Mám zájem

Založení firmy v Hong Kongu

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Zdanění firmy v Hong Kongu

Příjmy z podnikání . Zdanění hongkongský společností se liší podle toho, zda jde o příjem ze zdrojů a činností v Hong Kongu nebo ze zdrojů nebo činností v mimo Hong Kongu. Za příjem ze zdrojů v Hong Kongu se považuje příjem firmy, jejíž jednatelé se zdržují v Hong Kongu. Příjem společností ze zdrojů a aktivit mimo Hong Kongu nepodléhá zdanění, tj vztahuje se na něj 0% sazba daně. Příjem společností ze zdrojů a aktivit z Hong Kongu podléhá 16.5% sazbě daně.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – srážkové daně . Některé státy nemají s Hong Kongem uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, proto třeba vždy prověřit, zda se na transakci mezi Hong Kongem a zahraničním subjektům vztahuje srážková daň.
Pokud má stát s Hong Kongem uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, třeba i tak prověřit srážkovou daň, protože například licenční poplatky mohou podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění podléhat 10% srážkové dani.

Daň při prodeji firmy a dividendách . Příjmy společníků, kapitálové výnosy při prodeji akcií nebo podílů a dividendy, ze společnosti založené v Hong Kongu nepodléhají v Hong Kongu zdanění, tj vztahuje se na něj 0% sazba daně.

Anonymita společníků a jednatelů

Společníci a jednatelé hongkongský společnosti Ltd. jsou registrováni ve veřejně přístupných obchodních rejstřících a jejich identita je veřejně známá.

Základní kapitál

Pro firmy v Hong Kongu stačí aby vytvořily základní kapitál ve výši 1 $. Pokud si nezvolíte jinak, tak společnost Vám založíme se základním kapitálem 100 $.

Omezené ručení

Společníci Ltd. ani členové představenstva neodpovídají za dluhy nebo bankrot společnosti Ltd., tj dochází k oddělení soukromého a firemního majetku.

Název

Název společnosti Ltd. musí obsahovat slova Limited nebo zkratku Ltd.

 Corporate Secretary – Tajemník

Firma v Hong Kongu musí mít minimálně jednoho jednatele (directora) a jednoho tajemníka (company secretary). Tajemník (fyzická nebo právnická osoba) musí mít trvalý pobyt nebo sídlo v Hong Kongu. Jednatel nemusí mít trvalý pobyt v Hong Kongu. Firma v Hong Kongu může mít jednoho nebo více akcionářů, kteří nemusí být rezidenti v Hong Kongu.

Adresa

Každá společnost Ltd. musí mít sídlo a adresu pro doručování v Hong Kongu. Služby poskytování sídla a adresy na doručování tak přeposílání pošty si můžete objednat při založení společnosti Ltd. nebo následně po založení přes kontaktní formulář.

Mám zájem

Založení firmy v Hong Kongu

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Srovnání USA víza – E2 vs EB5

19 června, 2020|0 komentářů

Srovnání USA víza - E2 investorské víza a EB5 zelená karta a občanství. EB5 víza poskytují žadateli a jeho rodinným příslušníkům (manželka a nezletilé děti) zelenou kartu a následně možnost občanství. EB5 vyžadují investici minimálně [...]

VÍZA DO USA

2 března, 2020|0 komentářů

Pokud jste se rozhodli setrvat na území USA po dobu delší než je 90 dní určené pro turistické účely a rozhodli jste se studovat, pracovat popřípadě podnikat, jednoznačně potřebujte na vstup do USA některé z [...]

Případy kdy apostila není nutná

2 března, 2020|0 komentářů

Případy kdy apostila není nutná Stává se, že nastane situace, kdy i přesto, že se oba státy v seznamu nacházejí nebude nutné Apostille zajišťovat. Třeba si však dávat pozor na některé výjimky. Častokrát se totiž [...]

Daně pro firmy v USA za 2017

25 července, 2017|0 komentářů

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.)  Federální daň příjmu z (ze = zisku příjmy - výdaje) 15% 0 - $50,000 25% $50,000 - $75,000 34% $75,000 - $100,000  39% $100,000 – $335,000 34% $335,000 - $10,000,000  [...]

K1 snoubenecké víza do USA

10 října, 2016|0 komentářů

Vízum typu K1 je dočasným rodinným vízem do USA, které dovoluje snoubencem či snoubenku amerických občanů přijít do USA a oddat se. Po vydání tohoto typu víza a následné svatbě může zákonný partner požádat [...]

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Patentová ochrana a její rozsah

9 srpna, 2016|0 komentářů

V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]

Co je to E-2 Investorské vízum?

22 října, 2014|0 komentářů

Co je to E-2 Investorské vízum? E-2 investorské vízum je speciální kategorie nepřistěhovaleckého víza, která umožňuje zahraničním investorům začít nový obchod v USA, řídit firmu a žít v USA, pokud je firma je aktivní. [...]

Co je EB5 zelená karta?

22 října, 2014|0 komentářů

Co je EB5 zelená karta? EB5 zelená karta je speciální kategorie přistěhovaleckého víza, která umožňuje zahraničním investorům získat kartu trvalého pobytu, také známou jako zelená karta. Tato karta vám umožňuje přijít a žít v [...]

Jak si otevřít účet v Anglii?

23 července, 2014|0 komentářů

Založit si účet ve Velké Británii není tak jednoduché jako v Čechách. Cizinci jsou v důsledku zákonu na ochranu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti diskriminováni při otevírání bankovních účtů. Musíte předložit doklad o [...]

Postup při apostilaci veřejných listin

17 července, 2014|0 komentářů

Apostila se vydává v úředním jazyce státu, ve kterém byly dokumenty a veřejné listiny vystavené, může ovšem být i dvojjazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Z tohoto důvodu je třeba zajistit i překlad soudním [...]

Orgány příslušné k apostilaci veřejné listiny

17 července, 2014|0 komentářů

Dokument opatřen vyšším ověřením lze na Ministerstvu zahraničních věcí ověřit formou tzv. apostily. Listiny vydané justičními orgány a notářem ověřuje Ministerstvo spravedlnosti. Ostatní listiny ověřuje orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal. Apostilaci na [...]

Rozjeďte váš vlastní byznys na Slovensku!

17 července, 2014|0 komentářů

Nejčastějšími formami podnikání na Slovensku jsou podnikání na živnost, nebo prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Většina odborníků jednoznačně doporučuje s.r.o. Výhody založení s.r.o. na Slovensku Jako jednatel společnosti s ručením omezeným nemusíte platit odvody [...]

Založení společnosti na Slovensku

15 července, 2014|0 komentářů

Rozšiřte své podnikání na Slovensko. Zbavte se přehnaného formalismu a založte si novou obchodní společnost na Slovensku. Kromě založení firmy, poskytnutím služeb účetnictví a poradenství, získáte díky našemu širokému portfoliu služeb i registrační sídlo [...]

Apostilace a vyšší ověření veřejných listin

15 července, 2014|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Apostilace a vyšší ověření veřejných listin

Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin byla přijata dne 5. října 1961 v Haagu (dále jen "Úmluva"). Přistoupením k úmluvě se zjednodušilo používání veřejných listin (například oddací list, rodný list , rozhodnutí soudu [...]

Co je to Apostille?

15 července, 2014|1 komentář

Apostille (apostila) je zvláštní doložka umístěna na konci dokumentu nebo veřejné listiny, která prokazuje hodnověrnost otisku razítka, podpisu a funkce osoby, která listinu podepsala, s cílem jejího následného využití v zahraničí. Veřejnou listinu opatřenou [...]

Kdy vzniká společenství vlastníků?

15 srpna, 2013|0 komentářů

Ze zákona začíná společenství vlastníků právě tehdy, když dům má alespoň 5 bytových jednotek a vyskytují se v něm minimálně tři různí vlastnící bytových jednotek. Toto společenství vzniká od doby, kdy bude doručena listina s doložkou [...]

Nyní mám základní kapitál společnosti s.r.o 100 000,- Kč a podle nového zákona musí být 200 000,- Kč, co teď?

15 srpna, 2013|0 komentářů

V tuto chvíli nemůžete navýšit základní kapitál pouze o 50 000,- Kč, ale musíte se dostat na hranici zákonného základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Jinak kapitál navyšovat nemůžete a musíte si ponechat základní kapitál, který máte. [...]

Zdanění společností v Hong Kongu

23 dubna, 2013|0 komentářů

Hongkong poskytuje minimální daňovou zátěž pro podnikatele. Na příjmy ze zahraničních zdrojů se nevztahuje daň z příjmů právnických osob a to ani v případě, pokud jsou takové příjmy převedeny do Hongkongu. Pokud příjmy společností [...]

Možnost danit skupinově v Anglii

2 prosince, 2012|0 komentářů

Skupinové zdanění se rozumí tím, že jedná rezidentní společnost daní své dceřiné společnosti. Rezidentní společnost musí vlastnit – ať přímo či nepřímo – nejméně 75 % nominální hodnoty kapitálu dceřiny společnosti. Taková skupina je [...]

Sazba daní ve Velké Británii

30 listopadu, 2012|0 komentářů

Společnosti ve Velké Británii zdaňují pouze celkové zisky. Tam kde se neshoduje účetní období se zdaňovacím obdobím, tak jsou zisky rozdělovány mezi zdaňovací období. Finanční zákon pro rok 2012 stanovila výši pro základní sazbu [...]

Období zdanění ve Velké Británii

27 listopadu, 2012|0 komentářů

Zdaňovacím obdobím v Anglii je finanční rok od 1.4 do 31.3. Pokud se jedná o účetní období, tak zákon pouze stanoví, že účetní období končí vyhotovením účetní uzávěrky. Dávejte si pozor, aby zdaňovací období [...]

Daně ve Velké Británii

26 listopadu, 2012|0 komentářů

Zákonný rámec daní ve Velké Británii Ve Velké Británii hraje nezanedbatelnou roli zvykové právo. Mezi právní předpisy, v nichž je obsazena úprava anglického zdaňování příjmu právnických osob je v: několik zákonů o daních z příjmů [...]

Apostilovaný výpis společnosti

23 listopadu, 2012|0 komentářů

Chtěli byste získat Apostilovaný výpis vaší anglické společnosti? My vám ho  zařídíme. Tento výpis se skládá z certificate of incorporation (dokument o založení společnosti), stanov společnosti a v poslední řadě výpis jednatele/u a společníků. Pokud [...]

Apostila (Apostille)

22 listopadu, 2012|0 komentářů

Apostila aneb anglicky Apostille je doložka, která prokazuje pravost podpisu. Připojuje se k oficiálním listinám. V jistých ohledech aspotila zastupuje superlegalizaci. Díky ověření listiny apostilou bude moct být tento dokument použit v zahraničí. Státy které [...]

Správní poplatky za ověření

20 listopadu, 2012|0 komentářů

Nic není zadarmo a tak za ověření a opatření listiny Apostilou zaplatíte poplatek, kterého výše se odlišuje od státu, kde žádáte apostilu nebo legalizaci. Podáváte-li ověření listiny dopisem, tak je nutné k dopisu na získání apostillu [...]

Příslušné orgány s právem ověřit listinu apostilou

19 listopadu, 2012|0 komentářů

Příslušné orgány, které mají právo opatřit ověřovanou listinu apostilou:  listiny vydávané justičními orgány, včetně listin vydávaných nebo ověřovaných notáři (Ministerstvo spravedlnosti ČR)  listiny jsou vydávané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány (Ministerstvo zahraničí věcí [...]

Ověřování doložkou apostille

19 listopadu, 2012|0 komentářů

Česká republika není v úmluvě od počátku své existence, ale až od roku 1999. Díky této úmluvě je veškeré ověřování veřejných listin mnohem jednodušší a rychlejší. V českém textu je také obsažený vzor doložky obsahující ověření [...]

Ověřování cizích veřejných listin

17 listopadu, 2012|0 komentářů

V roce 1961 v Holandskem Haagu vznikla úmluva, která ruší požadavky ověřování cizích veřejných listin a nahrazuje jí Apostille. Veřejnými listinami jsou tyto dokumenty:  listiny vydané soudem nebo jiným justičným orgánem  listiny vydané správními [...]

Postup při založení Hong Kongeskej společnosti

12 listopadu, 2012|0 komentářů

Pokud si zakládáte společnost v Hong Kongu, tak bude zapotřebí připravit zakladatelské dokumenty, tedy zakladatelské smlouvy (Memorandum of Association) a stanovy společností (Articles of Association). Tyto dokumenty se pak odesílají do obchodního rejstříku, kde [...]

Vedení účetnictví společností v Hong Kongu

9 listopadu, 2012|0 komentářů

Všechny Hong Kongské společností musí vést účetnictví, které každoročně předkládají (je to obdoba daňového přiznání, ale navíc jsou tady informace o ředitelích a akcionářích). Pokud bude Hong Kongská společnost vyvíjet obchodní činnost mimo Hong Kong, [...]

Typy společností v Hong Kongu

9 listopadu, 2012|0 komentářů

V Hong Kongu jsou dva typy firem: - Limited Company, obdoba akciové společnosti - Partnership a Limited Partnership, obdova veřejné obchodní společnosti Limited Pro Limited není stanovena minimální výše základního kapitálu. Základní kapitál podléhá poplatku [...]

Daně v Hong Kongu

8 listopadu, 2012|0 komentářů

Město Hongkong je pro založení společností (Ltd.) to pravé místo. Město Hongkong poskytuje minimální daňovou zátěž pro své podnikatele! Neexistuje tady daň z příjmů právnických osob uvalované na příjmy ze zahraničních zdrojů a to ani v případě, [...]

Reforma amerického patentového práva

10 dubna, 2012|0 komentářů

Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku 1952. První [...]

Společnost LLC v USA

8 dubna, 2012|0 komentářů

Limited Liability Company spojuje výhody daňové transparentnosti (neplacení daní) a omezeného ručení, veřejných obchodních společností a akciových společností. Hlavní znaky LLC společnosti (Limited Liability Company) Limited Liability Company (LLC) nabízí ochranu před osobní odpovědností [...]

Jako jsou zdanění společníci LLC

26 března, 2012|0 komentářů

Společníci LLC přiznávají příjem a ztráty LLC na svých vlastních daňových přiznáních (tax Returns). Limited Liability Company (LLC) není samostatný daňový subjekt jako Ltd. nebo corporation. Daňové úřady (v USA se daňový [...]

Daňové otázky při podnikání v USA

11 března, 2012|0 komentářů

Máte softwarovou firmu a prodáváte do zahraničí nebo přímo do USA, vyvíjíte a prodáváte počítačové aplikace nebo mobilní aplikace v zahraničí, prodáváte přes Apple AppStore nebo přes Android Store, jste programátorem [...]

Právní a daňové aspekty firmy v USA

10 března, 2012|0 komentářů

Při internetových projektech, venture projektech, ale i při podnikání obecně, chtějí podnikatelé snížit své náklady na minimum. Z toho důvodu se často snaží založení společnosti co nejvíce oddálit. Dříve či později však nastane moment, kdy [...]