Chcete-li získat ochranu Vaší ochranné známky v zahraničí do více než tří zemí mimo EU, nejrychlejším a nejlepším způsobem je registrace mezinárodní ochranné známky na základě Madridské dohody a jejích Protokolu. Jedinou žádostí tak můžete svou ochrannou známku přihlásit do všech členských zemí Madridského systému bez placení jednotlivých národních poplatků v každé zemi.

Méně než tři země: Pokud registrujete ochrannou známku do jedné až tří zemí, tak je ekonomicky výhodné toto přihlášení podat do těchto států přes národní patentové úřady.

Více než tři země: Pokud chcete zaregistrovat ochrannou známku u více než tří zemí (mimo EU), tak je lepší získat ochranu jednou mezinárodní přihláškou. Přihlášky se podávají na základě Madridské dohody a Protokolu pro všechny jeho strany.

Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů dané země nebo Evropské unie (pro ochranné známky platné v Evropské unii). Mezinárodní ochranná známka může být zaregistrována na mezinárodním úřadě v Ženevě na základě předchozí národní známky. Přihlašovatel může uplatnit právo priority z národní přihlášky ochranné známky (tak jako tomu bylo u ochranné známky EU) a to za předpokladu, že přihláška na mezinárodní ochrannou známku bude podána do šesti měsíců od podání žádosti k národní ochranné známce. V tu chvíli pro ochrannou známku platí zákony země, ve které byla ochranná známka zaregistrována.

Mezinárodní ochranná známka se zapisuje do rejstříku vedeném u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě prostřednictvím příslušného zápisného úřadu v zemi přihlašovatele.

Trvání: Platnost zápisu ochranné známky je deset let ode dne podání přihlášky s možností obnovení platnosti na dalších deset let.

Třídy: Služby nebo zboží na které se vztahuje ochranná známka jsou uvedeny ve třídách, jejichž počet byl stanoven na 45.

Jak dlouho trvá vyřízení: 6 až 12 měsíců

Cena: 19.990 Kč za tři třídy plus 3.000 Kč za každou další třídu / smluvní stát plus poplatky v každém zvoleném státě v plné výši jako za národní ochrannou známku. Dalšími náklady mohou být např. poplatky za spor a případné odmítnutí ochrany jednotlivými patentovými úřady smluvních států ve vztahu k této ochranné známce, které nejsou zahrnuty v základním poplatku.

Průběh registrace: Přihlašování probíhá na základě Madridské dohody a také na základě protokolu k této dohodě. Po podání mezinárodní přihlášky si mohou jednotlivé národní úřady vyžádat doplňující doklady o identitě přihlašovatele nebo budoucího majitele, ke kterým mohou žádat Služby Apostille nebo prokázání použití v obchodním styku, k čemuž mohou žádat údaje o napr. založení firmy v Anglii nebo založení firmy v USA.

Zánik: Mezinárodní zápis ochranné známky je závislý na téže ochranné národní známce a to po dobu pěti let (např. Česká republika). Pokud dojde k zániku národní ochranné známky do pěti let, dojde i k zániku mezinárodní ochranné známky. Vlastník ochranné známky je však oprávněn žádat o tzv změnu mezinárodního zápisu na národní zápisu ochranných známek ve vyznačen smluvních států.

Formulář a poplatky

FORMULÁŘ A POPLATKY