Obrázek nebo slovo

Těžkou otázkou při registraci ochranné známky je i rozhodnout se, zda chránit značku ve formě slova nebo logo ve formě obrázku nebo obě vzájemné kombinaci nebo každé z nich dvěma samostatnými ochrannými známkami. Ochrana loga nebo slova obrazovou slovní ochrannou známkou je snazší získat v přihlašovacím řízení ale ochrana slova je slabší, protože je chráněno pouze ve spojení se obrazovou částí ochranné známky. Druhá nevýhoda obrazových a kombinovaných ochranných známek je, že logo se po čase může částečně nebo podstatně změnit, přičemž čím je změna větší tím méně chrání původní ochranná známka nové logo a slovo v jeho spojení. Výhodou čistě slovních ochranných známek je síla jejich ochrany, tedy dané slovo zcela monopolizují ve prospěch jeho majitele, bez možnosti přihlášení daného slova jiným subjektům a diferencovat jej dalším logem.

Mám zájem

Ochranná známka

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem
FORMULÁŘ A POPLATKY

Firma označuje své produkty a služby buď pouze slovem nebo i logem. Název a grafické logo je možné registrovat samostatně jako dvě ochranné známky.

Ochranná známka se dá registrovat jako:
– Slovní ochranná známka chránící název nebo slovo
– Obrazová ochranná známka chránící logo
– Kombinovaná ochranná známka, která chrání slovo – tedy název, a také obraz – tedy logo

[widgets_on_pages id=“TM-CTA“]

Nevýhodou kombinované ochranné známky je, že ochrana slovního prvku známky (názvu) je mírně slabší než při výlučně slovní známce. Konkrétně, při kombinované ochranné známce se v případě sporu bere ohled nejen na shodu názvu nebo slova jiného uživatele tohoto názvu nebo slova, ale v částečné míře i na to, zda používá s tím názvem nebo slovem i obrazové označení. I když je obrazové označení nebo logo jiné, tak kdo má ochrannou známku registrovanou nebo označení používá jako první, má přednost a silnější právo.

Mám zájem

Ochranná známka

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]