Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost se tak stává v očích spotřebitelů důvěryhodnější a spolehlivější, čímž se upevňuje Vaše pozice na trhu. Ochranná známka by měla být součástí každého kvalitního firemního portfolia, protože taková ochranná známka může být cenným obchodním aktivem společnosti.

FORMULÁŘ A POPLATKY
Mám zájem

Ochranná známka

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Ochranná známka je jakékoliv slovo, fráze, značka, symbol, design, zvuk, barva, nebo kombinace slov, frází, značek, symbolů, designů, zvuků nebo barev, která slouží k identifikaci a rozlišení Vašeho výrobku od ostatních.

Díky registrací ochranné známky získáváte pro váš podnik konkurenční výhodu (práva z ochranné známky jsou mnohem „silnější“ jako „pouhá“ ochrana podle obchodního zákoníku), tato práva platí právě tehdy, když jsou porušována práva: parazitování, napodobování, apod

Registrovaná ochranná známka usnadňuje důkazní situaci, takže v právě jste v takových případech vy.

Logo označené (R) nebo (TM) dává zákazníkům i konkurenty jasně najevo, kdo má tu výsadní postavení.

Podle toho v čem podnikáte, se můžete rozhodnout, zda zvolíte ochrannou známku v národní, Společenství (platí pro Evropskou unii) nebo mezinárodní.

Pokud vám vystačí si registrovat ochrannou známku pouze tzv. národní cestou, tak stačí podat přihlášku na příslušný úřad dané země.

Příklady známých ochranných známek:

Coca Cola (fráze)
„Just Do It“ pro Nike (fráze)
Google (světová značka)
Mercedes (světová značka)
Bobule v logu Blackberry (znak)
Mercedes „Tripod“ (značka / symbol)
Apple (kombinace)
růžová barva používaná společností T-mobile (barva)
charakteristický tvar láhve od Coca Coly (design)
charakteristický zvuk vyzvánění od T-mobilu (zvuk)

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]