Pro obchodní společnosti je často problémem registrace na DPH ve Velké Británii. Úvodní vyplnění a podání přihlášky firmy na DPH v angličtině není těžké. Problémy však nastanou, když na základě podání přihlášky britský daňový úřad odpoví, aby firma dodala byznys plán, vydané a přijaté faktury od subjektů z Velké Británie, nájemní smlouvu na kanceláře nebo sklady ve Velké Británii a číslo bankovního účtu v Británii, výpisy z účtu o zrealizovaných úhradách faktur s obchodními partnery ve Velké Británii. Pokud podnikatel neví zaslat anglickému finančnímu úřadu tyto dokumenty, tak mu registraci DPH / VAT v Anglii nevydají. Zejména otevření účtu ve Velké Británii a nalezení prvních dodavatelů a odběratelů ve Velké Británii je pro podnikatele největší problém. Z tohoto důvodu poskytujeme při registraci DPH široké spektrum služeb včetně komplexní registrace k DPH ve Velké Británii.

Po registraci DPH je třeba na měsíční bázi nebo čtvrtletní bázi podávat daňové přiznání v jurisdikci registrace, tj v Anglii, a proto poskytujeme široké spektrum účetních a daňových služeb. Podání DPH přiznání, DPH souhrnných a kontrolních výkazů v Anglii začíná od ceny 50 € za přiznání.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem