Nejdůležitější daně, které se v Rakousku uplatňují, jsou daně z příjmu fyzických osob, korporátní daně (daně z příjmu fyzických osob), DPH a odvody na sociální zabezpečení. Další daně mohou být uloženy na lokální úrovni nebo se mohou týkat nemovitostí či tabáku.

Daň z příjmu fyzických osob

To, jaké množství příjmu bude v Rakousku zdaněno, závisí od osobního statusu daňového poplatníka. Rakouských rezidentů se týká tzv. nelimitované zdanění, tj zdanění příjmů vytvořených v Rakousku i mimo něj, avšak některé daně mohou být uvalené bez ohledu na zbytkový status. Výška daňového zatížení je nastavena progresivní, což znamená, že sazba daně závisí na výši příjmů, a to podle následujícího vzorce:

  • příjem do 11 000 eur ročně je zdaněn na úrovni 0%,
  • příjem od 11 000 eur do 18 000 eur ročně je zdaněn na úrovni 25%,
  • příjem od 18 000 eur do 31 000 eur ročně je zdaněn na úrovni 35%,
  • příjem od 31 000 eur do 60 000 eur ročně je zdaněn na úrovni 42%,
  • příjem od 60 000 eur do 90 000 eur ročně je zdaněn na úrovni 48%,
  • příjem od 90 000 eur do 1 000 000 eur ročně je zdaněn na úrovni 50%,
  • příjem nad 1 000 000 eur ročně je zdaněn na úrovni 55%.

Korporátní daň

V případě, že je společnost rakouským rezidentem, jako základ pro výpočet daně slouží jejich příjem vytvořen v Rakousku i mimo jeho hranic. V případě korporátních daní třeba rozlišovat mezi zdaněním na úrovni společnosti, kde je daňová sazba na úrovni 25%, a zdaněním na úrovni akcionářů, kde daňová sazba dosahuje 25% pro korporace a 27,5% pro ostatní držitelů akcií.

Daň z přidané hodnoty

DPH pro rakouské zákazníky dosahuje úrovně 20%, avšak na některé komodity se uplatňuje snížená sazba, a to 13% na vnitrostátní lety, vstupenky na sportovní či kulturní akce, nebo na víno. Sazba 10% se vztahuje na farmaceutické produkty, tištěné knihy a jiné komodity. 0% sazbou DPH je zatížena vnitrostátní a mezinárodní doprava s výjimkou silniční a železniční.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem