Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit ochranu v celé EU? Stačí ochrana v USA a EU nebo je třeba ochranu rozšířit i do Číny. Majitelé označení si obvykle nevyberou Čínu a jiné země, kde je následná dodržování práv duševního vlastnictví k ochranné známce nízká, protože z důvodu slabé vynutitelnosti je význam ochranný v těchto zemích finančně nerentabilní.

FORMULÁŘ A POPLATKY
Mám zájem

Ochranná známka

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Ochranná známka ČR

Výhody: nejlevnější možnost

Nevýhoda: evropská ochranná známka je dražší než česká, ale zahrnuje kromě Česka a Slovenska i všechny země EU

Ochranná známka EU

Výhody: ochrana v celé EU

Nevýhody: dražší než lokální ochranná známka

Mezinárodní ochranná známka

Výhody: najednou lze podat přihlášku ve více zemích.

Nevýhody: kromě poplatků za mezinárodní ochrannou známku je třeba zaplatit poplatky i za všechny národní ochranné známky

Ochranná známka USA

Výhody: levná a USA jsou největší spotřebitelský trh na světě

Nevýhody: do USA obvykle pronikají pouze internetové nebo softwarové firmy nebo nadnárodní korporace

Při registraci ochranné známky si třeba vybrat státy, kde má být ochranná známka platná. Konkrétně, jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná.

Nejoblíbenější státy pro ochranné známky jsou:
Česká ochranná známka,
Ochranná známka EU,
Mezinárodní ochranná známka,
Ochranná známka USA,
– Jednotlivé státy, kde má být firma aktivní nebo nabízet a prodávat své služby nebo zboží.

Přihlašovatelé ochranných známek si obvykle nevyberou Čínu a jiné země, kde je následná dodržování práv duševního vlastnictví k ochranné známce nízká, protože z důvodu slabé vynutitelnosti je význam ochranný v těchto zemích finančně nerentabilní.

Oblíbenou je i mezinárodní ochranná známka. Při mezinárodní přihlášce je výhodou, že najednou lze podat přihlášku ve více zemích. Nevýhodou je, že kromě poplatků za mezinárodní ochrannou známku je třeba zaplatit poplatky i za všechny národní ochranné známky.

Seznam zemí, kde je možno podat mezinárodní ochrannou známku – státy nicejské dohody:
Albánie (D / P)
Alžírsko (D)
Antigua a Barbuda (P)
Arménie (D / P)
Austrálie (P)
Ázerbájdžán (D / P)
Belgie * (D / P)
Bělorusko (D / P)
Bosna a Hercegovina (D / P)
Bulharsko (D / P)
Butan (D / P)
Kypr (D / P)
Česká republika (D / P)
Černá Hora (D / P)
Čína (D / P)
Dánsko (P)
Egypt (D / P)
Estonsko (P)
Evropská unie (P)
Finsko (P)
Francie (D / P)
Ghana (P)
Řecko (P)
Gruzie (P)
Nizozemsko * (D / P)
Chorvatsko (D / P)
Írán (D / P)
Irsko (P)
Island (P)
Izrael (P)
Japonsko (P)
Kazachstán (D / P)
Keňa (D / P)
Kyrgyzstán (D / P)
Korejská republika (P)
Korejská lidově demokratická republika (D / P)
Kuba (D / P)
Lesotho (D / P)
Libérie (D / P)
Lichtenštejnsko (D / P)
Litevská republika (P)
Lotyšsko (D / P)
Lucembursko * (D / P)
Makedonie (D / P)
Madagaskar (P)
Maďarsko (D / P)
Maroko (D / P)
Moldavsko (D / P)
Monako (D / P)
Mongolsko (D / P)
Mosambik (D / P)
Německo (D / P)
Norsko (P)
Omán (P)
Polsko (D / P)
Portugalsko (D / P)
Rakousko (D / P)
Rumunsko (D / P)
Ruská federace (D / P)
San Marino (D / P)
Sierra Leone (D / P)
Singapur (P)
Slovensko (D / P)
Slovinsko (D / P)
Spojené království (P)
Spojené státy americké (P)
Srbsko (D / P)
Súdán (D / P)
Svazijsko (D / P)
Sv. Tomáš a Princův ostrov (P)
Sýrie (D / P)
Španělsko (D / P)
Švýcarsko (D / P)
Švédsko (P)
Tádžikistán (D / P)
Itálie (D / P)
Turecko (P)
Turkmenistán (P)
Ukrajina (D / P)
Uzbekistán (P)
Vietnam (D / P)
Zambie (P)
(D) – smluvní země Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a ne Protokolu (1 země), při vyznačení takové země lze podat mezinárodní přihlášku Mezinárodnímu úřadu až po zápisu národní ochranné známky
(P) – smluvní strana Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (84)
(D / P) – smluvní strana Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a současně i Protokolu k této dohodě (85 stran) Země Beneluxu (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko) se považují za jednu smluvní stranu.

Mám zájem

Ochranná známka

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]