Mám zájem

Založení firmy v Hong Kongu

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Zdanění firmy v Hong Kongu

Příjmy z podnikání . Zdanění hongkongský společností se liší podle toho, zda jde o příjem ze zdrojů a činností v Hong Kongu nebo ze zdrojů nebo činností v mimo Hong Kongu. Za příjem ze zdrojů v Hong Kongu se považuje příjem firmy, jejíž jednatelé se zdržují v Hong Kongu. Příjem společností ze zdrojů a aktivit mimo Hong Kongu nepodléhá zdanění, tj vztahuje se na něj 0% sazba daně. Příjem společností ze zdrojů a aktivit z Hong Kongu podléhá 16.5% sazbě daně.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – srážkové daně . Některé státy nemají s Hong Kongem uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, proto třeba vždy prověřit, zda se na transakci mezi Hong Kongem a zahraničním subjektům vztahuje srážková daň.
Pokud má stát s Hong Kongem uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, třeba i tak prověřit srážkovou daň, protože například licenční poplatky mohou podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění podléhat 10% srážkové dani.

Daň při prodeji firmy a dividendách . Příjmy společníků, kapitálové výnosy při prodeji akcií nebo podílů a dividendy, ze společnosti založené v Hong Kongu nepodléhají v Hong Kongu zdanění, tj vztahuje se na něj 0% sazba daně.

Anonymita společníků a jednatelů

Společníci a jednatelé hongkongský společnosti Ltd. jsou registrováni ve veřejně přístupných obchodních rejstřících a jejich identita je veřejně známá.

Základní kapitál

Pro firmy v Hong Kongu stačí aby vytvořily základní kapitál ve výši 1 $. Pokud si nezvolíte jinak, tak společnost Vám založíme se základním kapitálem 100 $.

Omezené ručení

Společníci Ltd. ani členové představenstva neodpovídají za dluhy nebo bankrot společnosti Ltd., tj dochází k oddělení soukromého a firemního majetku.

Název

Název společnosti Ltd. musí obsahovat slova Limited nebo zkratku Ltd.

 Corporate Secretary – Tajemník

Firma v Hong Kongu musí mít minimálně jednoho jednatele (directora) a jednoho tajemníka (company secretary). Tajemník (fyzická nebo právnická osoba) musí mít trvalý pobyt nebo sídlo v Hong Kongu. Jednatel nemusí mít trvalý pobyt v Hong Kongu. Firma v Hong Kongu může mít jednoho nebo více akcionářů, kteří nemusí být rezidenti v Hong Kongu.

Adresa

Každá společnost Ltd. musí mít sídlo a adresu pro doručování v Hong Kongu. Služby poskytování sídla a adresy na doručování tak přeposílání pošty si můžete objednat při založení společnosti Ltd. nebo následně po založení přes kontaktní formulář.