“]

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]