Soud může díky návrhu statutárního orgánu nebo osoby, která dokáže, že má právní zájem, rozhodnout o zrušení a likvidaci akciové společnosti. Toto může nastat v případě, že se v uplynulých dvou letech nekonala žádná valná hromada, dva roky neprovozuje akciová společnost žádnou činnost a také, že společnost porušuje vytváření rezervního fondu.

Dávejte si na to opravdu velký pozor, protože takhle můžete přijít o akciovou společnost.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem