V Polsku je nejoblíbenější typ společnosti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. z o.o., který je podobný německé GmbH. SPZO může být založena jednou nebo více právnickými osobami. Minimální základní kapitál SPZO je 5.000 PLN a minimální výše jednoho podílu je 50 PLN. Dalšími typy firem jsou:

Spółka akcyjna – SA (anglická Ltd. nebo německá AG)

Spółka Jawna – Sp.J. (anglické Partnership nebo německé OHG),

Spółka komandytowa – Sp. K. (německá KG nebo anglická LP) a

Spółka Komandytowo- akcyjna – SKA (anglická LLP)

Formulář a poplatky

Daně

V Polsku je sazba daně z příjmů právnických osob 19%. Daň platí firmy, které jsou založeny v Polsku nebo mají v Polsku místo skutečného vedení.

DPH

Polsko má několik sazeb pro DPH: základní sazba je 23% pro většinu zboží a služeb, snížená sazba DPH 8% a 5% se vztahuje léky a zdravotnické produkty a na zemědělské produkty, zvýhodněná sazba DPH 0% se uplatňuje dovoz a vývoz zboží v rámci EU.Zdaňovací období pro DPH je v Polsku měsíční, nebo čtvrtletní, přičemž toto období si určuje plátce DPH. Přihlášku k registraci DPH je povinen poplatník předložit před zahájením první činnosti, nebo před skončením platnosti osvobození od DPH v Polsku. Firmy mohou podat i dobrovolnou přihlášku k registraci na DPH.

Omezené ručení společníků

Firma je výhodná zejména pokud chcete minimalizovat rizika spojená s podnikáním, jelikož společníci odpovídají za závazky společnosti jen do výše nesplacené části svých vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. Při úplném splacení vkladů společníci za závazky společnosti neručí vůbec, což je hlavní výhodou oproti podnikání jako fyzická osoba – živnostník. Je však třeba upozornit, že společnost jako taková odpovídá svým věřitelům za závazky celým svým majetkem.

Poplatky a náklady v následujících letech:

Cena za účetnictví je 3000 Kč za rok

Cena za přípravu a podání daňových přiznání cena je 100 Kč.

Cena za přípravu a podání DPH přiznání je 1500 Kč.

Na lhůty zaplacení každoročních poplatků a podání daňových přiznání Vás vždy předem upozorníme.

Formulář a poplatky

Založení firmy v Polsku