Rešerše podobnosti nebo shodnosti s dřívějšími známkami

V případě, že existuje stejná nebo podobná dřívější ochranná známka, udělá se rešerše v registru ochranných známek na Úřade průmyslového vlastnictví

Konflikt se staršími ochrannými známkami

Při registraci ochranných známek je důležité zkontrolovat zda Vaši značku nebo logo již nemá registrovaný někdo před Vámi. Rešerše konfliktu s existující značky a loga vyžaduje zkontrolovat, zda v jednotlivých státech nebo na úrovni EU již ne dříve registrovaná ochranná známka se stejným nebo podobným slovním zněním nebo vyobrazením. V případě podání přihlášky, která obsahuje značku nebo logo stejnou nebo podobnou se starší značkou nebo logem bude přihláška ochranné známky zamítnuta a registrační poplatky nebudou vráceny.

Formulář a poplatky

FORMULÁŘ A POPLATKY

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]