Daňové zatížení v Chorvatsku je dvojí: na celostátní úrovni a na úrovni lokální, přičemž většina daní – a zároveň ty nejvýznamnější – je vybírána na národní úrovni. Z těchto daní jsou nejdůležitější:

  • daň z příjmu fyzických osob,
  • daň z přidané hodnoty,
  • korporátní daň.

Daň z příjmu fyzických osob

Rozsah předmětu zdanění příjmu fyzických osob je závislý od statusu daňového poplatníka. Chorvatským rezidenty jsou zdaňovány příjmy vytvořeny tak v Chorvatsku, tak v zahraničí, zatímco při zahraničních je předmětem daně jen příjem vytvořen v Chorvatsku. Příjem fyzických osob je v Chorvatsku zdaněn na třech úrovních v závislosti na výšce daňového základu, a to následovně:
pokud je příjem do výše 26 400 HRK, výška daňové sazby je na úrovni 12%,
příjem ve výši 26 400 až 105 600 HRK je zdaněn 25% -ní sazbou,
příjem, který přesahuje 105 600 HRK, podléhá zdanění ve výši 40%.

Daň z přidané hodnoty

Chorvatský systém DPH je trojsadzbový. Standardní výška DPH je na úrovni 25%, přičemž dvě snížené sazby se týkají vybraných druhů zboží a služeb. 13% -ní výška sazby DPH se vztahuje na některé potraviny, noviny či časopisy. Snížená 5% -ní sazba DPH se vztahuje na některé potraviny, jako jsou chléb, mléko, ale i na farmaceutické výrobky či jiné zdravotnické pomůcky a knihy.

Korporátní daň

Daň z příjmu právnických osob je v Chorvatsku nastavena na obecnou úroveň 18%, avšak na daňové poplatníky, jejichž příjem ve zdaňovacím období nebyl vyšší než 3 miliony HRK, se vztahuje snížená sazba na úrovni 12%.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem