Ve Velké Británii jsou daňově uznatelnými náklady právě ty, které jsou vynaloženy pro podnikání. Jiné transakce, kdy cena není sjednána dle pravidel obchodním motivem, by tak měly být v Anglii daňově neuznatelné náklady.

Do daňově uznatelných nákladu patří zájmena:

  1. 1)      úroky vynaložené za účelem podnikání, které jsou placeny ve Velké Británii
  2. 2)      poplatky a náklady související s udělením patentu atd.
  3. 3)      zákonné platby zaměstnancům
Mám zájem

Založení firmy v Anglii

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Do daňově neuznatelných nákladu patří zájmena:

  1. 1)      jakýkoliv náklad, který nebyl vynaložený jen pro podnikání
  2. 2)      vyplácené dividendy
  3. 3)      platby související s trestní činnosti