Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí 2-3 třídy. Třídění zboží a služeb je na celém světě stejné, protože jsou k tomu státy vázány mezinárodními úmluvami.

Registrace ochranné známky není omezena pouze počtem států, pro které bude platit, ale i druhy a typy zboží a služeb, pro které bude ochranná známka účinná. Zboží a služby jsou rozděleny do 45 kategorii, také nazývaných třídy. V jedné třídě jsou vždy výrobky nebo služby, které jsou navzájem podobné nebo příbuzné, např. textil, chemikálie, počítačové služby. Úřední poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují s počtem tříd, pro kterou si majitel do ochrannou známku přihlásit. Majitelé si obvykle dají registrovat ochrannou známku pro 2-3 třídy.

Kategorizování zboží a služeb do vzájemně podobných nebo příbuzných tříd bylo na celosvětové úrovni sjednoceny Nicejsko úmluvou o třídách ochranných známek.

FORMULÁŘ A POPLATKY
Mám zájem

Ochranná známka

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

VÝROBKY

Třída 1 (Chemikálie)
Třída 2 (Malba)
Třída 3 (Kosmetika a čistící prostředky)
Třída 4 (Maziva a paliva)
Třída 5 (Léčiva)
Třída 6 (Kovové výrobky)
Třída 7 (Stroje)
Třída 8 (Ruční nářadí)
Třída 9 (Elektrické a vědecké přístroje)
Třída 10 (Lékařské přístroje)
Třída 11 (Environmentální ovládací přístroje)
Třída 12 (Dopravní prostředky)
Třída 13 (Střelné zbraně)
Třída 14 (Šperky)
Třída 15 (Hudební nástroje)
Třída 16 (Papírenské zboží a tiskopis)
Třída 17 (Výrobky z gumy)
Třída 18 (Kožené výrobky)
Třída 19 (Stavební materiály nekovové)
Třída 20 (Nábytek a neklasifikované výrobky)
Třída 21 (Domácí potřeby a sklo)
Třída 22 (Provazy a vlákna)
Třída 23 (Vlákna a závity)
Třída 24 (Tkaniny)
Třída 25 (Oblečení)
Třída 26 (galanterní zboží)
Třída 27 (Podlahové krytiny)
Třída 28 (Hračky a sportovní zboží)
Třída 29 (Maso a zpracované potraviny)
Třída 30 (Základní potraviny)
Třída 31 (Přírodní zemědělské produkty)
Třída 32 (Nealko nápoje)
Třída 33 (Víno a destiláty)
Třída 34 (Kuřácký zboží)

SLUŽBY

Třída 35 (Reklama a podnikání)
Třída 36 (Pojišťovnictví a finance)
Třída 37 (Stavební konstrukce a opravy)
Třída 38 (Telekomunikace)
Třída 39 (Doprava a skladování)
Třída 40 (Zpracování materiálů)
Třída 41 (Vzdělání a zábava)
Třída 42 (Počítače, věda a právo)
Třída 43 (Ubytování a stravování)
Třída 44 (Zdravotnictví, krása a zemědělství)
Třída 45 (Osobní)

Detailnější popis tříd

VÝROBKY

Třída 1 chemikálie pro průmysl, vědu, fotografii, zemědělství, zahradnictví, lesnictví; umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu; půdní hnojiva; směsi do hasicích přístrojů; přípravky na kalení a svařování kovů; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla a pojiva používaná v průmyslu

Třída 2 barvy, fermeže, laky; ochranné prostředky proti rzi a poškození dřeva; barviva; mořidla; přírodní pryskyřice v surovém stavu; kovy lístkové a práškové pro malíře, dekoratéry a umělce

Třída 3 bělící a jiné přípravky na praní a čištění prádla; přípravky na čištění, leštění, odmašťování a broušení; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vodičky; přípravky na čištění zubů
Třída 4 průmyslové oleje a tuky; mazací oleje; prostředky na pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; paliva včetně pohonných hmot do motorových vozidel a svítící materiály; svíčky a knoty

Třída 5 farmaceutické, veterinářské výrobky; hygienické výrobky pro lékařské použití; dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata; náplasti, obvazový materiál; hmoty na plombování zubů a zubní vosky; dezinfekční prostředky; přípravky na hubení hmyzu; fungicidy, herbicidy

Třída 6 obyčejné kovy a jejich slitiny; stavební materiál z kovu; přenosné stavby z kovu; kovový materiál na železniční tratě; kabely a dráty z obecných kovů s výjimkou elektrických; železářské zboží; drobné železářské zboží; kovové potrubí a trubky; bezpečnostní schránky; jiné výrobky z kovů, které nejsou zahrnuty v jiných třídách; rudy

Třída 7 stroje a obráběcí stroje; motory a hnací stroje kromě motorů pro pozemní vozidla; soukolí, převody a jejich části mimo ty a převodů do pozemních vozidel; zemědělské nářadí kromě nástrojů poháněných ručně; líhně

Třída 8 ruční nástroje a ruční nářadí; nožířské zboží a příbory; bodné zbraně; břitvy, žiletky, holící čepele, holící strojky

Třída 9 přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu, vzdělávací a přístroje a nástroje pro měření a vážení; přístroje a nástroje pro vedení, distribuci, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku nebo obrazu; magnetické nosiče dat, záznamové disky; prodejní automaty a mechanismy přístrojů uváděných v činnost vhozením mince; registrační pokladny, počítací stroje, zařízení pro zpracování dat a počítače; hasicí přístroje

Třída 10 přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, zubní a veterinářské; umělé končetiny, umělé oči a zuby; ortopedické pomůcky; šicí materiály
Třída 11 zařízení pro osvětlení, topení, parní kotle, zařízení na vaření, chlazení a sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení

Třída 12 vozidla; zařízení na pohyb po zemi, vodě nebo ve vzduchu

Třída 13 střelné zbraně; střelivo a náboje; výbušniny; pyrotechnika

Třída 14 drahé kovy a jejich slitiny, výrobky z drahých kovů nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, které nejsou zahrnuty v jiných třídách; šperky, drahokamy; hodinářské výrobky a chronometrické

Třída 15 hudební nástroje

Třída 16 papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty v jiných třídách; tiskoviny; knihařské výrobky; fotografie; papírenské zboží a psací potřeby; lepidla na papír a na použití v domácnosti; potřeby pro umělce; malířské štětce; psací stroje a kancelářské potřeby kromě nábytku; vzdělávací a vyučovací pomůcky kromě přístrojů; obalové materiály z plastických hmot, které nejsou zahrnuty v jiných třídách; tiskařské písmo; štočky

Třída 17 kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty v jiných třídách; plastové výlisky jako polotovary; těsnicí ucpávací a izolační materiály; ohebné trubky nekovové

Třída 18 usně, koženky a výrobky z těchto materiálů neuvedené v jiných třídách; kůže, surové kůže; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče a sedlářské výrobky

Třída 19 nekovové stavební materiály; nekovové trubky pro stavebnictví; asfalt, smola a bitumen; nekovové přenosné stavby; nekovové pomníky

Třída 20 nábytek, zrcadla, rámy; výrobky (nezařazené do jiných tříd) ze dřeva, korku, rákosu, proutí, rohoviny, kosti, slonoviny, velrybí kosti, mušlí, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek těchto materiálů az plastů

Třída 21 domácí a kuchyňské potřeby a nádoby; hřebeny a houby; kartáče, štětky a štětce kromě malířských; materiály na výrobu kartáčů; prostředky a pomůcky na čištění; ocelová vlna a drátěnky; surové sklo a sklo jako polotovar kromě skla pro stavebnictví; výrobky ze skla, porcelánu a kameniny, které nejsou zahrnuty v jiných třídách

Třída 22 provazy, provazy, sítě, stany, markýzy, baldachýny, nepromokavé plachty, lodní plachty, pytle a vaky, které nejsou zahrnuty v jiných třídách; materiál na vycpávky kromě pryže a plastů; surové textilní vlákna

Třída 23 nitě a příze pro textilní účely

Třída 24 textilie a textilní výrobky, které nejsou zahrnuty v jiných třídách; pokrývky ložní a na stůl

Třída 25 oděvy, obuv a pokrývky hlavy

Třída 26 krajky a výšivky, stuhy a tkaničky; knoflíky, háčky a očka, špendlíky a jehly; umělé květiny

Třída 27 koberce, předložky, rohože, rohožky, linoleum a jiné podlahové krytiny; tapety kromě textilních

Třída 28 hry a hračky; tělocvičné a sportovní potřeby, které nejsou zahrnuty v jiných třídách; ozdoby na vánoční stromeček

Třída 29 maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, sušené a tepelně zpracované ovoce a zelenina; rosoly, džemy, marmelády, ovocné zavařeniny, ovocné protlaky; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky.

Třída 30 káva, čaj, kakao, cukr, rýže, maniok, ságo, kávové náhražky; mouka a výrobky z obilí, chléb, pekařské a cukrářské výrobky, zmrzlina; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; sůl, hořčice; ocet, omáčky jako chuťové přísady; koření; led

Třída 31 zemědělské, zahradnické, lesní a obiloviny, které nejsou zahrnuty v jiných třídách; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; semena, rostliny a květiny; potrava pro zvířata, slad

Třída 32 pivo; minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a jiné přípravky na výrobu nápojů

Třída 33 alkoholické nápoje s výjimkou piva;

Třída 34 tabák; potřeby pro kuřáky; zápalky

SLUŽBY

Třída 35 reklamní služby; obchodní management, obchodní správa; obchodní administrativa; kancelářské práce

Třída 36 pojišťovnictví; finanční služby; peněžnictví; služby v oblasti nemovitostí

Třída 37 stavebnictví; opravy; instalační služby

Třída 38 telekomunikační služby;

Třída 39 přeprava; balení a skladování zboží; organizování cest

Třída 40 zpracování a úprava materiálů

Třída 41 vzdělávání; zajišťování výcviků, kurzů a školení; zábava; sportovní a kulturní aktivity

Třída 42 služby vědecké a technologické, jakož i výzkum v oblasti vědy a průmyslu; průmyslové analýzy a průmyslový výzkum; návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru;

Třída 43 restaurační služby (strava); přechodné ubytování

Třída 44 lékařské služby; veterinární služby; péče o hygienu a krásu lidí nebo zvířat; zemědělské, zahradnické a lesnické služby

Třída 45 právní služby poskytované jednotlivcům, sdružením, organizacím a podnikům; osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců; bezpečnostní služby na ochranu osob a majetku.

Mám zájem

Ochranná známka

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]

Mám zájem

Ochranná známka

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem